Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

Yaşlı Bakım Hizmetleri ve Kadın İstihdamına Etkileri
Özlem Demir1*
1Tokat Gaziosmanpaşa University, Tokat, Turkey
* Corresponding author: ozlem.demir@gop.edu.tr
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 608-613   |    272     8

ABSTRACT Bakım hizmetleri; çocuk, yaşlı, hasta ve engeli kişilerin çeşitli yönleri ile bakımını ifade eden oldukça geniş bir kavramdır.
Bu nedenle çalışmada, yaşlı bakım hizmetleri esas alınarak konu sınırlandırılmıştır. Nüfus artış hızının düşmesi, doğum
oranlarının azalması, ortalama yaşam ömrünün atması gibi unsurlara bağlı olarak yaşlı nüfusun artması ile gelişmiş ve gelişmekte
olan ülkelerde yaşlı bakımı bir sorun haline gelmiş ve çeşitli sosyal politika önlemlerinin alınmasını zorunlu kılmıştır.
Bakım hizmeti ciddi bir iş alanı ve işgücünü oluşturmaktadır. Ülkemizde geleneksel kültür ve inanç yapısının gereği bakım işinde
ailenin büyük rolü olduğu görülmekle birlikte bu görevde özellikle kadınların ağırlıklı yer alması dikkat çekicidir. Bakım işinin
kadına yüklenmesi, kadınların işgücü piyasasına katılımını engelleyen başlıca faktörlerden biridir. Bu çalışma, Türkiye’de bakım
hizmetleri kapsamında yaşlı bakımını merkeze almakta ve bu çerçevede kadın işgücünün durumunu incelemektedir. Sonuç
olarak, nüfusun giderek yaşlandığı ve yaşam süresinin uzadığı ülkemizde geleceğe yönelik projeksiyon çalışmaları ile kadınların
“görünmeyen emek” olarak üstlendikleri bu görevin istihdam yaratacak şekilde yeni düzenlemelerle şekillendirilmesi gerekliliği
ortaya çıkmaktadır.  
KEYWORDS Yaşlı Bakımı, Sosyal Hizmet, Sosyal Politika, Kadın İstihdamı, Yaşlı Nüfus
REFERENCES [1] TUİK,; İstatistiklerle Yaşlılar, Seçilmiş Ülkelere Göre Yaşlı Nüfus Oranları, www.tuik.gov.tr 2017.
[2] WHO World Health Orrganization, Ageing and Health, web:http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-healthFebruary 2018.
[3] UN, United Nations, “Ageing, web:http://www.un.org/en/sections/issuesdepth/ageing, /2018.
[4] Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Türkiye’de Aile Yapısı Araştırması 2011, ASPB, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü,2011, Afşaroğlu
Matbaası, Ankara, s.358., 2011.
[4] S. OĞLAK, “Yaşlı Bakımında Görünmeyen İşgücü: Aile Bakımı ve Ekonomik Değeri”, İGÜ Sosyal Bilimler Dergisi 4 (2) 2017 (73-87), s.94.
[5] J. Vina, C. Borras, J. Miquel “Critical Review Theories of Ageing” IUBMB Life, 59 (4-5) 249-254 2007.
[6] A. R. ABAY, Yaşlılarla Sosyal Hizmet, Açıköğretim Üniversitesi Yayınları, Ed: Ali Rıza ABAY ve Fethi GÜNGÖR, 2016.
[7] Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Yaşlılara Genel Bir Bakış, https://eyh.aile.gov.tr/yasliliga-genel-bakis 2018.
[8] A. GÖRGÜN BARAN, Yaşlı ve Aile İlişkileri Araştırması, Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Yayınları, s.24, Ankara-2005.
[9] G. AKIN, Her Yönüyle Yaşlılık, Palme Yayıncılık, Ankara, s.16-17, 2016.
[10] M. AKÖZER, C. NUHRAT, Ş. SAY “Türkiye’de Yaşlılık Dönemine İlişkin Beklentiler”, Aile ve Toplum Dergisi, s.103-127, Kasım-Aralık-2011.
[11] Physiopedia “Theories of Aging”, https://www.physiopedia.com/Theories_of_Aging 2018.
[12] S. Murat, “AB Ülkelerinde Ve Türkiye’de İşgücünün Yapısı”. Prof. Dr. Nusret Ekin’in Anısına Makaleler. Ankara: Kamu-İş Yayınları, s.308, 1999.
[13] TUİK, İstatistiklerle Kadın-2017 Haber Bülteni, www.tuik.gov.tr
[14] Ö Mehmet. ve C. Kılıç, Çalışma Ekonomisi Teorisi, Gazikitabevi s.30, Ankara, 2009.


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology