Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

EğitimYapılarındaYenilikçi Sürdürülebilir Yaklaşımlar
Filiz Tavşan1*, Zeynep Küçük Yanılmaz2, Irmak Taş3
1Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey
2Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey
3Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey
* Corresponding author: ftavsan@hotmail.com
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 282-288   |    264     15

ABSTRACT Hızla gelişen teknoloji ve beraberinde getirdiği yeni ihtiyaçların artışı toplumsal bir tüketim kültürünün doğmasına
sebep olmuştur. Bu tüketim kültürü, doğal kaynakların büyük bir hızla azalmasında etkin rol oynamaktadır. Doğal kaynakların
korunması ve çevresel sorunlara çözüm olması amacıyla sürdürülebilir tasarım anlayışı gündeme gelmiştir. Çevresel bilincin
küçük yaşlardan itibaren kazandırılması gerekliliğinden hareketle eğitim yapılarının sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda
tasarlanması gerekli görülmektedir. Bu amaca yönelik çeşitli kaynaklarda sürdürülebilirlik ilkeleri ve bu ilkelerin uygulanma
stratejileri konu edilmiştir. Bu çalışmada ise son dönem yenilikçi sürdürülebilir tasarım yaklaşımlarının eğitim yapıları
özelinde irdelenmesi amaçlanmıştır. Dünya genelinde sürdürülebilirlik anlayışıyla inşa edilmiş olan, nitelikli anaokulu, ilkokul
ve lise yapıları; doğal aydınlatma, ısıtma-soğutma sistemleri, iç hava kalitesi, malzeme seçimi, doğa ile bütünleşik tasarım,
esnek eğitim mekanları, bina olanaklarının yakın çevre ile paylaşılması gibi temel başlıklar altında incelenmiştir. Çalışmadan
elde edilen verilere göre; yeni tasarım anlayışı ile inşa edilen eğitim yapılarının sürdürülebilirlik bilincini aşılayan bir öğrenme
merkezi ve aktif bir laboratuar olduğu saptanmıştır. Pasif sistemler aracılığıyla enerji tasarrufu sağlayan, doğal verileri
kullanarak kendi enerjisini üretebilen, kullanılan doğal malzemelerle insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen, sağlıklı ve
konforlu iç mekânlara sahip eğitim yapıları, öğrencilerin performansını artırırken aynı zamanda çevresel bir duyarlılık
kazanmalarına da yardımcı olmaktadır.  
KEYWORDS Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Eğitim Yapıları, Sürdürülebilirlik İlkeleri
REFERENCES [1] Yazar. H. Kadir. (2006). Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Çerçevesinde Orta Ölçekli Kentlere Dönük Kent Planlama Yöntem Önerisi. Ankara Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
[2] Sev, Ayşın. (2009). Sürdürülebilir Mimarlık. Yem Yayınları, İstanbul.
[3] Arsan, Z.D. (2008). Türkiye’de Sürdürülebilir Mimari. Mimarlık Dergisi, 340, TMMOB Mimarlar Odası Yayınları.
[4] Şahin, B. E.,Dostoğlu, N. (2015). Okul binaları tasarımında sürdürülebilirlik, Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, Cilt 20 (1), 75-91.
[5] Henderson, K., Tilbury, D. (2004). Whole-School Approaches to Sustainability: An International Review of Sustainable School Programs.
[6] Tavşan, F., Yanılmaz, Z. (2018). Çevresel Tasarım Kriterlerinin Sürdürülebilir Eğitim Yapıları İç Mekânlarına Etkisi, Dicle Üniversitesi I. Uluslararası Mimarlık
Sempozyumu, Diyarbakır
[7] Karadayı, T., Yüksek, İ., Tunçbiz, İ. (2017). İlkokul Binalarının Ekolojik Açıdan İyileştirilmesi: İstanbul Tuzla Tapduk Emre İlkokulu Örneği, Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt 8 (1), 22-33.
[8] Demir, A. (2012). Yeşil Okul: Çevre, Sağlık Ve Eğitime Etkileri, Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya.
[9] Kocabaş, İ., Bademcioğlu, M. (2016). Eğitim Binalarında Sürdürülebilirlik, International Online Journal of Educational Sciences Dergisi, Cilt 8 (3), 180-192.
[10] Bulgurcu, H., İlten, N., Coşgun, A. (2005). Okullarda İç Hava Kalitesi Problemleri Ve Çözümler, VII. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi
[11] Kayıhan, S.,Tönük, S. (2011). Sürdürülebilirlik Bilincinin İnşa Edileceği Binalar Olma Yönü ile Temel Eğitim Okulları, Politeknik Dergisi, Cilt 14 (2), 163-171.
[12] Özburak, Ç., Akkar, Y. (2017). Çağdaş Okul Öncesi Yapılarda “Geleceğin Derslik Modelleri”, Iıı.Cyprus Internatıonal Congress Of Educatıonal Reseach, North
Cyprus

[URL-1] https://www.dezeen.com/2016/03/08/hakusuinursery-school-yamazaki-kentaro-design-workshop-sakurachiba-prefecture-japan-kindergarten-stepped/ Erişim Tarihi:05.11.2018
[URL-2] http://www.carboun.com/sustainable-design/adamascus-school-revives-traditional-cooling-techniques/ Erişim Tarihi: 08.11.2018
[URL-3] https://www.white-design.com/architecture/allprojects/kingsmead-primary-school/ Erişim Tarihi: 01.11.2018
[URL-4] http://www.arkitera.com/proje/2140/ted-ronesanskoleji Erişim Tarihi: 05.11.2018
[URL-5] https://www.dezeen.com/2017/03/10/micro-housekindergarten-encourages-play-hibinosekkei-saga-japan/ Erişim Tarihi: 10.11.2018
[URL-6] https://www.archdaily.com/804930/jean-moulinhigh-school-duncan-lewis-scape-architecture Erişim Tarihi: 05.11.2018
[URL-7] https://www.archdaily.com/781867/nursery-fieldsforever-reconnects-early-childhood-education-withnature/56baa467e58ece292700006b-nursery-fields-foreverreconnects-early-childhood-education-with-nature-image Erişim Tarihi: 08.11.2018
[URL-8] https://www.egitimpedia.com/dunyanin-enyenilikci-okullari/ Erişim Tarihi: 08.11.2018
[URL-9] http://www.breeam.com/case-study-brandonprimary-school Erişim Tarihi: 05.11.2018


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology