Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

Benzin – Naftalin Karışımının Buji Ateşlemeli Motorun Performansına ve Eksoz Emisyonlarına Etkisinin Deneysel İncelenmesi
Orhan Durgun1, Seda Akyaz Alaçam2*
1Avrasya University, Trabzon, Turkey
2Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey
* Corresponding author: seda.akyaz@ktu.edu.tr
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 569-571   |    287     10

ABSTRACT Motorlarda vuruntu dayanımını arttırmak amacı ile daha önceleri benzine kurşuntetraetil (Pb(C2H5)4), kurşuntetrametil
(Pb(C2H5)4), demirpentakarboksit (Fe(CO)5), vb. gibi katkı maddeleri karıştırılmaktaydı. Yakıt teknolojisinin gelişmesinin
yardımı ile zehirleyici ve kanserojen etkileri olan kurşunlu yakıtların kullanımından zamanla vazgeçilmiştir. Böylece
günümüzde kurşunsuz benzin kullanım alanı yaygınlaşmıştır. Sunulan çalışmada kurşunsuz benzin içerisine; naftalin katılarak
karışım yakıtların motor performansına ve de ekzos emisyonları üzerindeki etkileri deneysel olarak incelenmiştir. Deneyler,
tam (1/1) gazda, değişken devir sayıları ve farklı sıkıştırma oranları için gerçekleştirilmiştir. Katkı maddesi olarak kullanılan
naftalin dört farklı kütlesel oranda (%2, 4, 6, 8) benzine katılmıştır. Deneylerin tümü elektrikli dinamometre ile donatılmış,
değişken sıkıştırma oranlı tek silindirli bir benzin motoru kullanılarak yapılmıştır. Deney sonuçlarından elde edilen döndürme
momenti, efektif güç, ortalama efektif basınç, özgül yakıt tüketimi, efektif verim ve CO emisyonları değerleri farklı çalışma
koşulları için incelenmiştir.
Yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlar; naftalinin katkı maddesi olarak katılmasının motor performansını bir
yandan iyileştirirken diğer yandan ekzos emisyonları değerlerini kötüleştirmektedir. Naftalin için en iyi değer %6 karışım
oranında görülmektedir.
CO emisyon değerleri naftalinin katkı miktarı arttıkça artış göstermiştir.  
KEYWORDS Alternatif Yakıtlar, Yakıt Karışımları, Benzin-Naftalin Karışımları, Buji Ateşlemeli Motor Performansı, Eksoz Emisyonları
REFERENCES [1] (2017) İkinciyeni websitesinden Alternatif Yakıtlar. [Online].
Available: http:// https://www.ikinciyeni.com/blog/oto-hayatdetay/petrol-fiyatlari-ve-benzine-alternatif-yakitlar
[2] (2017) Hitit Üniversitesi websitesi. [Online]. Available: http://web.hitit.edu.tr
[3] O.Durgun., Motorlarda Deneysel Yöntemler ,Karadeniz TeknikÜniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Trabzon-1995.
[4] (2016) Chemicalland21 web sitesinden Naftalin için alınan veriler.[Online]. Available:
http://www.chemicalland21.com/arakorhi/petrochemical/NAPHTHALENE.htm
[5] E. Kızıltan, ''Motor Yakıtlarına Alkol Katılmasının MotorPerformansına Etkisi'', Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz TeknikÜniversitesi, Makina Mühendisliği Anabilim Dalı, Trabzon, 1988
[6] O. Durgun, ''Yakıtlar ve Yanma Ders Notları'', Karadeniz TeknikÜniversitesi, Trabzon- (Basılmamış).
[7] H. Bayraktar, O. Durgun, ''Buji Ateşlemeli Motorlar İçin Alternatif Yakıtların Teorik Olarak Değerlendirilmesi ve Pratik Olarak Kullanılabilirliği'', Mühendis ve Makina, Haziran 2004, 533


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology