Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 1 (2017)
ISMSIT2017 - International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, Tokat, Turkey, Dec 02, 2017

DEMİR VE DEMİR DIŞI METAL DÖKÜM ENDÜSTRİSİ İÇİN ATIK YÖNETİMİ
Arife Kübra Demirbaş1*, Sinem Çevik2
1Ondokuz Mayıs Üniversity, Samsun, Turkey
2Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey
* Corresponding author: akubrademirbas@gmail.com
Published Date: 2017-12-08   |   Page (s): 197-200   |    544     13

ABSTRACT Ülkemizde ve dünyada önemli derecede atık üretimi oluşmaktadır ve bunların çok az bir kısmı geri geri dönüştürülmektedir. Özellikle ülkemizde bu atıkların geri dönüşüm miktarı %1 gibi çok az bir miktardır. Demir ve demir dışı oluşan bu atıkların çevreye verdiği zararları azaltmak ve ekonomiye katkı sağlamak amacıyla geri dönüşümün yapılması ve çeşitli alanlarda kullanımlarının artırılmasını geliştirmek amaçlanmaktadır. Bu yayında yapılan çalışmalar ve atıkların kullanıldığı alanlarla ilgili bir derleme yapılmıştır ve bunlarla ilgili daha önce yaptığımız çalışmalara yer verilmiştir. Bu alanlarda yapılacak araştırma ve çalışmalarının önemini vurgulamak ve teşviğini sağlamak hedeflenmektedir. 

Sanayi endüstrisinden oluşan demir ve demir dışı atık çeşitleri bu zamana kadar çimento-betonda, yol, çatı kaplamada, gürültü emici duvarlarda, atık su arıtmada, demir yolu balastında vb. alanlarda kullanılabilmektedir. Oluşan atıklar ayrıştırılarak, öğütülerek ve elenerek kullanılabilmektedir. Özellikle demir döküm sanayi atıklarından demir tozları ayrıştırılarak tekrar kullanılabilmektedir. Daha önce yaptığımız çalışmalarda döküm sanayisinden döküm kumu ve tufal temin ettik ve bunları öğütüp daha sonra eleyerek kullanıma hazır hale getirdik. Bu atıkları çimento karışımlarına belirli oranlarda agrega ve çimento yerine katarak kullandık ve karışımları kalıplara dökerek test numuneleri oluşturduk. Yaptığımız numunelerin basma mukavemetlerini inceledik. Bu derleme de hem demir hem de demir dışı atıkların kullanım alanlarını inceledik ve ne şekillerde geri kazanılabileceğini gösterdik.

Metal sektöründen oluşan demir ve demir dışı atıklar birçok alanda tekrar kullanılabilmektedir. Bu sayede çevreye bırakılan atıklar azaltılmakta ve maddi kazanç sağlanmaktadır. Bizim yaptığımız çalışmalara göre döküm kumu ve tufal çimento-beton sektöründe rahatlıkla kullanılabilir. Elde ettiğimiz basma mukavemeti sonuçlarında referans numune ile katkılı numunelerin mukavemetleri birbirine benzer hatta katkılı numunelerinki daha fazla çıkmıştır. Sadece katılan atığın miktarı iyi ayarlanmalıdır. İncelediğimiz diğer çalışmalara ve kendi yaptıklarımıza göre bu atıklar başarılı bir şekilde geri dönüştürülebilir ve farklı alanlarda kullanılabilmektedir.  
KEYWORDS demir atıkları, çimento harcı , demir dışı atık, geri dönüşüm
REFERENCES [1] T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ‘Sektörel Atık Kılavuzları’10- 2012.

[2] Önkibar, G., “Entegre demir çelik tesisi tufalinden doğrudan redüklenme yöntemi ile ham demir üretimi”, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Sakarya, 20-120, 2006.

[3] FEhS.. “Slag: A Sound Choice in Favour of Ecology”. Institut für Baustoff Forschung. (2008)

[4] Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-Türkiye Çelik Üreticileri Derneği ‘Demir-Çelik Cüruf Raporu’, 11-2015

[5] Malzemelerin Geri Dönüşümü Ders Notları, Prof.Dr. Kenan YILDIZ


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology