Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

Bitki-Mekan-Donatı ilişkisinin Peyzaj Mimarlığı öğrenci çalışmalarında incelenmesi
Elif Bayramoğlu1, Nazlı Mine Yurdakul2*
1Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Turkey
2Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Turkey
* Corresponding author: n.mine@outlook.com
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 6-13   |    281     27

ABSTRACT Peyzaj mimarlığı kentsel açık alanlarda kullanıcı istek ve ihtiyaçlarını karşılayan doğa ve kültürel bileşenleri estetik ve
işlevsel ölçütlere göre tasarlayan meslek disiplinidir. Tasarlanan kentsel alanlar özellikle sürdürülebilir mekanlar yaratmak ve
geliştirmek amacıyla koruma-kullanım dengesinde yaşam merkezli kullanıcı odaklı olmalıdır. Bu anlamda peyzaj alanlarında
sürdürülebilir, insanlarla uyumlu, canlı-cansız varlıkların tasarımını sağlayarak işlevini yerine getirmek ancak bu elemanların
birbiri ile olan ilişkilerini doğru kurgulayarak sağlanır. Kurgusu doğru olan mekanlar biçim ve form açısından estetik kaygı
taşıyarak tasarımcının ortaya koyduğu özgün bir oluşumdur. Mekanın biçim form ve işlevini yaratan ise etkinlik çeşitliliğidir.
Kentsel açık alanlarda etkinlik çeşitliliğine bağlı olarak mekan ismini alır. Mekanı anlamlandırın çevresindeki ve içindeki
ürünlerin karakteri, şekli, dokusu ve renkleridir. Bu sebeple mekanı tanımlayan her fonksiyon nitelikli, kimlikli ve estetik
değerler içermelidir. Donatı ve bitki ise bir mekanı tanımlayan kimlik kazandıran en önemli doğal ve yapay peyzaj
elemanlarındandır. Donatı kullanıcı için etkinlik çeşitliliği sunarken, bitki ise insan ile doğa arasındaki bozulan dengenin
yeniden kurulmasına yardımcı olur.
Bu çalışmada Karadeniz Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 3. Sınıf öğrencilerinin Çevre Tasarım Proje IV. Dersi
kapsamında yapmış oldukları Trabzon TRT binası ve çevresi tasarım çalışmaları ele alınmıştır. Bu kapsamda öğrencilerin
farklı konseptlerde ve farklı kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik tasarladıkları mekanlardaki peyzaj bileşenlerinden bitki-donatı
ilişkisinde kurgulanmıştır. Atölye çalışmasındaki 4 öğrenci çalışması ele alınarak proje süreci (sörvey çalışması, senaryo
konsept, eskiz çalışması, seçenek üretme, seçilen tasarım ürünün geliştirilmesi, bitkilendirme tasarımı, 1/50, 1/20 detayların
oluşturulması, maket çalışması) ortaya konulmuştur. Sonraki aşamada farklı etkinlik alanlarında bitki- mekan-donatı ilişkisini
ölçü, biçim, form açısından nasıl tasarlayıp ele aldıkları belirlenmiştir.  
KEYWORDS Peyzaj mimarlığı eğitimi, bitki- mekan-donatı, kentsel açık alanlar
REFERENCES [1]Alexander, C., Silverstein, M., Ishikawa, S. (1977). A Pattern Language. New York: Oxford University Press

[2]Altan, İ. (1992). Mimarlıkta Mekan Kavramı, Mimarlık ve Şehircilikte Mekan, Yıldız Üniversitesi Yerleşme ve Mimarlık Bilimleri, Uygulamalı Araştırma Merkezi, İstanbul.

[3]Atıl, A., Gülgün, B., Yörük, İ. (2005). Sürdürülebilir kentler ve peyzaj mimarlığı. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 42(2).

[4]Başal M, Memlük Y, Yılmaz O, Kurum E. (1997). Peyzaj Konstrüksiyonu, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 1484, Ders Kitabı: 445, 160S. Ankara.

[5]Bulut, Y., Atabeyoğlu, Ö., Yeşil, P. (2008). Erzurum kent merkezi donatı elemanlarının ergonomik özelliklerinin değerlendirilmesi üzerine bir araştırma. Tarım Bilimleri Dergisi, 14(2), 131-138.

[6]Çubuk, M. (1991). Kamu Mekanları ve Kentsel Tasarım. Kamu Mekanları Tasarımı ve Kent Mobilyaları Sempozyumu. Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 15-17, İstanbul.

[7]Düzenli, T., Yılmaz, S., Özkan, D. G. (2017). Peyzaj Mimarlığı Eğitiminde Donatı-Mekan İlişkisinin Kurgulanması. Journal of International Social Research, 10(48).

[8]Joedicke, J. (1985). Raum und Form in der Architektur: Ä Uber den behutsamen Umgang mit der Vergangenheit [Space and Form in Architecture]. Stuttgart, Germany: Kraemer

[9]Kahvecioğlu, N.P. (2001). Mimari Tasarım Eğitiminde Bilgi ve Yaratıcılık Etkileşimi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Doktora Tezi, s. 1-247.

[10]Korkut, A.B., Şişman, E.E., Özyavuz, M. (2010). Peyzaj Mimarlığı. Verda Yayıncılık. s.419.

Madanipour, A. (1999). ‘Why are the design and development of public spaces significant for ities’, Environment and Planning B: Planning and Design, 26(6), 879-891.

[11]Norberg Schulz, C. (1971). “Existence, Space and Architecture”, Studio Vista, London, s.28-30.

Seçkin, N.P., Seçkin, Y.Ç. ve Seçkin, Ö.B. (2011). Sürdürülebilir Peyzaj Tasarımı ve Uygulama İlkeleri(1. Basım), İstanbul: Literatür Yayınları: 621, 223 s., İstanbul.

[12]Şişman, E. E., Yetim, L. (2004). Tekirdağ Kentinde Donatı Elemanlarının Peyzaj Mimarlığı Açısından İrdelenmesi. Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 5(1), 43-51.

[13]Trancik, R. (1986). “Ending Lost Space-Theories of Urban Design”, New York. s. 61-62.

URL-1. https://tr.pinterest.com/pin/60235713737656374/

URL-2. https://tr.pinterest.com/pin/359162139004157057/

URL-3. https://tr.pinterest.com/pin/355291858075430247/

URL-4. https://tr.pinterest.com/pin/725783296175293690/

URL-5. https://tr.pinterest.com/pin/669769775810522986/


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology