Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

Türkiye'de Twitter Verilerinden Faydalanarak Ahşap Malzeme Üzerine Eğilimlerin Belirlenmesi
Timuçin Bardak1*, Selahattin Bardak2
1Bartın University, Bartın, Turkey
2Sinop University, Sinop, Turkey
* Corresponding author: sbardak@bartin.edu.tr
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 273-276   |    270     14

ABSTRACT Dünyadaki veri miktarı büyük bir hızla artmaktadır. Günümüzde veriler bilim insanları tarafından en değerli hammadde
olarak düşünülmektedir. Veri madenciliği çalışmaları gelişmiş ülkeler için kritik bir konudur. Bu nedenle her alanda veri
çalışmalarına büyük yatırımlar yapılmaktadır. Twitter ülkemizde oldukça popular ve büyük miktarda verinin saklandığı bir
sosyal medya ağıdır. Bu ağ kullanıcılarının belli başlıkları ne sıklıkta bahsettikleri farklı konulara olan ilgisini göstermektedir.
Twitter verilerinin analizi ile toplumların fikir değişimleri belirlenebilmektedir. Aynı zamanda firmalar sosyal medyaya
markalaşmak için giderek ilgi göstermektedir. Veriler tüketicilerin beklentilerini ve şikayetlerini anlamak için değerli bir
kaynaktır. Anketler ile veri toplamak ve gerçek düşüncelere ulaşmak genellikle zordur. Bu durumda sosyal medya ağlarındaki
kullanıcı verileri iyi bir alternatiftir. Bu çalışmada içinde ahşap kelimesi geçen tweetlerin coğrafi bölgelere göre dağılımı
belirlenmiştir. Bu amaç doğrultusunda düzenli olarak tweetlerin paylaşıldığı koordinat verileri toplanmıştır. Çalışmada dünyada
yaygın olarak kullanılan Rapidminer yazılımından faydalanılmıştır. Rapidminer güçlü bir veri madenciliği ve analiz
platformudur. Çalışma sonucunda, twitter kullanıcılarının hangi coğrafik bölgelerde daha yoğun ahşap malzemeye ilgi
duyulduğu belirlenmiştir.  
KEYWORDS Twitter, ahşap malzeme, trend, sosyal medya, coğrafi bölge
REFERENCES [1] I. Tzoulis, Z. Andreopoulou, C. Koliouska, G. Tsekouropoulos, and V. Samathrakis, V., “WooDB: a DBMS approach as a marketing tool for wood entrepreneurship,” Procedia Technology, vol. 8, pp. 275-284, 2013.
[2] (2018)[Online]. Avaliable: http://hilandwoodproducts.com/
[3] C. Orellana-Rodriguez, and M.T. Keane, “Attention to news and its dissemination on twitter: A survey,” Computer Science Review, vol. 29, pp. 74-94, 2018.
[4] A. Zhang, M. Zheng, and B. Pang, “Structural diversity effect on hashtag adoption in Twitter,” Physica A, vol.493, pp. 267-275, 2018.
[5] R. Sicilia, S.L. Giudice, Y. Pei, M. Pechenizkiy, P. Soda, “Twitter rumour detection in the health domain,” Expert Systems with Applications, Vol. 110, pp. 33-40, 2018.
[6] R. Sujay, J. Pujari, V.S. Bhat, and A. Dixit, “Timeline analysis of twitter user,” Procedia Computer Science, vol. 132, pp. 157-166 , 2018.
[7] P. Ristoski, C. Bizer, and H. Paulheim, “Mining the web of linked data with rapidminer,” Web Semantics: Science, Services and Agents on the World Wide Web, vol. 35, pp. 142-151, 2015.
[8] (2018) [Online]. Avaliable: htpp: rapidminer.com/products/studio/
[9] Y. Kuştepeli ve U. Halaç, “Türkiye’de genel gelir dağılımının analizi ve iyileştirilmesi,” DEÜ SBE Dergisi, Cilt 6, s. 143-160, 2004.


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology