Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

Mikroalg yağından elde edilen biyodizel ve etanol karışımının bir dizel motorunda kullanılabilirliğinin araştırılması
Gönenç Duran1, Cumali İlkılıç2*
1Uludağ University, Bursa, Turkey
2Fırat University, Elazığ, Turkey
* Corresponding author: cilkkilic@firat.edu.tr
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 1379-1383   |    197     10

ABSTRACT Bu çalışmada ülkemizin petrol ihtiyacını azaltmak, yerli üretimi geliştirmek ve ülkemiz ekonomisini daha da artırmak
için yapılan pek çok çalışmalara ek katkı sağlanması amaçlanmıştır. Mikroalglerin yüksek verimlilikte biyodizel sunması ve
çevreye duyarlı oluşu tetikleyici unsur olmuştur. Bu çalışmada transesterifikasyon yöntemi ile mikroalg yağından metil ester
elde edilmiştir. İyileştirici deney çalışmaları yapılıp, yüksek verimli biyodizel üretimi için analizler yapılmıştır. Hammadde
olarak mikroalg yağı, katalizör olarak sodyum metilat ve metanol kullanılarak transesterifikasyon reaksiyonu ile biyodizel
üretimi gerçekleştirilmiştir. En düşük %99.8 saflıkta etanol %10 oranında biyodizel (mikroalg metil esteri) ile harmanlanmıştır.
Biyodizel-etanol karışımı analiz edilmiş olup, mikroalg metil esterinin yakıt özelikleri TS EN 14214 biyodizel standartlarına
uygun olarak test edilmiştir. Biyodizel ve biyodizel etanol karışımının egzoz emisyonlarına ve dizel motor performansına etkileri
araştırılıp, dizel yakıtı ile karşılaştırmalar yapılmıştır. Biyodizel-etanol yakıt karışımının kullanımı ile genel olarak tork ve motor
gücü değerlerinde bir artış, mikroalg biyodizeli ve yakıt karışımının kullanımı ile de egzoz emisyon değerleri iyileştirilmiştir.
Bu çalışma TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir.  
KEYWORDS Biodiesel, Diesel Engine, Microalgae Oil
REFERENCES [1] Jacobs, T.J. and Assanis, D.N., The attainment of premixed compression ignition low-temperature combustion in a compression ignition direct injection engine, Proceedings of the Combustion Institute, 31, 2913-2920, 2007.
[2] Alkidas, A.C., Combustion advancements in gasoline engines, Energy Conversion and Management, 48, 2751-2761, 2007.
[3] Avcıoğlu, O.A., Türker, U., Atasoy, D.Z. ve Koçtürk, D., Tarımsal Kökenli Yenilenebilir Enerjiler Biyoyakıtlar, Nobel Yayın, Ankara, 2011.
[4] http://www.eie.gov.tr/yenilenebilir/biyodizel.aspx. E.T. 1 Nisan 2017.
[5] Cheremisinoff, N.P., Gasohol for energy production, 1st ed., Ann Arbor Science Publishers Inc., United States, 1979.
[6] Alptekin, E., Hayvansal atık yağlardan biyodizel üretimi ve bir dizel motorda kullanımının incelenmesi, Doktora Tezi, Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kocaeli, 2013.
[7] http://www.elektrikport.com E.T. 16 Haziran 2016.
[8] Harun, R., Davidson, M., Doyle, M., Gopiraj, R., Danquah, M. and Forde, G., Technoeconomic analysis of an integrated microalgae photobioreactor, biodiesel and biogas production facility, Biomass and Bioenergy, 35, 741-747,2011.
[9] Ejder, S.B., 2007. Etanol - dizel, biyodizel - dizel yakıt karışımlarının kullanımının motor performansına etkilerinin deneysel araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2007.
[10] Chisti, Y., Biodiesel from microalgae, Biotechnology Advances, 25, 294-306, 2007.
[11] Duran G., Etanol katkili mikroalg yağinin bir dizel motorunda kullanilabilirliğinin araştirilması, Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elazığ, 2017.


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology