Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

Atık Isı Kazanımının Deneysel Tasarım Metoduyla Optimizasyonu
Ahmet Fevzi Savaş1*, Ceyda Kocabaş2
1Bilecik Şeyh Edebali University , Bilecik, Turkey
2Bilecik Şeyh Edebali University , Bilecik, Turkey
* Corresponding author: ahmetfevzi.savas@bilecik.edu.tr
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 20-24   |    313     29

ABSTRACT Bu çalışma; havadan havaya bir atık ısı geri kazanım uygulamasında ısıl performansı etkileyen faktörlerin optimum değerlerinin araştırılması üzerinedir. Sistemde ısı transferini gerçekleştirmek üzere polimer malzemeden imal edilmiş çapraz akışlı plakalı ısı değiştirici kullanılmıştır. Taze hava giriş sıcaklığı, hava akış hızı ve egzoz havası giriş sıcaklığı çalışma parametreleri olarak belirlenmiştir. Her parametre için ikişer düzey seçilerek L8 tam faktöriyel deney tasarımı uygulanmıştır. Analizler için Minitab istatistiksel yazılım programından faydalanılmıştır. Deneysel çalışma ve hesaplamalar neticesinde ısıl etkenlik üzerinde en etkili faktörün hava hızı olduğu sonucuna varılmıştır. Son olarak maksimum ısı transferine imkân verecek parametre kombinasyonları ortaya konmuştur  
KEYWORDS Deney tasarımı, Plakalı ısı değiştirici, Polimer, Atık ısı geri kazanımı, Isıl etkenlik
REFERENCES [1] C. T. Joen, Y. Park, Q. Wang, A. Sommers, X. Han and A. Jacobi, “A review on polymer heat exchangers for HVAC&R applications,” International Journal Of Refrigerations, vol. 32, pp. 763-779, 2009.
[2] S.H. Noie, “Investigation of thermal performance of an air-to-air thermosyphon heat exchanger using ε NTU method,” Applied Thermal Engineering, vol. 26, pp. 559-567, 2006.
[3] L. Chen, Z. Li ve Z.-Y. Guo, “Experimental investigation of plastic finned-tube heat exchangers, with emphasis on material thermal conductivity,” Experimental Thermal and Fluid Science, vo. 33, pp. 922–928, 2009.
[4] J. Fernandez-Seara, R. Diz, F.J. Uhia, A. Dopazo ve J. M Ferro, “Experimental analysis of an air-to-air heat recovery unit for balanced ventilation systems in residential buildings,” Energy Conversion and Management, vol. 52, pp. 635–640, 2011.
[5] C. Kocabaş and A.F. Savaş, “Comparison of waste heat recovery performances of plate-fin heat exchangers produced from different materials,” Contemporary Engineering Sciences, vol. 8(11), pp. 453 – 466, 2015.
[6] C. Danışman, “ Plakalı eşanjör etkinlik parametrelerinin deneysel analizi,” Yüksek Lisans Tezi, Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir, 2010.
[7] B. Gökçe, “Metalürjik deneylerin taguchi ve genetik algoritmalar yöntemleri kullanılarak tasarımı,” Doktora Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Afyon, 2009.
[8] C. Kocabaş, “Farklı malzemelerden imal edilmiş plakalı ısı değiştiricilerinin atık ısı geri kazanım performanslarının deneysel analizi,” Yüksek Lisans Tezi, Bilecik Şeyh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilecik, 2014.
[9] M. Şirvancı, Kalite İçin Deney Tasarımı Taguçi Yaklaşımı, 1. Baskı, İstanbul, Türkiye: Literatür Yayınları, 1997.


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology