Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 4 (6) (2019)
ISAS WINTER-2019 (ENS) - 4th International Symposium on Innovative Approaches in Engineering and Natural Sciences, Samsun, Turkey, Nov 22, 2019

Yol Taşıtlarının Dinamik Davranışlarının İncelenmesi için MATLAB® Tabanlı Bir Simülasyon Uygulaması
Mehmet Murat Topaç1*, Nusret Sefa Kuralay2
1Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey
2Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey
* Corresponding author: murat.topac@deu.edu.tr
Published Date: 2019-12-22   |   Page (s): 394-400   |    235     6
https://doi.org/10.36287/setsci.4.6.100

ABSTRACT Bu çalışmada, motorlu kara taşıtlarının seyir dinamiği karakteristiklerinin sanal ortamda değerlendirilebilmesi amacıyla geliştirilmiş MATLAB® tabanlı bir taşıt simülasyonu uygulaması tanıtılmıştır. Uygulama, taşıt gövdesinin ve tekerleklerin uzaysal hareketlerinden türetilen ikinci mertebe diferansiyel denklem ifadelerini temel alan, beş kütleli ve on beş genel koordinatla kinematik ve kinetik olarak ifade edilebilen bir matematiksel model yardımıyla oluşturulmuştur. Bağımsız süspansiyon sistemi, taşıt gövdesi, güç iletim sistemi ve lastik tekerlek gibi alt programlardan oluşan bu uygulamadan yararlanılarak, çizgisel hız, direksiyon açısı gibi belirli girdiler altında iki akslı bir kara taşıtının, düzlemsel yol yüzeyindeki davranışları değerlendirilmiş, elde edilen sonuçlar, endüstriyel amaçlı bir paket yazılımdan elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmıştır.  
KEYWORDS Taşıt dinamiği, hareket denklemleri, simülasyon, matematik model, süspansiyon sistemi, güç iletim sistemi
REFERENCES [1] Lugner, P. ve Plöchl, M. (2004), “Modelling in vehicle dynamics of automobiles”, ZAMM – Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik (Journal of Applied Mathematics and Mechanics), 84 (4), 219-236.
[2] Topaç, M.M. (2010), Torsen diferansiyelinin taşıt seyir dinamiğine etkisinin bir matematiksel taşıt modeli yardımıyla sayısal incelemesi, doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
[3] Society of Automotive Engineers (1976), Vehicle dynamics terminology. SAE recommended practice J670e, Warrendale, PA, USA: Society of Automotive Engineers.
[4] Prem, H., Ramsay, E., de Pont, J., McLean, J. ve Woodrooffe, J. (2001), Comparison of modelling systems for performance-based assessments of heavy vehicles, performance based standards – NRTC/Austroads Project A3 and A4., working paper, Melbourne, Australia: National Road Transport Commission.
[5] Rill, G. (2005), “Vehicle modelling by subsystems”, Rade, D.A. ve Steffen Jr., Ed., Proceeding of the XI DINAME - International Symposium on Dynamic Problems of Mechanics, Ouro Preto, MG, Brazil.
[6] Kuralay, N.S. (1985), Einfluβ von Fahrwerkelastizitäten und Reifenparametern auf das Fahrverhalten von Personenkraftwagen, dissertation, Universität Hannover, Fakultät für Maschinenwesen.
[7] Weber, R. (1990), Kraftfahrzeugtechnik, Beitz, W. ve Küttner K.-H., Ed., Dubbel: Taschenbuch für den Maschinenbau, (1-39), Berlin: Springer Verlag.
[8] Kuralay, N.S. (2008), Motorlu taşıtlar, cilt 1, İzmir: TMMOB Makine Mühendisleri Odası.
[9] Schmidt, A. (1984), Entwicklung und Anwendung von Simulationmodellen zur Untersuchung der Lenkungsunruhe von PKW, dissertation, Universität Karlsruhe, Fakultät für Maschinenbau.
[10] Lowndes, E.M. (1998), Development of an intermediate DOF vehicle dynamics model for optimal design studies, doktora tezi, The Graduate Faculty of North Carolina State University, Department of Mechanical and Aerospace Engineering.
[11] Breuer, B. (1985), Kraftfahrzeuge II, ders notu, Darmstadt: TH Darmstadt.
[12] Gillespie, T. D. (1992), Fundamentals of vehicle dynamics, Warrendale, PA: Society of Automotive Engineers, Inc.
[13] Sayers, M. W. ve Han, D. (1995), A generic multibody vehicle model for simulating handling and braking, Ann Arbor, USA: Symposium of the International Association of Vehicle System Dynamics.
[14] Pacejka, H. B. (2002), Tyre and vehicle dynamics, Oxford: Butterworth Heinemann Editions.
[15] Dokumacı, E. (1991). Makina dinamiği, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi yayınları No: 216, İzmir: Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Basım Ünitesi.
[16] Reimpell, J. (1974). Fahrwerktechnik, Bd. 3, Würzburg: Vogel-Verlag.
[17] Genta, G. (1997). Motor vehicle dynamics, Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., Regal Pres (S) Pte. Ltd.
[18] Kuralay, N. S. (2008), Motorlu taşıtlar, cilt 2, İzmir: TMMOB Makina Mühendisleri Odası.


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology