Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

Endüstri 4.0 ve Liderlik
Muhammet Yüksel1*, Kurtuluş Yılmaz Genç2
1Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey
2Giresun University, Giresun, Turkey
* Corresponding author: muhammet.yuksel@hotmail.com
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 338-341   |    428     14

ABSTRACT Dünya ekonomik, endüstri ve politik açıdan sürekli bir değişim ve gelişim içerisindedir. Bu değişim ve gelişimin birçok
etkeni olmakla birlikte, özellikle endüstriyel alanda yaşanan ve diğer alanları da kapsayan değişim ve ilerlemeler dünyanın çok
farklı bir noktaya gelmesinin asıl etkenleri arasında sayılabilmektedir. Endüstriyel anlamda ilk defa Sanayi Devrimi ile ortaya
çıkan yenilikler günümüzde dördüncü aşamaya gelerek Endüstri 4.0 kavramını ortaya çıkarmıştır. Endüstri 4.0, sadece
teknolojik ya da sanayi üretimindeki ilerlemelerle değil, aynı zamanda sosyal alanlarla kurmuş olduğu bağ ile de
açıklanabilmektedir. Endüstri 4.0 kavramının ortaya çıkmasında yenilikçi fikirleri olan ve bu fikirleri hayata geçiren girişimci
özelliğe sahip liderler oldukça etkili olmuştur. Bu kapsamda, bu çalışmada endüstri 4.0 ve liderlik kavramı incelenerek bu iki
kavram arasındaki ilişki kuramsal temelde açıklanmaktadır. Temel bulgu, liderlik, endüstri 4.0 oluşumunda önemli rol aldığı
gibi, başarılı ve gelecek vaat eden bir liderliğin meydana gelmesinde de endüstri 4.0 önemli rol almaktadır.  
KEYWORDS Endüstri 4.0, Liderlik, Yönetim, Yenilik, Sanayi
REFERENCES [1] S. Kılıç ve R. M. Alkan, “Dördüncü Sanayi Devrimi Endüstri 4.0 ve Türkiye Değerlendirmeleri”, Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, c. 2, s.
3,2018, ss. 29-49.
[2] D. H. Levitt, “Women and leadership. A developmental paradox”. Adultspan Journal, 9(2), ss. 66-75 (Fall 2010).
[3] P. G. Northouse, “Leadership, Theory and Practise”, SAGE Publications, California, 2016.
[4] J. B. Barney, Patrick M. Wright, “On Becoming a Strategic Partner: The Role of Human Resources in Gaining Competitive Advantage”, Human Resource
Management, c. 37, s. 1, 1998, ss. 31-46.
[5] J. B. Barney, “Firm Resources and Sustained Competitive Advantages”. Journal of Management, c. 17, s. 1, 1991, ss. 99-120.
[6] R. Drath and A. Horch, “Industrie 4.0: Hit or Hype?”, IEEE Industrial Electronics Magazine, June 2014, ss. 57-58.
[7] E. Bulut ve T. Akçacı, “Endüstri 4.0 ve İnovasyon Göstergeleri Kapsamında Türkiye Analizi”, Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırma Merkezi Uluslararası
Hakemli Dergi, c.4, sy.12, 2017, ss. 55-57.
[8] A. Yıldız, “Endüstri 4.0 ve Akıllı Fabrikalar”, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, c. 22, sy. 2, 2018, ss. 546-556.
[9] L.U. Yang, “Industry 4.0: A Survey On Technologies, Applications And Open Research İssues”, Journal of Industrial Information Integration, c.6, June 2017, ss.1-
10.
[10] L. D. Xu, E. L. Xu and L. Li, “Industry 4.0: State of The Art and Future Trends”, International Journal of Production Research, vol. 56, no.8, 2018, ss. 2941-2962.
[11] A. Soylu, “Endüstri 4.0 ve Girişimcilikte Yeni Yaklaşımlar”, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sy.32, 2018, ss. 43-57.
[12] Ö. D. Yılmaz, “Örgütlerde Güç, Politik Davranış ve İzlenim Yönetimi: Turizm İşletmelerinden Örnek Olaylar”, Detay Yayıncılık, Ankara, 2012.
[13] A. B. Tüzmen. (2017) Endüstri 4.0 İle Dönüşen Liderlik. [Online]. Erişim: https://hbrturkiye.com/dergi/endustri-4-0-ile-donusen-liderlik
[14] T. Saka, “Dönüşümü Planlamak ve Yönetmek”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, c. 46, 2017, ss.9-10.
[15] P. G. Northouse, “Leadership, Theory and Practise”,SAGE Publications, California, 2016.
[16] H. B. Memduhoğlu ve K. Yılmaz, “Yönetimde Yeni Yaklaşımlar”, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, 2017.
[17] S. Vaidya, P. Ambad and S. Bhosle, “Industry 4.0 – A Glimpse”, Procedia Manufacturing Journal, vol. 20, 2018, ss. 233-238.


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology