Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

Yaratıcı Anlatıcıdan Kurmaca Anlatıcıya Ağıt: Nocturnal Animals Filminin Anlatıcıları
Fatma Okumuş1*
1Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Turkey
* Corresponding author: fokumus@anadolu.edu.tr
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 56-60   |    299     23

ABSTRACT Anlatıbilimcilerin görüş birliğine vardıkları konu, her anlatının bir “anlatıcı”ya gereksinim duyduğudur. Makale, son çağın
metinlerindeki anlatıcının yeni boyutlar kazandığı düşüncesinden yola çıkmıştır. Geleneksel anlatıcılarla çağdaş anlatıcılar
arasındaki etkileşim, anlatıların yazınsaldan sinemasala uyarlanması bağlamında ele alınmıştır. Filmlerdeki anlatıcıyı belirlerken
aydınlatma, renk, ses, kamera açısı, müzik gibi birçok değişken göz önünde bulundurulmalıdır. Anlatıcıyı, aynı filmde bile
yeniden, yeniden tanımlamak gerekebilir. Nocturnal Animals (2016) filminde de iç içe geçmiş birden çok kurmaca anlatıyla
anlatıcı yaratılmıştır. Her anlatıcı, filmdeki bir eylemi ya imleyen ya da yerine getirendir. Her eylem, bir anlatıcı gerektirir. Anlatı
yapısıyla anlatıcı açısından Nocturnal Animals filmini inceleyen bu çalışma; filmin, anlatı kesitleriyle filmdeki anlatıcıların
konumlarını belirlemeyi amaçlamaktadır. Belirtilen amaç doğrultusunda kullanılan yöntemde, Greimas’ın “eyleyenler
örnekçesi” temel alınmıştır. Sonuçta, özellikle yazınsaldan sinemasala uyarlamalar bağlamında anlatıcı kavramına ilişkin
yargılara varılmıştır.  
KEYWORDS Eyleyenler örnekçesi, Greimas, kurmaca anlatıcı, Nocturnal Animals, yaratıcı anlatıcı
REFERENCES [1] Bronislaw Malinowski, İlkel Toplum çev. H. Portakal (İstanbul: Kabalcı, 1999), 102.
[2] Christian Metz, Sinemada Anlam Üstüne Denemeler, çev. Oğuz Adanır (İstanbul: Hayalperest, 2012), 60-61.
[3] Seymour Chatman, Oykü ve Söylem: Filmde ve Kurmacada Anlatı Yapısı, çev. Özgür Yaren (Ankara: De Ki, 2009), 139.
[4] David Bordwell, Narration in The Fiction Film, Wisconsin: University of Wisconsin Press, 1985), 62.
[5] Warren S. Buckland, “Narration and Focalisation in Wings of Desire” Cineaction No 56: 26-33.
[6] Peter Verstraten, Film Narratology, Trans. Stefan van der Lecq (Canada: University of Toronto Press, 2009), 129-130. Accessed: 16. 06. 2018
https://books.google.com.tr/books?redir_esc=y&hl=tr&id=acr9UxJt4CYC& q=narrator#v=onepage&q&f=false
[7] Janet H. Murray, Hamlet on the Holodeck: The Future of Narrative in Cyberspace (New York: Free Press, 1997), 99. accecssed 15.06.
2018.https://books.google.com.tr/books?redir_esc=y&hl=tr&id=bzmSLtnM ZJsC&q=immersion#v=snippet&q=immersion&f=false
[8] Gaudreault and Jost, “Enunciation and Narration” in A Companion to Film Theory, ed. Toby Miller and Robert Stam (UK: Blackwell, 2004), 45.
[9] Francesco Casetti, Theories of cinema, 1945-1995, trans. Francesco Casetti with others (Austin: Univ. of Texas,1999), 65-68. Accessed 27.05.2018
https://books.google.com.tr/books?id=H2UnUmWnHmEC&pg=PA65&dq=a lbert+laffay&hl=tr&sa=X&ved=0ahUKEwiJprLG6aXbAhXPyKYKHSgPC
DYQ6AEIPTAD#v=onepage&q=albert%20laffay&f=false
[10] Laffay’dan aktaran Gaudreault and Jost, “Enunciation” 46.
[11] Rosanna Maule, “Introduction: Marguarite Duras la grande imagiére” in In The Dark Room: Marguerite Duras and Cinema, ed. Rosanna Maule, Julie
Beaulieu (New York: Peter Lang, 2009), 29.
[12] Gaudreault and Jost, “Enunciation”, 46.
[13] Verstraten, Film, 129.


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology