Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 1 (2017)
ISMSIT2017 - International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, Tokat, Turkey, Dec 02, 2017

Güneş Enerjili Çanta
İrem Şenyer Yapıcı1, Mehmet Erdoğan2, Metin Önal3, Aykut Kosova4, Rukiye Uzun5*
1Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Türkiye
2Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Türkiye
3Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Türkiye
4Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Türkiye
5Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Türkiye
* Corresponding author: rukiyeuzun67@gmail.com
Published Date: 2017-12-08   |   Page (s): 84-86   |    650     22

ABSTRACT Bu çalışmada, haberleşme cihazlarının (telefon, tablet, bilgisayar) kullanımı için ihtiyaç duyulan elektrik enerjisinin temini güneş enerjisi kullanılarak sağlanmaya çalışılmıştır. Elektrik enerjisinin olmadığı ortamlarda bu elektronik cihazlar tasarlanmış olan taşınabilir bir çanta ile şarj edilebilmektedir. Çanta depolamalı bir sistem halinde tasarlanmış olup güneşin olduğu zamanlardaki güneş enerjini depolayabilmektedir. Bu sayede geceleri ya da havanın kapalı olduğu durumlarda bu imkândan faydalanılabilmektedir. Depolama aşamasında kullanılacak olan akümülatörün panelden enerji alabilmesi ve aküden telefon şarj edilebilmek için regülatör devreleri tasarlanmıştır. Gerçekleştirilmiş olan bu çalışma sayesinde elektriğin olmadığı
ülkelerde, dağ ve kamp alanlarında elektrik ihtiyacı sağlanacak olup insan yaşamı kolaylaştırılmaya çalışılacaktır.
KEYWORDS Güneş Paneli, Yenilenebilir Enerji, Akümülatör, Yükseltici Devre, Regülatör Devresi
REFERENCES [1] N.S.Çetin ve K.Başaran, “Adnan Menderes Üniversitesi Yerleşkesinin Rüzgar Elektrik Potansiyelinin Belirlenmesi”, VIII. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, s.167-174, Aralık 2010.

[2] K. Başaran, N. S. Çetin, ve H. Çelik. "Rüzgar-güneş hibrit güç sistemi tasarımı ve uygulaması.", 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), pp. 114-119, May. 2011.

[3] B. Kocaman, “Mikro Şebekeler İçin Örnek Bir Enerji Yönetimi Uygulaması”, Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol. 3, s.35-52, 2014.

[4] C. Sungur, “Güneş Pilleri İle Beslenen Termoelektrik Mobil Soğutucunun Tasarımı ve Analizi”, Teknik Online Dergi, Cilt 7, vol.1- 2008

[5] K. B. Varınca ve M. T. Gönüllü, “Türkiye’de Güneş Enerjisi Potansiyeli Ve Bu Potansiyelin Kullanım Derecesi, Yöntemi Ve Yaygınlığı Üzerine Bir Araştırma”, I. Ulusal Güneş Ve Hidrojen Enerjisi Kongresi, s. 270-275, 21-23 Haziran 2006.

[6] K. B. Varınca, G. Varank, “Güneş Kaynaklı Farklı Enerji Üretim Sistemlerinde Çevresel Etkilerin Kıyaslanması ve Çözüm Önerileri”, Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi, 24–25 Haziran 2005.

[7] M. Demirtaş, S. İbrahim, E. Irmak ve İ. Çolak, “Güneş Enerjili Sistemler İçin Mikrodenetleyici Tabanlı DA/DA Yükselten Dönüştürücü”, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 23 vol.3,s.719-728, 2008.

[8] E. L. Ralph ve E. B. Linder, “Advanced Solar Panel Designs”, Photovoltaic Specialists Conference, 1996, Conference Record of the Twenty Fifth IEEE, s. 297-300, 13-17 May 1996.

[9] A. Öztürk ve M. Dursun, “2, 10 ve 20 KVA ‘lık Fotovoltaik Sistem Tasarımı”, In 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11),s. 16-18, May 2011.


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology