Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

Alüminyumoksit ve Baca Külü Hibrid Dolgularının Polyester Matrisli Kompozitlerin Mekanik Özellikleri Üzerindeki Etkisi
İlyas Kartal1*, Halil Demirer2
1Marmara University, İstanbul, Turkey  
2Marmara University, İstanbul, Turkey  
* Corresponding author: ilyaskartal@marmara.edu.tr
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 1559-1562   |    227     9

ABSTRACT Partikül takviyeli ve/veya dolgulu kompozit malzemeler üzerinde birçok çalışma yapılmıştır. Kompozit malzemelerde
takviye edici olarak Al2O3 partikülleri sıklıkla kullanılmaktadır. Bu çalışmada Al2O3 ile beraber kömürün yanması sonucu yan
ürün olarak elde edilen kül kullanılmıştır. Matris malzemesi olarak polyester tercih edilmiş ve matrise baca külü ve Al2O3
partiküllerinin farklı oranlarda ilave edilmesiyle mekanik özelliklere etkisi incelenmiştir. Önce baca külü % 10, 20 ve 30
oranlarında, sonra % 9 baca külü + % 1 Al2O3 ,%18 baca külü + % 2 Al2O3 ve %27 baca külü + % 3 Al2O3 kombinasyonları
ile karışımlar hazırlanmıştır. Karışımlara % 1,5 oranında metil etil keton peroksit eklenerek polyester çapraz bağlanmıştır.
Reaksiyonda hızlandırıcı olarak % 0,25 oranında kobalt naftalat ilave edilmiştir. Hazırlanan karışımlar teflon kalıpta
sertleştirilerek numuneler hazırlanmıştır.  
KEYWORDS Polyester, partikül takviyeli kompozit, mekanik özellikler, kül dolgu, Al2O3 partikül
REFERENCES [1] May, C. A.; Epoxy Resins Chemistry and Technology, 2nd, ed., Marcel Dekker, Inc.: New York, 1988
[2] McGarry, F. J. In Polymer Toughening, Arend, C. B., ed., Marcel Dekker, Inc.: New York, 1996, pp 175-188
[3] Z.G. Shaker, R.M. Browne, and M.T. Blanda. Epoxy Toughened Unsaturated Polyester Interpenetrating Networks, Polymer Preprint, 41(1), p.311, 2000
[4] Z.G. Shaker, R.M.Browne, H.A.Stretz, P.E.Cassidy and M.T.Blanda, Epoxy- Toughened Unsaturated Polyester Interpenetrating Networks, Journal of Applied Polymer Science, vol. 84, p.2283-2286, 2002
[5] Xia Cao, Integrated Analysis of Low Profile Unsaturated Polyester and Vinylester Resins Cured at Low Temperatures, Phd Thesis, Ohio State University, 2002
[6] E.Martuscelli, P.Musto, G. Ragosta, Advanced Routes for Polymer Toughenig, Polymer Science Library, Elsevier 1996
[7] Chang-J You, De-M Jia, Jia-R Shen, Nanocomposites Based on Unsaturated Polyester/Acrylate-Terminated Polyurethane /OrganoMontmorillonite, Polymer Preprint, 2003
[8] Boztoprak Y., Kartal İ. ve Çakır M. (2006). Cam Kürecik ve Vollastonit İlavelerinin Polyester Reçinenin Mekanik Özellikleri Üzerindeki Etkisi, 13. Metalurji ve Malzeme Kongresi, İstanbul.
[9] Kartal İ., Çakır M., Boztoprak Y. ve Demirer H. (2005). PolyesterEpoksi Karışımının Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi, Kocaeli Üniversitesi 7. Uluslararası Kırılma Konferansı, Kocaeli
[10] A. Mortensen, A. Needleman, S. Suresh, Fundamentals of MetalMatrix Composites, Butterworth-Heinemann,1993 [11] Riccardo Casati, Maurizio Vedani, Metal Matrix Composites Reinforced by Nano-Particles—A Review, Metals 2014, 4(1), 65-83
[12] Türker P, Erdoğan B, “Türkiyedeki Uçucu Küllerin Sınıflandırılması ve Özellikleri”, AR-GE TCMA, 2004 Ankara
[13] ASTM C618 - Standard Specification for Coal Fly Ash and Raw or Calcined Natural Pozzolan for Use in Concrete


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology