Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 1 (2017)
ISMSIT2017 - International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, Tokat, Turkey, Dec 02, 2017

TİG VE LAZER KAYNAKLI GALVANİZE ÇELİK PLAKALARIN MİKROYAPI VE MUKAVEMET AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
Arife Kübra Demirbaş1*, Sinem Çevik2
1Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey
2Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey
* Corresponding author: kubra.demirbas@omu.edu.tr
Published Date: 2017-12-08   |   Page (s): 294-298   |    461     9

ABSTRACT TİG ve Lazer kaynak ile kaynaklanan galvanize çelik plakaların ayrı ayrı mikroyapı ve mekanik özellikleri incelenmiştir ve iki kaynak yöntemi arasındaki farklılıklar incelenmiştir. Hangi kaynak yöntemi ile daha iyi sonuçlara ulaşıldığına bakılmıştır. Böylelikle galvanize çeliğe uygulanabilecek kaynak çeşitleriyle ilgili daha geniş bilgilere sahip olunmuştur. Paslanmayı önleyici "yüzey koruma" yöntemlerinden biri "çinko kaplama" dır. Galvanizleme ismi de verilen bu yöntem ile çeliğin yüzeyi paslanmaya karşı etkili bir şekilde korunmuş olur. Galvanizlemede ince bir çinko tabakası, elektro galvaniz, sprey, sıcak daldırma vb. yöntemler ile çelik yüzeyine tatbik edilir. TİG kaynağı elektrik arkın kaynak parçası ve tungsten elektrot arasında yanarak füzyon gücü ortaya çıkartan bir elektrik ark kaynak işlemidir. Bu yöntemde, kaynak arkı, erimeyen bir tungsten elektrot ile iş parçası arasında gerçekleşmektedir. Ark, elektrot ve erimiş banyo havanın tesirinden bir argon veya helyum atmosferi ile korunmaktadır. Galvanize çelik plakaları birleştirmek için önce TİG kaynağı kullanılmıştır. Mikro yapı incelemesi için optik mikroskop ve mukavemet ölçmek için Vickers sertlik cihazı kullanmıştır. Diğer kullanılan kaynak yöntemi ise Nd:YAG lazer kaynağıdır. Neodimyum-YAG katı-hal lazeri aktif ortam olarak endüstriyel bir kristal kullanır ve 1,06 mikron dalga boyunda bir ışık üretir. Yaklaşık olarak 100 W’ tan 4 kW’ a kadar olan ışın güçleriyle çalışabilir. Nd:YAG katı-hal lazerlerinin ortalama güçleri, CO2 gazı lazerlerine göre daha düşük olmalarına rağmen 10 kW’ lık kısa süreli darbeler gerçekleştirebilirler. En büyük avantajı, ürettikleri lazer ışınının dalga boyundan dolayı, enerjinin fiber optik bir kablo içinden iletilmesi sayesinde kontrolün oldukça kolaylaşmasıdır. Lazer kaynakla birleştirilen levhalar da mikro yapı ve mekanik özellikler açısından incelenmiştir. İlk önce TİG kaynağı ile birleştirilen çelik levhalarımızın mikro yapısını ve mukavemetini inceledik. Daha sonra lazer kaynakla birleştirilen levhaları optik mikroskopta ve sertlik cihazında inceledik. İki kaynak uygulamasından elde ettiğimiz mikro yapı görüntülerini ve mukavemetleri karşılaştırıp yorumladık.  
KEYWORDS TİG kaynak, Lazer kaynak, mikroyapı, mukavemet, galvanize çelik
REFERENCES [1] ASM, Sıcak Daldırma Galvanize Kaplamalar Komitesi.

[2] T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi,Metal Teknolojisi,TİG Kaynağı,2006.

[3] Kaluç, E. ,(1993,Kasım),Lazer Işını ile Kaynak ve Kesme-Diğer Kaynak Yöntemleri,s.189.

[4] Dikicioğlu A., Titanyum ve Titanyum Alaşımlarının Kaynak Kabiliyetleri, s.10,

[5] Haberortak.com,2012,Erişim Tarihi:22.04.2015

[6] Uysal,D. Ve Güler,Ç.(2012),s.46, Diş Hekimliğinde Lazer: Bir Literatür Derlemesi.


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology