Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

Kaolenlerin Jeopolimer Üretiminde Kullanılabilirliği
Özgül Boyacı1, Veli Uz2, Mehmet Uğur Toprak3*, Nihal Derin Çoşkun4
1Kütayha Dumlupınar University, Kütahya, Turkey
2Kütayha Dumlupınar University, Kütahya, Turkey
3Kütayha Dumlupınar University, Kütahya, Turkey
4Ordu University, Ordu, Turkey
* Corresponding author: mugur.toprak@dpu.edu.tr
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 772-778   |    285     9

ABSTRACT Bu çalışmanın amacı, Al2O3 ve SiO2 kaynağı olarak seramik üretiminde kullanılan 5 farklı kaolenin jeopolimer üretiminde
kullanılabilirliğinin araştırılmasıdır. Bu amaçla beraber öğütülen kaolen-NaOH karışımları su ile birleştirilip preslenmiştir. Taze
jeopolimerlere farklı (40, 80 ve 120˚C) sıcaklıklarda kür uygulanmıştır. Kür sonrası sertleşen jeopolimerlerin birim hacim ağırlık,
ultrases hızı, basınç dayanımı testleri ve XRD, SEM-EDX analizleri yapılmıştır. SEM-EDX analizlerinde kaolen taneleri
yüzeylerinde oluşan jeopolimerleşme net olarak görülmüştür. Tane-tane bağlarının oluşan jeopolimerik yapı ile güçlendirilmesi
sonucu en yüksek dayanım yaklaşık 55 MPa olarak elde edilmiştir. En yüksek dayanımı veren kaolenin ham özelikleri ve bu
kaolen ile yapılan jeopolimerin mineralojik ve içyapı özelikleri detaylı olarak çalışılmıştır. Çalışmada jeopolimer üretimi için
her kaolenin uygun olmayacağı bu nedenle de kaolen örneklerinin jeopolimerizasyon mekanizmalarının incelenerek
kullanılabileceği görülmüştür.  
KEYWORDS Jeopolimer, Kaolen, SEM-EDX, Basınç dayanımı
REFERENCES [1] P.C. Aiitcin, Cements of yesterday and today: Concrete of tomorrow, Cem. Concr. Res., 30, 1349-1359, 2000.
[2] M.C.G. Juenger; F. Winnerfeld; J.L. Provis; H.H. Ideker, Advances in alternative cementitious binders. Cem. Concr. Res., 41, 1232-1243, 2011.
[3] N.V. Castaldelli, J.L. Akasaki, J.L.P. Melges, M.M. Tashima, L. Soriano, M.V. Borrachero, J. Monzo, J.Paya, Use of Slag/Suger Cane Bagasse Ash (SCBA) Blends in
the Production of alkali-Activated Materials, Materials 6, 3108-3127, 2013.
[4] J. Davidovits, Geopolymer Chemistry and Applications, Saint Quantin, France, 2008.
[5] P. Duxson, J.L. Provis, G.C. Lukey, S.W. Mallicoat, W.M. Kriven ve J.S.J. Deventer, Understanding The Relationship Between Geopolymer Composition, Microstructure And Mechanical Properties, Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, 269, 47-58, 2005.
[6] A. Fernandez-Jimenez, A. Palomo, Composition and Microstructure of Alkali Activated Fly Ash Binder: Effect of the Activator, Cement and Concrete Research, 35, 1984- 1992, 2005.
[7] R.R. Lloyd, J.L. Provis, ve J.S.J. Deventer, Microscopy And Microanalysis Of Inorganic Polymer Cements.2: The gel binder, J. Mater. Sci, 44, 620-631, 2009.
[8] A. Palomo, M.W. Grutzeck, ve M.T. Blanco, Alkali – activated fly ashes A cement fort he future, Cement and Concrete Research, 29: 1323-1329, 1999.
[9] D. Panias, I.P. Giannopoulou, ve T. Perraki, Effect of synthesis parameters on the mechanical properties of fly ash-based geopolymers, Colloids and Surfaces A:
Physicochem. Eng. Aspects, 301, 246-254, 2007.
[10] Ç. Salam, Fiziksel ve kimyasal işlemlerin kaolinin yapısına etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir, 2004.
[11] S. ThokchoM, P. Ghosh, S. Ghosh Effect of Na2O Content on Durability of Geopolymer Mortars in Sulphuric Acid, International Journal of Natural Sciences and
Engineering, 77-82, 2009.
[12] M. Tokyay, P. Ayturan, Mineral katkıların alkali ile aktive edilmesi: Bölüm 2, Çimento ve Beton Dünyası, 15-89, 77-91, 2010.
[13] H. Xu, ve J.S.J. Deventer, The Geopolymerisation Of Alumino-Silicate Minerals, Int. J. Miner. Process, S.59, 247-266, 2000.
[14] H. Binici, M. Eken, O. Aksoğan, Cüruf, uçucu kül, silis kumu ve pomza esaslı geopolimerlerin fiziksel, mekanik ve radyasyon geçirgenlik özellikleri, Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi, Cilt: 8, No: 2, 2012 (12-25).
[15] Z. Li, Z. Ding, Y. Zhang, Development of sustainable cementitious materials, Int. Workshop on Sustainable Development and Concrete Technology, China, 55-76,
2004.
[16] B.V. Rangan, Fly Ash-Based Geopolymer Concrete, Research Report, No.4, Engineering Faculty, Curtin University of Tech., Perth, Australia, 44s, 2008.
[17] U. Rattanasak, ve P. Chindaprasirt, Influence of NaOH solution on the synthesis of fly ash geopolymer, Minerals Engineering, 22: 1073-1078, 2009.
[18] B. Özgül, Farklı kaolenlerin metakaolen ve spinel yapılarda geopolimer davranışı, Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kütahya, 2018.


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology