Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

Üniversite Öğrencilerinin Mobilya Tasarımında Geometrik Form Tercihlerinin Veri Analizi ile Değerlendirilmesi: Sinop Üniversitesi Örneği
Selahattin Bardak1*, Timuçin Bardak2
1Sinop University, Sinop, Turkey
2Bartın University, Bartın, Turkey
* Corresponding author: sbardak@sinop.edu.tr
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 260-263   |    243     11

ABSTRACT Mobilya yüzyıllardır insanlığın kültürel zenginliğinin bir yansıması olmuştur. Aynı zamanda dünya ekonomisinde
mobilya endüstrisi önemli bir yere sahiptir. Fakat bu endüstride rekabet hızlı bir şekilde artmaktadır. Mobilya ürünü için estetik,
fonksiyonellik, dayanıklılık ve maliyet açısında çok farkı türleri vardır. Mobilya tercihleri yaşa, cinsiyete sosyal çevreye göre
değişebilmektedir. Tüketiciler genellikle ilk olarak mobilyanın estetik görünüşüne göre karar vermektedir. Bazı durumlarda
sadece görünüş nedeni ile bile mobilya ürünü red edilebilmektedir. Veri madenciliği bir çok alanda kullanılmakta ve önemli
değerler oluşturmaktadır. Veri bilimi üzerine yapılan bilimsel çalışmalar hızla artmaktadır. Veri analizi iş dünyasının da ilgisini
çekmektedir. Mobilya tasarımında geometrik formlar kritik bir rol oynar. Bu çalışmada Sinop üniversitesi öğrencilerinden anket
yolu ile veriler elde edilmiştir. Ankete öğrencilerin özellikleri (cinsiyet, yaş, memleket) ve mobilya tasarımda en çok kullanılan
geometrik form (kare, daire, üçgen ve türevler) tercihleri sorulmuştur. Daha sonra elde edilen veriler karar ağacı algoritmaları
kullanılarak anlamlı bilgiler elde edilmiştir. Çalışma sonucunda belirli bölümlerdeki üniversitesi öğrencilerinin mobilyada
geometrik form eğilimleri belirlenmiştir.  
KEYWORDS Mobilya, Form, Algoritma, Tasarım, Veri Madenciliği
REFERENCES [1] M.H.A. Wahab, S. Ahmad, M. Masri, and A.B.A. Hamid, “Malay Furniture: Design, function and meaning,” Procedia-Social and
Behavioral Sciences, vol. 202, pp. 285-293, 2015.
[2] S. Jacobs, B. Cambre, M. Huysentruyt, and A. Schramme, “Multiple pathways to success in small creative businesses: The case of Belgian
furniture designers,” Journal of Business Research, vol. 69, pp. 5461-5466, 2016.
[3] J. Zhou, and X. Chen, “Convertible furniture design,” Computers & Graphics, vol. 70, pp. 165-175, 2018.
[4] M.J. Shaw, C. Subramaniam, G.W. Tan, and M.E. Welge, “Knowledge management and data mining for marketing,” Decision Support
Systems, vol. 31, pp. 127-137, 2001.
[5] N.M. Rémy, T.T. Martial, and T.D. Clémentin, “The prediction of good physicians for prospective diagnosis using data mining,” Informatics in Medicine Unlocked, vol. 12, pp. 120-127, 2018.
[6] (2018).[Online].Avaliable:http://www.e2matrix.com/blog/2017/10/14/data-mining-tools/ [7] P. Ristoski, C. Bizer and H. Paulheim, “Mining the web of linked data
with rapidminer,” Web Semantics: Science, Services and Agents on the World Wide Web, vol. 35, pp. 142-151, 2015.
[8] A. Naik, and L. Samant, “Correlation review of classification algorithm using data mining tool: WEKA, Rapidminer, Tanagra, Orange and Knime,” Procedia Computer Science, vol. 85, pp. 662-668, 2016.
[9] A.K. Yadav, H. Malik, and S.S. Chandel, “Application of rapid miner in ANN based prediction of solar radiation for assessment of solar energy resource potential of 76 sites in Northwestern India,” Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 52, pp. 1093-1106, 2015.
[10] J. Smardzewski, J. (2015). Classification and Characteristics of Furniture, In Furniture Design Springer, Cham, 2015.
[11] T. Lan, Y. Zhang, C. Jiang, G. Yang, and Z. Zhao, “Automatic identification of Spread F using decision trees,” Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, vol. 179, pp. 389-395, 2018.


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology