Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

ÇEŞİTLİ EMPRENYE MADDELERİ VE AHŞAPTA KULLANIMA ETKİSİ
Hüseyin Peker1, Hatice Ulusoy2*
1Artvin Çoruh University , Artvin, Turkey
2Muğla Sıtkı Koçman University , Artvin, Turkey
* Corresponding author: haticeulusoy@mu.edu.tr
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 1263-1265   |    198     12

ABSTRACT Araştırmada; bazı ahşap türlerin boyut stabilite değerlerini belirlemek ve iç/dış mekan koşullarında kullanım düzeyinin
tespiti hedeflenmiştir. Boyut stabil testleri 6, 24, 48, 72, 96 (saat) periyotlarında gerçekleştirilmiştir. Çeşitli emprenye
maddeleri ASTM D 1413-76 esasına göre ıroko ve lareks odunlarında kullanılmıştır. Veriler incelendiğinde; en yüksek
özgül ağırlık lareks odununda Tanalıth-E (0.75 g/cm3 -24 saat), en düşük iroko odununda Tanalıth-E (0.57 g/cm3 -48 saat);
en yüksek su alma oranı ıroko odununda ımmersol (% 69.68 -24 saat), en düşük lareks odununda Tanalıth-E (% 22.03 -24
saat) belirlenmiştir. Her iki emprenye maddesi fiziksel özellikleri olumlu yönde etkilemiştir.  
KEYWORDS Çevre, Ahşap endüstrisi, İç/dış mekan, Boyutsal kararlılık
REFERENCES [1] Kartal N., Engür, O, Köse, Ç (2005) Emprenye Maddeleri ve Emprenye Edilmiş Ağaç Malzeme ile İlgili çevre Problemleri, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi
Dergisi, Atığın Modifikasyonu,17-23.
[2] Tomak E,D ve Yıldız Ü,C (2012) Bitkisel Yağların Ahşap Koruyucu Bir Madde Olarak Kullanılabilirliği, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 13(1):142-157.
[3] Özçifçi, A. ve Batan, F. (2009) Bor Yağının Ağaç Malzemenin Bazı Mekanik ÖzelliklerineEtkisi, Journal of Polytechnic, 12 (4): 287-292.
[4] Toker H., (2007) Borlu Bileşiklerin Ağaç Malzemenin Bazı Fiziksel Mekanik ve Biyolojik Özelliklerine Etkilerinin Belirlenmesi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Eylül, Ankara
[5]Aytaşkın, A. (2009) Çeşitli Kimyasal Maddelerle Emprenye Edilmiş Ağaç Malzemelerin Bazı Teknolojik Özellikleri, Yüksek Lisans Tezi, Karabük Üniversitesi, Fen
Bilimleri Enstitüsü, Karabük, 134s.
[6]Temiz A, Panov D, Terziev N, Hafren J (2008) Research on Silicones and Oils as Hydrophobic Agents. In. Proceedings of V Congreso Nacional de Proteccion de la
Madera, San Sebastian, pp 75-80
[7]TS 2471 (1976) Odunda, Fiziksel ve Mekaniksel Deneyler İçin Rutubet Miktarı Tayini
[8]TS 2472 (1976) Odunda, Fiziksel ve Mekaniksel Deneyler İçin Birim Hacim Ağırlığı Tayini
[9]ASTM-D 1413-76 (1976). Standart test methods of testing wood preservatives by laboratory soilblock cultures, Annual Book of Astm Standarts. USA, 452-460.
[10]Rowell RM, Banks WB (1985) Water Repellency and Dimensional Stability of Wood. Department of Agriculture, Forest Service, Forest Products Laboratory, Gen. Tech. Rep. FPL-50, Madison, WI, U.S.
[11] Örs Y, Atar M ve Peker H (1999) Bazı Emprenye Maddelerinin Sarıçam ve Doğu Kayını Odunlarının Yoğunluklarına Etkileri, Doğa Türk Tarım ve Ormancılık
Dergisi, 23 (5): 1169-1179.
[12] Atılgan, A ,Peker, H. (2012) Çeşitli Emprenye Maddelerinin Mobilya Ve Yapı Endüstrisinde Kullanılan Odun Türlerinin Bazi Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkileri,
Açü Faculty Of Forestry Journal,13(1):67-78.
[13] Var, A., (2000) Emprenye Edilmiş Yongalardan Üretilen Yonga Levhaların Bazı Teknolojik Özellikleri, KTÜ Fen Bil. Enst. Doktora Tezi, Trabzon, 2000
[14] Bozkurt, A.Y., Göker, Y. ve Erdin, N. (1993) Emprenye Tekniği, İÜ Orman Fak Yayınları No: 3779/425, İstanbul.
[15] Kılıç, A ve Hafızoğlu, H (2002) Metil Metakrilat İle Muamele Edilen Bazı Ağaç Türlerinin Boyut Stabilizasyonunun Artırılması, ZKÜ Bartın Orman Fakültesi
Dergisi Cilt:4 Sayı:4.


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology