Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 4(5) (2019)
HORA2019 - International Congress on Human-Computer Interaction, Optimization and Robotic Applications, Ürgüp, Turkey, Jul 05, 2019

Designing and Manufacturing of a Cartesian Type 3 Dimensional Printer
İlhan Tarımer1, Eren Yılmaz2*
1Muğla Sıtkı Koçman University, Muğla, Turkey
2Muğla Sıtkı Koçman University, Muğla, Turkey
* Corresponding author: eyilmaz0560@gmail.com
Published Date: 2019-10-12   |   Page (s): 80-86   |    267     18
https://doi.org/10.36287/setsci.4.5.018

ABSTRACT Abstract – This study is dealt with designing and manufacturing of a simple, elegant and Cartesian three-dimensional printer based on the fused deposition modeling method (melt stacking model). In the modelling of 3D printer made, plastic material called polylactic acid is melted with high temperature and produced by pouring from the bottom upwards in layers with nozzle equipment in the state of layers. In the processes of designing this 3D printer, basic structural and perspectives of the main metallic body, and metallic supportive parts also bottom parts of the printer have been drawn on a computer software. In addition to these, all the belongings to the printer have been optimized once again, and then the last conditions of these have been designed before the production. All parts of this printer have been obtained by using PLA filaments on another 3D printer during production and mounting processes. At the end of these processes, all the segments of the printer have been completed by mounting. The 3D printer which presents the originality and also produced by a special design, is a cartesian type, and we’ve seen three actions that it directed to 3 dimensions as X, Y, and Z axis. The 3D printer that is obtained as a final product for this study, can deposit PLA material as melting, and can make a 3D printing duty.

Özet – Bu çalışma, sigortalı biriktirme modellemesi (eritmeli yığma modeli) yöntemine dayalı olarak sade, şık ve kartezyen tipinde üç boyutlu bir yazıcı tasarım ve üretiminin yapılması ile ilgilidir. Yapılan yazıcı modellemesinde, poliaktik asit plastik malzemesi, yüksek sıcaklık ile eritilmekte ve nozzle donanımıyla katmanlar halinde dikey doğrultuda dökülerek üretim yapılmaktadır. Tasarım aşamasında 3 boyutlu yazıcının temel konstrüksiyon ve ana metal gövde perspektif şekilleri ile cihazda kullanılacak olan metal gövde destek ve alt kısım parçalarının çizimleri yapılmıştır; ayrıca 3 boyutlu yazıcıya ait parçaların üretimden önceki son halleri optimize edilerek tasarlanmıştır. Montaj ve üretim aşamalarında tasarlanarak çizilen 3 boyutlu yazıcının tüm parçaları PLA filamenti kullanılarak başka bir 3 boyutlu yazıcıda yazdırılmış; böylelikle yeni bir 3 boyutlu yazıcının tüm parçaları montajlanarak üretimi tamamlanmıştır. Bu çalışmanın özünü teşkil eden ve özgün bir tasarım ile üretilen kartezyen tipli üç boyutlu yazıcı X, Y ve Z eksenlerini kullanarak sağa sola, öne arkaya ve yukarı aşağı yönlü hareketlerini temin edebildiği görülmüştür. Nihai ürün olarak elde edilen 3 boyutlu yazıcının PLA maddesini eriterek biriktirdiği ve böylece 3 B baskı işlemini gerçekleştirmektedir.
KEYWORDS 3D cartesian type printer, fused deposition modelling, PLA
REFERENCES 1. İnternet: http://hitit3d.blogspot.com/2016/12/ucboyutlu-yazici-tipleri.html adresinden alınmıştır. (2019, 05 23)

2. İnternet: https://3dclayprinting.com/build-your-ownceramic-delta-3d-printer/ adresinden alınmıştır. (2019, 05 23)

3. Demirbaş, Y. (2015) . Uygulamalarla 3 Boyutlu Yazıcı Yapımı ve Kullanımı. İSTANBUL, Abaküs Yayın Dağıtım

4. İnternet: https://www.artiboyut.com/index.php/tr/bilgibankasi/39-3d-yazici-filament-ozellikleri adresinden alınmıştır. (2019, 05 23)

5. İnternet: https://www.robolinkmarket.com/mks-genv1-4-3d-printer-kontrol-karti.html adresinden alınmıştır. (2019, 05 24)

6. İnternet: https://www.robotistan.com/bipolar-nema-17-200-adim-42x48mm-4v-step-motor adresinden alınmıştır. (2019, 05 24)

7. İnternet: https://akademikadam.com/3d-printermalzemeleri-nelerdir-3-boyutlu-yazici-malzemeleri/adresinden alınmıştır. (2019, 05 25)

8. İnternet: http://www.robotpark.com.tr/A4988-StepMotor-Surucu adresinden alınmıştır. (2019, 05 25)

9. İnternet: https://www.repetier.com/ adresinden alınmıştır. (2019, 05 26)

10. Derya ÇELİK, “ÜÇ BOYUTLU YAZICI TASARIM, PROTOTİP ve TERSİNE MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI”, YÜKSEK LİSANS TEZİ, Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Karabük, Sayfa: 17-18, (2016).

11. Taylan F. ve Salman Ö. ve Kayacan C. , Seçici Laser Ergitme Yöntemi İle Üretilmiş Malzemenin EDM ile İşlenebilirliği.

12. Demir, E. B. K., Çaka, C., Tuğtekin, U., Demir, K., İslamoğlu, H. ve Kuzu, A. (2016). 3 B yazdırma teknolojilerinin eğitim alanında kullanımı: Türkiye’deki
uygulamalar. Ege Eğitim Dergisi, 481-503.


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology