Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

MIGRANT TURKMEN OF LABOUR MARKET: IRAQI TURKMEN LIVING IN ANKARA
Yusufcan Çalışır1*, Cihan Serhat Kart2
1Ankara University, Ankara, Turkey
2Ankara University, Ankara, Turkey
* Corresponding author: yy@gmail.com
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 1177-1178   |    190     11

ABSTRACT Migration mobility which has been existing since the beginning of human history increased after
extraordinary developments such as wars, natural disasters and etc. Due to its geographical location, Turkey has
been an important stop for the migration movements through out history. In parallel with the crisis in the
neighbouring countries, Turkey has become one of the most experienced countries in recent years on the
migration mobility especially after “open door policy” implemantation. In this context, the main aim of the study
is to present the migration processes of Iraqi Turkmen who have migrated to Turkey as a result of the political
developments and the developments in this process. As part of these developments, it is aimed to examine how
forced migrants are involved in the labour market. In this context “narrative resarch”, a kind of qualitative
research method was used in this research. As a result of the analyses, it has been concluded that migration
activity is usually carried out through informal channels. In addition, traditional structures have come to the fore
both in terms of transition to a settled order and inclusion in the labour markets.  
KEYWORDS Migration, Forced Migration, Labour Market
REFERENCES Arslan, İ., Bozgeyik, Y., & Alancıoğlu, E. (2016). Göçün Ekonomik ve Toplumsal Yansımaları: Gaziantep’teki Suriyeli Göçmenler Örneği. İlahiyat Akademisi Dergisi (Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi), 3 (4), 129-148.
Cerev, G.& Yenihan, B. (2016). Göçün İşgücü Piyasalarına Etkisi Üzerine Bir İnceleme: Elazığ İli Örneği, 2. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, Konya, 135-141.
Gerşil, G. & Temel H. (2015). Türkiye’de İşgücü Piyasaları Açısından Göç Olgusu. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 16. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi Özel Sayısı, 413-428.
Kaypak, Ş., & Bimay, M. (2016). Suriye Savaşı Nedeniyle Yaşanan Göçün Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Etkileri: Batman Örneği. Yaşam Bilimleri Dergisi, 6(1), 84-110.
Lordoğlu, K. (2015). Türkiye’ye Yönelen Düzensiz Göç ve İşgücü Piyasalarına Bazı Yansımalar. Çalışma ve Toplum, 1(44), 29-44.
TİSK (2015). Türk İş Dünyasının Türkiye’deki Suriyeliler Konusundaki Görüş, Beklenti Ve Önerileri. Yayın No: 353.
UNHCR (2017). International Migration Report. ISBN: 978-92-1-151554-1 http://www.goc.gov.tr/ Erişim Tarihi (24.06.2018).


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology