Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

Kurumsal Sosyal Sorumluluk: İnşaat Sektörü Için Sürdürülebilirlik Bağlamında Kavramsal Bir Çerçeve
İlknur Akıner1*, Setenay Uçar2
1Akdeniz University, Antalya, Turkey
2Antalya Bilim University, Antalya, Turkey
* Corresponding author: setenay.ucar@antalya.edu.tr
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 748-753   |    258     7

ABSTRACT İnşaat sektöründe, kurumsal sosyal sorumluluk (KSS / CSR-Corporate Social Responsibility) konusu giderek önem
kazanmaktadır. Farklı ülkelerde farklı sektörlere de odaklanan KSS kavramı inşaat sektöründe genel olarak sürdürülebilirlik
ekseninde ele alınmaktadır. Gelişmiş ülkelerde inşaat sektöründe KSS ön plandadır ve bu faaliyetlerinden fayda sağlayarak
sektörü olumlu yönde etkilemektedir. Yapılan çalışmaların sonuçlarına göre Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerdeyse firmaların
odaklandığı, büyümek ve firmanın devamlılığı iken kültürel değerlerin göz ardı edildiğidir. KSS tarihi çok eskiye dayanmasına
rağmen son yıllarda inşaat firmalarının yönetimi için önemli gelişim süreci yaşanmaktadır. Bu gelişim topluma ve çevreye karşı
duyarlılığın artması ve sorumluluğun oluşması, şirketin büyümesini sağlamanın yanı sıra firmaya güven sağlamaktadır. Ancak
Türkiye’de maliyet odaklı çalışan firmalar için beklentilerin kar odaklı olmasından ve verimin ne kadar arttığı gözlenemediği
için sonuçlar belirsizdir ve gelişmekte olan birçok ülkeyle birlikte inşaat firmalarında boşluklar olduğu sonucuna varılmıştır.
İnşaat sektöründe KSS araştırmaları günümüzde hızlanırken, parçalanmış ve kavramlaştırılmamış olarak kalmıştır. Mevcut KSS
kavramı hakkında eksikliği gidermek, çağdaş KSS teorisi üzerine kavramsal çerçeve oluşturmak ve KSS faaliyetlerinin genel
alanlarını belirlemek amacıyla kapsamlı bir literatür incelemesi yapılmıştır. Literatür incelemesiyle birlikte konunun ortaya
çıkma süreci, KSS yönetimi, inşaat sektörünün özelliklerinin KSS’ye etkisi tartışılmaktadır. Bu çalışmanın sonuçları, inşaat
sektöründeki KSS anlayışına sürdürülebilir kalkınma sağlayarak Türkiye’deki sisteme etkileri ele alınacaktır.  
KEYWORDS Sürdürülebilirlik, İnşaat Sektörü, Yönetim Stratejileri, Mimarlık, Kurumsal Sosyal Sorumluluk
REFERENCES [1] B. Rok, W. Fabrycka, A. Minasowicz, P. Nowak ve J. Zaleski, Corporate Socıal Responsıbılıty In Constructıon, Constructıon Managers’ Lıbrary Polonya, 2017
[2] S. Wigley, Gauging consumers' responses to CSR activities: does increased awareness make cents?, Publ. Relat. Rev. vol. 34, pp. 306-308, 2008.
[3] C. Chen, Entry mode selection for international construction markets: the influence of host country related factors. Construction Manager Econ. vol. 26, pp. 303-314, 2008.
[4] S. Yamak, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramının Gelişimi, Beta Basım Yayın, 1. Baskı, 2007.
[5] Z. Zhao, X. Zhao, K. Davidson ve J. Zuo, A corporate social responsibility indicator system for construction enterprises. Journal of Cleaner Production, vol.29, pp. 277-289, 2012.
[6] B. Xia, A. Olanipekun, Q. Chen, L. Xie ve Y. Liu, Conceptualising the state of the art of corporate social responsibility (CSR) in the construction industry and its nexus to sustainable development, Journal of Cleaner Production, vol. 198, pp. 340-353, 2018.
[7] E. Koç, K. Kaya ve M. Şenel, Türkiye’de İnşaat Sanayi Sektörünün Gelişimi-Temel İnşaat Sanayi Göstergeleri, Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol. 6(2), pp. 643-660, 2017.
[8] B.T.H Lim ve M. Loosemorea, How socially responsible is construction business in Australia and New Zealand?, Procedia Engineering, vol. 180, pp. 531 – 540, 2017.
[9] D.U. Duman, H. Giritli ve P. McDermott, Corporate social responsibility in construction industry: A comparative study between UK and Turkey, Built Environment Project and Asset Management,vol.6(2), pp.218-231, Mayıs 2016.
[10] (2015) Kurumsal Sosyal Sorumluluk / Anadolu Efes website. [Online]. Available:https://www.slideshare.net/ismailsarp/kss-anadolu- 46893222
[11] (2008) Türkiye’de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu,website.[Online].Available:http://kssd.org/site/dl/uploads/CS R_Report_in_Turkish.pdf
[12] (2018) CSR in the United Kingdom website. [Online]. Available: http://www.sofidel.com/en/soft-and-green/csr-the-united-kingdom
[13] R. Kučerová1, T. Dania1, R. Skýpalová ve V. Blašková, Construction Industry in the Czech Republic: the Level of Involvement in Corporate Social Responsibility, Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. vol. 66, 531-541, 2018.
[14] P. K. Dey , N. E. Petridis, K. Petridis, C. Malesios, J. D. Nixon ve S. K. Ghosh, Environmental management and corporate social responsibility practices of small and medium-sized enterprises, Journal of Cleaner Production, vol. 195, pp. 687-702, 2018.
[15] (2017) Kurumsal Sosyal Sorumluluk kavramının gelişimi website. [Online]. Available: https://indigodergisi.com/2017/03/kurumsalsosyal-sorumluluk-nedir/
[16] (2014) India's new CSR law sparks debate among NGOs and businesses website.[Online].Available: https://www.theguardian.com/sustainablebusiness/india-csr-law-debate-business-ngo
[17] W. Jiang ve J.K.W. Wong, Key activity areas of corporate social responsibility (CSR) in the construction industry: a study of China, Journal of Cleaner Production , vol. 113, pp. 850-860, 2016
[18] P.C. Liao, J.Q. Liao , G. Wu, C.L.Wu, , X.L. Zhang ve M.C. Ma, Comparing international contractors' CSR communication patterns: A semantic analysis, Journal of Cleaner Production, vol. 203, pp. 353- 366, 2018
[19] Y. Argüden, An overview of the Turkish economy: outlook and current perspectives DEIK-Turkish and US Business Council, 2006


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology