Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 4 (6) (2019)
ISAS WINTER-2019 (ENS) - 4th International Symposium on Innovative Approaches in Engineering and Natural Sciences, Samsun, Turkey, Nov 22, 2019

ISO/IEC 27037, ISO/IEC 27041, ISO/IEC 27042 ve ISO/IEC 27043 Standartlarına Göre Sayısal Kanıtlar
Nursel Yalçın1*, Berker Kılıç2
1Gazi University, Ankara, Turkey
2Gazi University, Ankara, Turkey
* Corresponding author: nyalcin@gazi.edu.tr
Published Date: 2019-12-22   |   Page (s): 444-449   |    276     17
https://doi.org/10.36287/setsci.4.6.118

ABSTRACT Sayısal kanıtların incelenmesinde ISO/IEC 27K ailesi, uyarılar ve genel tavsiyelerin yanı sıra, olay öncesi hazırlıktan olayın kapanışına kadar olan süreçleri içerir standartlar sağlamaktadır. Sayısal kanıtlar için birçok inceleme türü vardır. Örneğin; masaüstü bilgisayarları, dizüstü bilgisayarları, sunucular, veri havuzları, el/cep telefonu gibi cihaz incelemeleri, canlı veri araştırmaları (örneğin ağ ve istikrarsız veri incelemeleri) ve DVR ler, oyun konsolları, kontrol sistemleri.  ISO/IEC 27037 Bilgi teknolojileri - Güvenlik teknikleri - Sayısal kanıtların belirlenmesi, edinimi, bir araya getirilmesi ve korunması hakkında kılavuz, ISO/IEC 27041 Bilgi teknolojisi - Güvenlik teknikleri - İhlal olayı inceleme yönteminin uygunluğu ve yeterliliğini sağlamak için kılavuz, ISO/IEC 27042 Bilgi teknolojisi - Güvenlik teknikleri - Sayısal kanıtların analizi ve yorumlanması için tavsiyeler, ISO/IEC 27043 Bilgi teknolojisi - Güvenlik teknikleri - İhlal olayı inceleme ilkeleri ve süreçler isimli standartlar, sayısal kanıtların inceleme işlemi formülleştirilmiş ve her türlü sayısal kanıta uygulanabilir hale getirilmiştir. Bu çalışmada ISO/IEC 27037, ISO/IEC 27041, ISO/IEC 27042 ve ISO/IEC 27043 standartları açısıdan sayısal kanıtların el koymadan başlanarak bilirkişi raporunun düzenlenmesi ve ilgili adli birime teslimine kadar geçen iş süreci incelenmiş ve genellenebilir bir model önerilmiştir.
KEYWORDS Adli Bilişim, Sayısal Kanıt, Güvenlik Teknikleri, İhlal Olayı, ISO/IEC 27037, ISO/IEC 27041, ISO/IEC 27042, ISO/IEC 27043
REFERENCES [1] Resmi Gazete, (04/05/2007), 5651 Sayılı Internet Ortaminda Yapilan Yayinlarin Düzenlenmesi ve Bu Yayinlar Yoluyla Işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkinda Kanun, (Sayı: 26530).
[2] Resmi Gazete, (07/04/2016), 6698 Sayılı Internet Ortaminda Yapilan Yayinlarin Düzenlenmesi ve Bu Yayinlar Yoluyla Işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkinda Kanun, (Sayı: 29677).
[3] Resmi Gazete, (06/07/2019), 2019/12 Sayılı Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri Genelgesi, (Sayı: 30823).
[4] Resmi Gazete, (23/07/2019), On Birinci Kalkinma Planinin (2019-2023) Onaylandiğina Ilişkin Karar, (30840 Mükerrer).
[5] International Organization for Standardization and the International Electrotechnical Commission, (2016), TS ISO/IEC 27035-2 Bilgi Teknolojisi - Güvenlik Teknikleri - Bilgi Güvenliği Olay Yönetimi - Bölüm 2: Olay Tepkisi İçin Planlama ve Hazırlık İlkeleri.
[6] International Organization for Standardization and the International Electrotechnical Commission, (2016), TS ISO/IEC 27037 Bilgi Teknolojisi - Güvenlik Teknikleri - Sayısal Kanıtların Belirlenmesi, Edinimi, Bir Araya Getirilmesi ve Korunması Hakkında Kılavuz, Ankara.
[7] International Organization for Standardization and the International Electrotechnical Commission, (2016), TS ISO/IEC 27041 Bilgi Teknolojisi - Güvenlik Teknikleri - İhlal Olayı İnceleme Yönteminin Uygunluğu ve Yeterliliğini Sağlamak İçin Kılavuz, Ankara.
[8] International Organization for Standardization and the International Electrotechnical Commission, (2016), TS ISO/IEC 27042 Bilgi Teknolojisi - Güvenlik Teknikleri - Sayısal Kanıtların Analizi ve Yorumlanması İçin Tavsiyeler, Ankara.
[9] International Organization for Standardization and the International Electrotechnical Commission, (2016), TS ISO/IEC 27043 Bilgi Teknolojisi - Güvenlik Teknikleri - İhlal Olayı İnceleme İlkeleri ve Süreçleri, Ankara.
[10] Özen, M. and Özocak G., (2015), Adli Bilişim, Elektronik Deliller ve Bilgisayarlarda Arama ve El Koyma Tedbirinin Hukuki Rejimi (CMK M.134), Ankara Barosu Dergisi, s41-77.
[11] Dülger M.V., (2015), Bilişim Sistemleri Üzerinde Arama, Kopyalama ve El Koyma Tedbiri, Yayınlanmamış makale.
[12] Sarsıkoğlu, Ş., (2015), Ceza Muhakemesinde Delil ve İspat Hukuku Açısından Elektronik Delil (E-Delil) Kavramı, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, s507-534.


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology