Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 1 (2017)
ISMSIT2017 - International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, Tokat, Turkey, Dec 02, 2017

Doğal Gaz Borularının Farklı Kaynak Yöntemleri ile Birleştirilmesi ve Silisyum Karbür Takviyesinin Kaynak Mukavemetine Etkisi
Rıza Kara1*, Gökhan Yıldırım2, Fatih Çolak3, Hakan Furkan Aksu4
1Uşak University, Uşak, Turkey
2Uşak University, Uşak, Turkey
3Uşak University, Uşak, Turkey
4Uşak University, Uşak, Turkey
* Corresponding author: riza.kara@usak.edu.tr
Published Date: 2017-12-08   |   Page (s): 299-303   |    532     11

ABSTRACT Bu çalışmada doğalgaz borularının kaynaklanabilirliğinin tespiti için API 5L X52 kalite 21,3 mm (1/2 inç) yarıçapında 2,8 mm et kalınlığına sahip borular 100 mm boyutlarında kesilmiş ve kaynak ağzı açılmıştır. Kaynak ağzı açılmış olan numuneler oksigaz, elektrik ark ve MAG (Gaz altı ) kaynak yöntemleriyle kaynaklanmıştır. Kaynak işlemleri; kaynak bölgesine silisyum karbür (SiC) takviyesi yapılarak uygulanmıştır. Farklı kaynak yöntemleriyle SiC takviyeli olarak birleştirilen parçalardan mikroyapı, sertlik, çekme ve yorulma deney numuneleri standartlara göre çıkartılmıştır. Standartlara uygun hazırlanan deney numunelerine testler uygulanmış ve sonuçları incelenmiştir. Sonuçlar incelendiğinde en yüksek akma dayanımı rutil elektrotla ve SiC takviyesi yapılan örtülü elektrik ark kaynağı ile yapılan birleştirmede ölçülmüştür. Bütün kaynak yöntemleri ile elde edilen birleştirmeler incelendiğinde SiC katılarak kaynaklama işlemi yapılan numunelerde akma gerilmesi, çekme gerilmesi ve % uzama değerlerinde yüksek miktarlarda artış olduğu gözlenmiştir. SiC katılarak yapılan birleştirmelerin yorulma ve sertlik sonuçlarına bakıldığında yorulma değerlerinin ve sertliklerinin de arttığı tespit edilmiştir.  
KEYWORDS API5L X52, Kaynak, Mekanik Özellikler, SiC
REFERENCES [1]-M. E. Birselioğlu, T. Yelkenci, İ. O. Öz; Investigating the natural gass upply security: A new perspective, Energy Science, 8, (2015), 168-176.

[2]-J. Capelle, I. Dmytrakh, Z. Azari, G. Pluvinage, “Evaluation of electrochemical hydrogen absorption in welded pipe with steel API X52,” International Journal of Hydrogen Energy, 38-33, ( 2013) 14356-14363.

[3]- S. S. Abedi, A. Abdolmakale, N. Adibi, “Failure analysis of SCC and SRB induced cracking of a transmission oil product pipeline,” Eng, Fail. Anal. 14 (2007) 250-261.

[4]-J. H. Beak, Y.P Kim, C,M Kim, C,S. Seok, “Effects of pre-strain on the mechanical properties of API 5L X65 pipe, “ Mater.sei. Eng.A 527, (2010) 1473-1479.

[5]-M. Javidi, S. Bahalaov Horeh, “Investigating the mechanism of stress corrosion cracking in near-nevtral and hingp Henvironments for API 5L X52 Steel,” Corrosion Sicience, 80, (2014) 213-220.

[6]-T.B. Kurttepeli, “Boruların Kaynağı,” Metal ve Kaynak, Makine ve Otomasyon Teknolojileri Uluslararası Aylık Dergisi, İstanbul, Mart – Nisan 1997,35-40.

[7]-Yurum, editor. Hydrogen and future aspects. The Netherlands: Kluver Academic Publisler;1995.P.352.

[8]-G, H. Mulder; G. Leaners, “Towards a Sustainable Hydrogen Pazhways and İnfrastructure” İnt; Hydrogen Energy 2007;32.1324-31.

[9]- Natural Hy Prosect. http:// www.naturalhy.net

[10]-T. Gladman, “Mikrolaşımlı Çelik” Fiziksel Metalürji Malzemelerin Enstitüsü, Londra (1997) .

[11]-J. Lancarter,”Handbook of Structural Welding,” Mc Giaw-Hill,Incı,İngiltere,1993.

[12]-J. – B. Jua, J.-S. Lee, J.-İ. Jong, W.-S. Kim, D. Kwon, “Determination:Of Welding Residual Stress Distribution in API X65 Pipesine Using a Madified Magnetic. Barkhavsen No ise Method” International Journal of Pressure Vesselsand Piping 80 (2003) 641-646.

[13]- D.P. Fairçhild, et al, “Welding Journal,”(1991), p. 321- 329.

[14]- W.S. Chang, R.W. Chang, “Microsture and Toughness in the HAZ of Ti-B Bearing Q venched and Tempered Steels.” Proceedings of the Second International Conference on HSLA steels, Beijing, China (1990) p. 507-512.

15]- M. Cöl, M. Yılmaz, “X52 Tipi Mikroalaşımlı Çeliklerde, Yüksek Frekans Kaynağı Sonrasında Uygulanan Isıl İşlemin Similasyon Yoluyla Karakterizasyonu,” MMO Dergisi 43. Dergi.

[16]- B. Oğuz, “Karbonlu ce alaşımlı Çeliklerin Kaynağı, Oerlikon Yayını, Bölüm 7, (1985).

[17] R. Kara, F. Çolak, G. Yıldırım ve V. Hiçyılmaz, “Farklı Kaynak Yöntemleri ile Birleştirilen Doğalgaz Borularının İncelenmesi”, El-Cezeri Journal of Science and Engineering, vol. 4, pp. 108-115, 2017.

[18] B. Vargas-Arista, A. Balvantin, A. Baltazar, F. GarcíaVázquez: “On theuse of ultrasonic spectral analysis for the characterization of artificially degraded API 5L X52 steel pipeline welded joints,” Materials Science and Engineering A, 550 (2012) 227–234.

[19] B. Gülenç, İ. Candan ve N. Kahraman, “MIG-MAG Kaynağı ile Birleştirilen Boruların Tahribatlı Ve Tahribatsız Muayenesi,” Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der., (2006) Cilt 21, No 4, 631-637.


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology