Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

Nükleer Tesislerde Korozyon
Hülya Demirören1*, Ahmet Yaylı2
1Fırat University, Elazığ, Turkey
2Küçükçekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi, İstanbul, Turkey
* Corresponding author: hdemiroren@firat.edu.tr
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 1130-1141   |    257     8

ABSTRACT Nükleer endüstri üstün özelliklere sahip malzemelerin seçimini gerektirir. Halen dünya çapında elektrik
üretiminin % 15’ ini oluşturan 440’ tan fazla ticari nükleer reaktör vardır. Dünyanın nükleer güç santralleri filosu
20 yaşından büyüktür. Bu nükleer güç santrallerinin dizayn ömrü tipik olarak 40 yıl olsa bile çoğu nükleer güç
santrali daha uzun çalışabilecektir. Bu çok iyi operasyonel geri bildirimin sebeplerinden biri, bu santrallerin
dizayn aşamasında orijinal olarak seçilen malzemelerin mükemmel davranışları ile ilgilidir. Nükleer tesisler için
malzeme seçiminde birinci öncelik güvenli ve ekonomik operasyonun sürdürülmesini sağlamak olmuştur ve
devam etmektedir. Uzun vadede; daha ileri malzemeler ve reaktör sistemlerinin gelişmesine ihtiyaç vardır.
Nükleer ortamlarda korozyonun bazı özelliklerinin kapsamlı belirlenmesinden sonra, ana alaşımlar (zirkonyum
alaşımları, grafit, düşük karbonlu çelikler, paslanmaz çelikler, nikel alaşımları) nükleer özellikler için onların
farklı uygulamaları ve korozyon meseleleri ile belirlenir. Ayrıca ışınlama; alaşımın dönüşümünü (mikroyapının
ve mekanik karakterin gelişimi) başlatan radyasyon seviyesine göre belirli özellikli ve nötron akışı ile uyumlu
alaşımların seçimine yol açar. Bu çalışmada bütün bu etkiler göz önüne alınarak konuya ışık tutulması
amaçlanmıştır.  
KEYWORDS Alaşım, nükleer, reaktör, tesis
REFERENCES [1] D. Féron Nuclear corrosion science and engineering,
[2] A.Yaylı, 13. Uluslararası Korozyon Sempozyumu, 2014
[3] F.Cattant, D.Crusset, Corrosion issues in nuclear industry Materialstoday, 11, 10, 2008, 32-37
[4] V. Renčiuková, J. Macák, P Sajdl, R. Novotný, A. Krausová, Corrosion of zirconium alloys demonstrated by using impedance spectroscopy, Journal of Nuclear Materials, 510, 2018, 312-321
[5] C. E. Vaudey, C. Gaillard, N. Toulhoat, N. Moncoffre, L. Raimbault, Chlorine speciation in nuclear graphite studied by X-ray Absorption Near Edge Structure,
Journal of Nuclear Materials, 418, 1–3, 2011, 16-21


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology