Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 1 (2017)
ISMSIT2017 - International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, Tokat, Turkey, Dec 02, 2017

FANTOMLARDA KULLANILAN KİMYASALLARIN ELEKTRİKSEL PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİLERİNE İLİŞKİN SİSTEMATİK BİR ANALİZ
Ertuğrul Erdoğmuş1*, Mehmet Kurtça2, İbrahim Develi3
1Bartin University, Bartın, Turkey
2Bartin University, Bartın, Turkey
3Erciyes University, Kayseri, Turkey
* Corresponding author: eerdogmus@bartin.edu.tr
Published Date: 2017-12-08   |   Page (s): 119-125   |    586     7

ABSTRACT Elektromanyetik alanların canlılar üzerindeki zararlı etkileri bugün için bilimsel çevreler tarafından en çok üzerinde durulan ve araştırmalar yapılan konulardan biridir. Elektrik enerjisi ile çalışan cihaz ve sistemler çevresine elektromanyetik enerji yaymaktadır. Bu enerjinin biyolojik kütlelerce soğurulması durumunda ortaya çıkabilecek en temel riskin ısı artışı olduğu kabul edilmektedir. Elektromanyetik alanlara maruz kalınması durumunda ortaya çıkabilecek olası etkilerin insan bedeni üzerinde araştırılması bilimsel ve akademik etikle bağdaşmayacağından fantomların (doku benzeri sıvıların) laboratuvar ortamlarında oluşturulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Doku benzeri sıvılar, insan bedeninin her bölgesi için farklı şekillerde hazırlanmaktadır. Bunun sebebi, dokuların bağıl geçirgenlik ve iletkenlik karakteristiklerinin birbirinden farklı olması ve frekans bağımlı bir davranış sergilemesidir. Bu çalışmada temel amaç; laboratuvar şartlarında hazırlanan su temelli beyin fantom örneklerinde yer alan etilen glikol, etanol, propanol ve aseton kimyasallarının tekil etkilerinin araştırılmasıdır. Bu makale kapsamında değerlendirilen kimyasallar, literatürde sıklıkla kullanılmayan kimyasallardır. Bu nedenle, araştırma sonucunda elde edilecek verilerin benzer konularda çalışma yapan ya da yapacak olan bilim insanlarına ışık tutacağı öngörülmektedir.  
KEYWORDS Fantom, Eşdeğer Doku, Dielektrik Sabiti
REFERENCES [1]. Şeker, Ş. S., Çerezci, O. 1997. Çevremizdeki Radyasyon ve Korunma Yöntemleri (2. Baskı). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, Yayın No :607.

[2]. Simunic, D., Bartolic, J., Skokie, S. 2002. “Influence of Measured Dielectric Properties to SAR Values”, Proceedings of PIERS 2002, p. 502, Cambridge, Massachusetts, USA.

[3]. Bandar M. Hakim, 2006. Precise Sar Measurements in The Near-Field of Rf Antenna Systems, University of Maryland Doktora Tezi, 144 sayfa.

[4]. Fukunaga, K., Watanabe, S., Yamanaka, Y. 2002. “Dielectric Properties of Tissue Equivalent Liquids and Their Effects on Electromagnetic Power Absorption”
IEEE 2002 Annual Report Conference on Electrical Insulation and Dielectric Phenomena, pp. 75– 78.

[5]. Özen, Ş., Köylü, H. 2005. “Phantom Model of Human Brain Tissue for Cellular Phone Frequencies in Electromagnetic Field Radiation Absorption Studies”
Gazi University Journal of Science 18,193-200.

[6]. Cook, H. F., 1951. “The Dielectric Behaviour of Some Types of Human Tissues at Microwave Frequencies” British Journal of Applicational Physics. 2, 295–300.

[7]. England, T. S. 1950. “Dielectric Properties of The Human Body for Wavelengths in The 1–10 cm Range” Nature, 166, 480–481.

[8]. Schwan, H. P. 1956. “Electrical Properties Measured with Alternating Currents; Body Tissues Handbook of Biological Data Edition, W. B. Saunders,
hiladelphia, Pa, USA.

[9]. Spector, W. S., Schwan, H. P. 1963. “Electrical Characteristics of Tissues: A Survey”, Biophysik, 1, 1198–208.

[10]. Schwan, H. P., Piersol, G. M., 1954. “The Absorption of Electromagnetic Energy in Body Tissues”, American Journal of Physical Medicine and Rehebilititaion, 33, 371-404.

[11]. Stuchly, M. A., Stuchly, S. S. 1990. “Electrical Properties of Biological Substances”, Biological Effects and Medical Applications of Electromagnetic Energy. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, pp. 75-112.

[12]. Foster, K. R., Schwan, H. P. 1989. “Dielectric Properties of Tissues and Biological Materials, A Critical Review, Critical Review in Biomedical Engineering, 17, 25–104.

[13]. Foster, K. R., Schepps, J. L., Stoy R. D., Schwan, H. P. 1979. “Dielectric Properties of Brain Tissue Between 0.01 and 10 GHz”, Physics in Medicine and iology, 24, 1177–87.

[14]. Hartsgrove, G., Kraszewski, A., Surowiec, A. 1997. “Simulated Biological Materials for Electromagnetic Radiation Absorption Studies”, Bioelectromagnetics,
, 26-36.

[15]. Vigneras, V. 2011. “Elaboration and Characterization of Biological Tissues Equivalent Liquids in The Frequency Range 0.9–3 GHz, Final Report” Bordeaux, France.

[16]. Kanda, M. Y., Ballen, M., Chou, C., Balzano, Q. 2001. “Formulation and Characterization of Tissue Simulating Liquids Used for SAR Measurement (500 - 2000 MHz)”, Asia-Pasific Radio Science Conference, Tokyo, Japan, p 274.

[17]. Chou, C. K., Chen, G. W., Guy, A. W., Luk, K. H. 1984 “Formulas For Preparing Phantom Muscle Tissue at Various Radiofrequencies”, Bioelectromagnetics, , 435- 441.

[18]. Kanda, M. Y., Ballen, M., Chou, C., Balzano, Q. 2001. “Formulation and Characterization of Tissue Simulating Liquids Used for SAR Measurement (500 -
2000 MHz)”, Asia-Pasific Radio Science Conference, Tokyo, Japan, p 274.

[19]. Peyman, A., Gabriel, C. 2002. “Tissue Equivalent Liquids for SAR Measurement at Microwave Frequencies” Proctective. Bioelectromagnetics Society 24th Annual Meeting, 53, 84–185.

[20]. Fukunaga, K., Watanabe, S., Yamanaka, Y. 2004. “Dielectric Properties of Tissue-Equivalent Liquids and Their Effects on Specific Absorption Rate”, IEEE
Transactions On Electromagnetic Compatibility, 46, 126- 129.

[21]. Gabriel, S., Lau, R. W., Gabriel, C. 1996. “The Dielectric Properties of Biological Tissues: II. Measurements in The Frequency Range 10 Hz to 20 GHz” Physich in Medicine and. Biology, 41, 2251–2269.

[22]. Hakim, B. M. 2006. Precıse Sar Measurements in The Near-Fıeld of Rf Antenna Systems, University of Maryland Doctorate Thesis, 144 p.

[23]. Gimm, Y. M. 2004. “General Method of Formulating The Human Tissue Simulant Liquid for SAR Measurement”, Emc International Symposium on Electromagnetic Compatibility, Netherland, 2, 561-564.

[24]. Ballen, M., Kanda, M., Chou, C. K., Balzano, Q. 2001. “Formulation and Characterization of Tissue Simulating Liquids Used for SAR Measurement” Proctective Bioelectromagnetics Society 23rd Annual Meeting, 14,80-81

[25]. S. Ozen, H. Koylu, “Phantom Model of Human Brain Tissue for Cellular Phone Frequencies in Electromagnetic Field Radiation Absorption Studies,” Gazi University Journal of Science, vol. 18, pp. 193-200, 2005

[26]. IEEE Standard 1528, “IEEE Recommended Practice for Determining the Peak Spatial-Average Specific Absorption Rate (SAR) in the Human Head fromWireless Communications Devices: Measurement Techniques,” 2013.

[27]. Y. Okano, A. Hase, K. Ito, “A Brain-Equivalent Solid Phantom and Its Application to SAR Estimation by the Thermographic Method”, Electronics and Communıcations in Japan Part II-Electronics, vol. 83, pp. 24-34, 2000.

[28]. C. H. Durney, H. Massoudi, M. F. Iskender, “Radiofrequency Dosimetry Handbook (4th Edition),” Texas: Brooks Air Fors Base, 1986.

[29]. M. G. Douglas, M. Ballen, C. K. Chou, “Temperature Sensivity of Tissue Equivalent Liquids Used for SAR Testing,” BIOEM 2013, Thessabniki, Greece, pp. 304-305, 2013

[30]. Celep, M., Karacadağ, H., Hamid, R., Çetintaş, M. 2011. “Mobil Telefonların Özgül Soğurma Oranının (SAR) Belirlenmesi”, Elektromanyetik Alanlar Ve
Etkileri Sempozyumu, İstanbul, 200-202.

[31]. Okano, Y., Hase, A., Ito, K. 2000. “A BrainEquivalent Solid Phantom and Its Application to SAR Estimation by the Thermographic Method”, Electronics And Communıcations In Japan Part II-Electronics, 83, 24-34.


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology