Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

Denizcilik Sektörüne Yönelik İş İlanlarının Analizi: Kariyer.net Örneği
İlke Sezin Ayaz1*, Esra Baran2, Abdullah Açık3
1Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey
2Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey
3Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey
* Corresponding author: ilkeayaz@deu.edu.tr
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 711-715   |    252     10

ABSTRACT İnternetin kullanım alanlarının genişlemesiyle günümüzde iş gören seçimi ve işe alım süreçlerinde birçok web sitesi aktif
olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada denizcilik sektörüne yönelik iş ilanlarında bulunan bilgiler ve adaylardan aranan
niteliklerin neler olduğu araştırılmış, kariyer.net üzerinde 21.06.2018-19.10.2018 tarihleri arasında yayında olan toplam 160 ilan
araştırmaya dâhil edilmiştir. İlanlar “işletme türleri”, “ilanların kapsadığı iller”, “departmanlar”, “pozisyonlar”, “mezun olunan
bölümler”, “istenen iş tecrübesi”, “belirgin bir iş tanımının olup olmaması” “yabancı dil ve bilgisayar bilgileri”, “çalışanlara
sağlanan olanaklar” ve “adaylardan istenen nitelikler” başlıkları altında içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırmanın
sonuçlarına göre, lojistik ve freight forwarder işletmelerinin en fazla ilan veren işletmeler olduğu, ilanların yarısından fazlasının
İstanbul iline yönelik olduğu, operasyon departmanına ve uzman pozisyonuna yönelik ilanların çoğunluğu oluşturduğu,
denizcilik fakültesi mezunlarına yönelik ilanların çoğunlukta olduğu, ilanların neredeyse tamamının yabancı dil şartı
bulundurduğu ve ilanların büyük çoğunluğunun Ms Office programına hâkimiyet istediği görülmektedir. Ayrıca yemek, ulaşım
ve özel sağlık sigortasının adaylara en çok sağlanan olanaklar olduğu ve iletişim becerisine yönelik nitelikler, takım çalışmasına
uyum sağlayabilme ve analitik düşünme yeteneklerinin işverenlerin adaylarda en çok aradığı nitelikler olduğu belirlenmiştir.  
KEYWORDS Denizcilik, İş İlanı, İçerik Analizi, İnternet, Kariyer
REFERENCES [1] R. L. Daft, Management, 5th ed. Orlando, USA: Dryden Press, 2000.
[2] S. S. Özdemir, E. Polat, and Ö. L. Met, “Bodrum ’ da Faaliyet Gösteren Konaklama İşletmelerince Verilen İş İlanlarındaki İşgören Niteliklerinin Analizi,” Sos. ve Beşeri Bilim. Araştırmaları Derg., no. 34, pp. 121–138, 2015.
[3] A. Benli, L. Şahin, "İnsan Kaynakları Yönetiminde İşgören Bulma ve Seçme: Çınar Hotel Uygulaması," Bilgi., no.8, pp. 113-124, 2004.
[4] B. Keklik, " İnsan Kaynakları Temininde Kullanılan Tekniklerin Etkinliklerine İlişkin KOBİ’ lerde Bir Araştırma ve Model Önerisi, Unpublished Doctoral Thesis, Süleyman Demirel University Social Science Institute, Isparta, 2007.
[5] Z. Sabuncuoğlu, İnsan Kaynakları Yönetimi, İstanbul: Beta Yayıncılık, 2011.
[6] H. Dulkadiroğlu and M.E. Altundemir, “Kamu Kurumlarında E-İşe Alım İçin İlk Adım: Gazete İlanlarından E-İlana Geçiş,” Sosyoekonomi, no.2, pp. 59-78, 2013.
[7] B. Öksüz, “E-işe Alım Sürecinde Kurumsal Web Sitelerinin Kullanımı ve Konu Üzerine Bir Araştırma,” ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi., vol. 7, no. 14, pp. 267-283, 2011.
[8] R.L. Hogler, C. Henle, and C. Bemus, “Internet Recruiting and Employment Discrimination: A Legal Perspective,” Human Resource Management Review, vol. 8, no. 2, pp. 149-164, 1998.
[9] F.E. Bacaksız and B. Sönmez, “ İnsan Kaynakları Web Sitelerinde Yer Alan Hemşire İş İlanlarının İncelenmesi,” Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, vol. 3, no. 1, pp. 112-122, 2015.
[10] D. L. Stone, E. F. Stone-Romeo, K. Lukaszewski, “Factors Affecting the Acceptance and Effectiveness of Electronic Human Resource Systems,” Human Resource Management Review, vol. 16, no. 2, pp. 229-244, 2006.
[11] E. Ç. Güler, “İşletmelerin E-İnsan Kaynakları Yönetimi ve E-İşe Alım Süreçlerindeki Gelişmeler,” Ege Akademik Bakış Dergisi, vol. 6, no. 1, pp. 17-23, 2006.
[12] P. Göçgün, “İşe Alımda Hızla Yaygınlaşan Bir Yöntem: E-işe alım, http://makinecim.com/bilgi_3929_Ise-Alimda-HizlaYayginlasan-Bir-Yontem-E--Ise-Alim (Accessed 28.10.2018).
[13] B. Erdem and T. Gezen, “Turizm İşletmelerine Yönelik İş İlanlarının İçerik Analizi Yöntemi İle İncelenmesi,” Int. Journal of Management Economics and Business, vol. 10, no. 21, pp.19-42, 2014.
[14] Er-Koçoğlu. Neslihan, “Türkiye'de Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Mezunlarının Özel Sektörde İstihdamına Yönelik Çevrim İçi Yayımlanan İş İlanlarının İçerik Analizi,” DTCF Dergisi, vol. 58, sayı. 1, pp.1138-1160, 2018.
[15] Cevher. Ezgi, “Sekreterlerin İşe Alınmasında Aranan Niteliklere Yönelik Bir Araştırma: Kariyer.net Örneği,” Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 1, pp.235-245, 2013.
[16] Ö. Erkarslan, N.A. Kaya and Ö. Dilek, “Türkiye’de Endüstriyel Tasarımcıda Aranan Niteliklerin Lisans Eğitim Programları ve Kariyer Siteleri Üzerinden Karşılaştırmalı Analizi,” Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 11, no.2, pp.121-130, 2011.


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology