Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

Türkiye’de ve Dünyada Afet Veritabanları
Osman Duman1*, Baki Gökgöz2
1Gümüşhane University, Gümüşhane, Turkey
2Gümüşhane University, Gümüşhane, Turkey
* Corresponding author: duman.osman@gmail.com
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 556-561   |    245     10

ABSTRACT Veritabanları verileri dijital ortamda düzenli bir şekilde saklamamızı ve istediğimiz zaman bu verilere en hızlı ve güvenli
bir şekilde ulaşmamızı sağlayan yazılımlardır. Bilgi teknolojilerinin gelişmesine paralel olarak veritabanı sistemleri gelişmekte,
her türlü veriyi veritabanlarında saklamak mümkün hale gelmektedir. Biriken veri yığınları üzerinde analiz ve bilgi keşfi, veri
madenciliği çalışmaları yapılabilmektedir.
Afetler insan hayatını olumsuz etkileyen, kesintiye uğratan doğal, insan kaynaklı veya teknoloji kaynaklı olaylardır. Afetlerle
ilgili bilgilerin ortak bir yapıda tutulması veri yığınları üzerine yapılacak çalışmalarda bize yardımcı olmaktadır. Yapılan bu
çalışmada ülkemizde ve dünyada afetlerle ilgili bilgileri düzenli ve sistematik şekilde saklayan veritabanları incelenmiştir. Bu
veritabanları, Afetler Epidemiyolojisi Araştırma Merkezi (CRED) tarafından geliştirilen EM-DAT, Birleşmiş Milletler
Tarafından Geliştirilen DesInventar, Sigma Explorer, Alman Munich Re şirketi tarafından geliştirilen NatCatService (Natural
catastrophe statistics online), GLIDE, Kanada Afet Veritabanı (CDD), Karayipler Afet Açil Durum Afet Dairesi (CDEMA),
Endonezya Afet Bilgi Verisi (DIBI), Avustralya Afet Enstitüsü (AIDR), AFAD tarafından geliştirilen Türkiye Afet Bilgi
Bankası (TABB) , İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen AKOM Afet Bilgi Sistemi (AKOMAS) hakkında bilgi
verilmiştir.  
KEYWORDS Afet Veritabanı, EM-DAT, TABB, Afet Bilgi, CRED, AKOMAS, GLIDE
REFERENCES [1] M.Bikçe, “Hasar Ve Can Kaybinin Olduğu Depremlerin İstatistiki Değerlendirmesi (1900-2014)”, 4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, 2017.
[2] S.Öztürk, “Türkiye’nin Batı Anadolu Bölgesi için Deprem İstatistiği ve Olası Güçlü Depremlerin Orta Vadede Bölgesel Olarak Tahmini Üzerine Bir Çalışma”, GÜFBED/GUSTIJ ,4 (1): 75-93,2014.
[3] H. ÇAM and O. DUMAN, “Yapay Sinir Aği Yöntemiyle Deprem Tahmini Türkiye Güney Bati Anadolu Fay Hatti,” Gumushane Universitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, vol. 7, no. 17, pp. 0–0, Jan. 2016.
[4] M. Kadıoğlu, Afet Yönetimi Beklenilmeyeni Beklemek, En Kötüsünü Yönetmek, İstanbul, Türkiye: T.C. Marmara Belediyeler Birliği Yayını, 2011.
[5] M. Kadıoğlu, Bütünleşik Afet Yönetiminin Temel İlkeleri. M. K. Özdamar içinde, Afet Zararlarını Azaltmanın Temel İlkeleri, Ankara, Türkiye : JICA Türkiye Ofisi Yayını, 2008.
[6] İ. Macit, “Bütünleşik Afet Yönetiminde Sendai Çerçeve Eylem Planının Beklenen Etkisi”, Doğ Afet Çev Derg., 5(1), pp.175-186, 2019
[7] T. Özseven, Veritabanı Yönetim Sistemleri 1, 4.Baskı, Bursa:Ekin Kitapevi, 2013.
[8] O Gökçe, Ş. Özden and A. Demir, Türkiye’de Afetlerin Mekansal Ve İstatistiksel Dağılımı Afet Bilgileri Envanteri, T.C Bayındırlık Ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü Afet Etüt Ve Hasar Tespit Daire Başkanlığı, Ankara,2008.
[9] GLIDE website. [Online]. Available: http://glidenumber.net/glide/public/about.jsp
[10] GLIDE website. [Online]. Available: http://glidenumber.net/glide/public/search/search.jsp?
[11] (2009) EM-DAT website. [Online]. Available: https://www.emdat.be/about
[12] (2015) CRED website. [Online]. Available: https://www.cred.be/
[13] DESINVENTAR website. [Online]. Available: https://www.desinventar.net/whatisdesinventar.html
[14] DESINVENTAR website. [Online]. Available: https://www.desinventar.net/whatisDISendai.html
[15] Sigma Explorer website. [Online]. Available: http://www.sigmaexplorer.com/documentation/Methodology_sigma-explorer.com.pdf
[16] P. Löw. (2017) The new NatCatSERVICE analysis tool [Online].
Available:https://www.munichre.com/topics-online/en/climatechange-and-natural-disasters/natural-disasters/natural-catastrophiesnatcat-service-analysis-tool.html
[17] (2015) Public Safety Canada website. [Online]. Available: https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/cndn-dsstr-dtbs/indexen.aspx
[18] Caribbean Disaster Emergency Management Agency website.[Online]. Available: https://www.cdema.org/about-us
[19] A Wibowo, I. Surbakti and R. Yunus, Indonesia Disaster Database, Expert Group Meeting (EGM) on Improving Disaster Data to Build Resilience in Asia and the Pacific, 30 Sept – 1 Oct 2013, Tohoku University, Sendai, Japan
[20] The Australian Institute for Disaster Resilience website. [Online]. Available: https://www.aidr.org.au/about-aidr/
[21] Landgate's Satellite Remote Sensing Services (SRSS) website. [Online]. Available: http://srss.landgate.wa.gov.au/
[22] AFAD TABB (Türkiye Afet Bilgi Bankası) website. [Online]. Available: https://www.afad.gov.tr/tr/2399/TABB-Turkiye-Afet-BilgiBankasi
[23] Afet Bilgi Sistemi – AKOMAS website. [Online]. Available: https://akom.ibb.istanbul/akomas/Sayfalar/30/AfetBilgiSistemiAKOMAS


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology