Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 4(5) (2019)
HORA2019 - International Congress on Human-Computer Interaction, Optimization and Robotic Applications, Ürgüp, Turkey, Jul 05, 2019

Environmentally Friendly Wood in Boron Compounds / Mordant Use and Retention Level
Hüseyin Peker1*
1Artvin Çoruh University , Artvin, Turkey
* Corresponding author: peker100@hotmail.com
Published Date: 2019-10-12   |   Page (s): 20-23   |    285     26
https://doi.org/10.36287/setsci.4.5.005

ABSTRACT Abstract – Various technological properties have been determined by the application of impregnation of scotchwood at various vacuum / diffusion times and the application of water-based varnish. The principles of ASTM 1413 76 have been complied with in the impregnation process; It has been paid attention that the impregnation materials used are especially environment friendly (environment / human etc.). The vacuum times were 20/40 minutes, while the diffusion times were 20/40/60 minutes. According to the results of the experiment, the highest value was determined in sodium chloride (6.94%) at 60 minutes diffusion and the lowest boric acid (1.72%) at 20 minutes vacuum time. The maximum value was determined in aluminum sulphate (9.90%) at 20 minutes diffusion and lowest sodium chloride (2.43%) at 40 minutes vacuum time. The differences between these values are due to the anatomical structure of the wood, the duration of the impregnation and the chemical structure of the spruce wood.

Özet – Sarıçam odununun çeşitli vakum/difüzyon sürelerinde emprenye işlemine tabi tutulması ve su bazlı vernik uygulamasıyla da çeşitli teknolojik özellikleri belirlenmiştir. Emprenye işleminde ASTM 1413 76 esaslarına uyulmuş olup; kullanılan emprenye maddelerinin özellikle çevreyle dost (çevre/insan vb) yapıda olmasına özen gösterilmiştir. Vakum süreleri 20/40 dakika olarak uygulanırken , difuzyon süreleri 20/40/60 dakika olarak gerçekleştirilmiştir. Deney sonuçlarına göre;20 dakikalık vakum süresinde en yüksek değer 60 dakika difuzyonda sodyum klorürde (% 6.94), en düşük borikasit’te (% 1.72) olarak belirlenmiştir. 40 dakikalık vakum süresinde en yüksek değer 20 dakika difuzyonda alüminyumsülfat’ta (% 9.90), en düşük sodyumklorürde (% 2.43) olarak belirlenmiştir. Bu değerlerin birbirinden farklılık göstermesi odunun anatomik yapısı, emprenye süresi ve ladin odununun kimyasal yapısından kaynaklandığını söyleyebiliriz.
KEYWORDS Scots pine, Aluminum sulphate, Sodium chloride, Vacuum, İmpregnation
REFERENCES [1] Ünver, S.,Acar,H.‘‘ Odun hammaddesi üretim çalışmalarının odun kalite sınıfları üzerine olan etkileri’’ , Kafkas Üniversitesi, Artvin Orman Fakültesi Dergisi, 6 (1-2),2005.

[2] Uysal, B., Özçifci, A.,“Ihlamur (Morus alba L.) odunundan PVAc tutkalı ile üretilen lamine ağaç malzemenin yanma özellikleri”, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Ankara, 13 (4): 1023- 1035,2000.

[3] Örs, Y., Atar, M., Keskin, H., “Bonding strength of some adhesives in wood materials impregnated with Imersol-Aqua”, International Journal of Adhesion & Adhesives, 24 (1): 287–294,2004.

[4] Acarkan, N., “Bor ürün Çeşitleri ve Kullanım Alanları”, I. Uluslar arası Bor Sempozyumu, Kütahya, 1-5,2002.

[5] Baysal, E.,‘‘Borlu bileşikler ve doğal sepi maddeleriyle emprenye edilen sarıçam odununun yanma özellikleri’’ Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Kayseri, 19 (1-2): 59-69,2003..

[6] Çolakoğlu, G., Çolak, S., Aydın, İ., Yıldız, Ü.C., Yıldız, S., “Effect of Boric Acid Treatment on Mechanical Properties of Laminated Beech Veneer Lumber”, Silva Fennica, 37 (4): 505-510,2013.

[7] TS 2470 Odunda fiziksel ve mekaniksel deneyler için numune alma metotları ve genel özellikleri,,1976.

[8] Ayata, U.‘‘Isıl işlem görmüş (thermowood) bazı ağaç türlerinde kullanılan su-bazlı vernik katmanlarının hızlandırılmış uv yaşlandırma etkisine karşı direncinin belirlenmesi’’, Yüksek Lisans Tezi. Düzce Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Düzce,2014.

[9] Bozkurt A.Y., Göker Y., Erdin N.”.Emprenye Tekniği”, İstanbul Üniversitesi,Orman Fakültesi Yayınları, İstanbul,1993.

[10] ASTM 1413 -76.” Standartd Methods of Testing Wood Preservatives by Laboratory Soilblock Cultures”, Annual Book of Astm Standarts, USA,1976.

[11] Bozkurt A.Y., Göker Y., Erdin N.”.Emprenye Tekniği”, İstanbul Üniversitesi,Orman Fakültesi Yayınları, İstanbul,1993.

[12] ASTM 1413 -76.” Standartd Methods of Testing Wood Preservatives by Laboratory Soilblock Cultures”, Annual Book of Astm Standarts, USA,1976.

[13] ASTM D 3023 – 98” standard practice for determination of resistance of factory-applied coatings on wood products to stains and reagents”,2011.

[14] Özçifçi, A., “Emprenye edilmiş lamine ağaç malzemelerin teknolojik özellikleri”, Doktora Tezi, Gazi üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 89-96,2001.

[15] Alkan,E., Selim Şen,S., Fidan,S., Yaşar,Ş. Tara ve Farklı Borlu Bileşikler ile Emprenye Edilen Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Odununun Vida Tutma Direncinin BelirlenmesiSayı 2.,525 – 531, 2018.

[16] Kaçamer, S.,”İmersol Aqua ve Tanalith-E İle Emprenye Edilmiş Isıl İşlemli Ağaç Malzemelerin Yapışma ve Yanma Dirençlerinin Belirlenmesi”,,. Yüksek Lisans Tezi, Karabük Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Karabük, 72 s.,2010.

[17] Kara, F.‘‘Prit (fes2) Maddesinin Odunda emprenye edilebilme özelliği ve bazı teknolojik özelliklerine etkileri’’ Yüksek Lisans Tezi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Artvin,2015.


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology