Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 4 (6) (2019)
ISAS WINTER-2019 (ENS) - 4th International Symposium on Innovative Approaches in Engineering and Natural Sciences, Samsun, Turkey, Nov 22, 2019

Sulu Çözeltilerden Naproksen Gideriminde Aktif Karbon İçeren Aljinat Kompozitleri
Nazlı Özcan1, Didem Saloğlu2*
1Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey
2Yalova University, Yalova, Turkey
* Corresponding author: didemsalogludertli@gmail.com
Published Date: 2019-12-22   |   Page (s): 12-15   |    265     2
https://doi.org/10.36287/setsci.4.6.010

ABSTRACT Endokrin bozucu kimyasallar; endokrin sistem fonksiyonlarını etkileyerek organizmada ve organizmanın nesillerinde olumsuz sağlık etkileri oluşturan ekzojen madde veya madde karışımlarıdır. Bu maddeler doğal hormonların faaliyetlerini değiştirebilmektedirler ve ekolojik açıdan ciddi tehdit unsurlarıdır (Saloglu ve Ozcan, 2018; Bilgin Simsek E. ve ark, 2017). Bu çalışmada, endokrin bozucu kimyasallar arasında yer alan naproksenin sulardan giderilmesi işleminde  adsorban olarak aktif karbon /aljinat kompozitlerinin (AC/ALG) fizibilitesi incelenmiştir. Bu kompozitler ALG:AC oranı 1,0; 2,0 ve 3,0 (w/w) olacak şekilde sentezlenmiştir. AC/ALG kompozitleri FT-IR, SEM ve TGA yöntemleri ile karakterize edilmiştir. AC/ALG kompozitlerinin adsorpsiyon performansları çözelti pH’ı, sıcaklık ve zaman parametrelerine bağlı olarak incelenmiştir. Adsorpsiyon uygulamaları sonucunda naproksenin giderimi % 34 - 98 arasında değişmektedir. Maksimum adsorpsiyonlarda belirlenen optimum pH değeri 5,03’tür. İncelenen adsorpsiyon izoterm modellerinde, Freundlich izotermi, Langmuir ve D-R izotermlerine göre adsorpsiyon mekanizmasını daha iyi açıklamaktadır. Kinetik çalışmaları sonucunda ise adsorpsiyonun 2 saat içinde dengeye ulaştığı ve yalancı ikinci derece kinetik modele uygunluk sağladığı belirlenmiştir. Yapılan çalışma 2017/DR/0002 no’lu BAP projesinden desteklenmiştir.  
KEYWORDS naproksen, aktif karbon, aljinat, izoterm, kinetik
REFERENCES [1] T.A. Ternes, “Occurrence of drugs in German sewage treatment plants and rivers, ” Water Res. 3245–3260, 1998.
[2] B. Subedi, B. Du, C.K. Chambliss, J. Koschorreck, H. Rudel, M. Quack, B.W. Brooks, S. Usenko, “Occurrence of pharmaceuticals and personal care products in German fish tissue: A national study, ” Environ. Sci. Technol., 9047–9054, 2012
[3] G.R. Boyd, S. Zhang, D.A. Grimm, “Naproxen removal from water by chlorination and biofilm processes, ” Water Res., 668–676, 2005.
[4] D Saloglu, N Ozcan, “Activated carbon embedded chitosan/polyvinyl alcohol biocomposites for adsorption of nonsteroidal anti-inflammatory drug-naproxen from wastewater, ” Desal. and Water Treatm., 1–13, 2018.


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology