Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 4 (6) (2019)
ISAS WINTER-2019 (ENS) - 4th International Symposium on Innovative Approaches in Engineering and Natural Sciences, Samsun, Turkey, Nov 22, 2019

Güneş Enerjisi Uygulamalarında Isı Borusu Kullanımının İncelenmesi
Engin Özbaş1*, Yonis Mohamud2
1Ondokuz Mayis University, Samsun, Turkey
2Ondokuz Mayis University, Samsun, Turkey
* Corresponding author: engin.ozbas@omu.edu.tr
Published Date: 2019-12-22   |   Page (s): 450-453   |    206     5
https://doi.org/10.36287/setsci.4.6.119

ABSTRACT Enerji günümüzün vazgeçilmez ihtiyaçlarından birisidir. İhtiyaca göre farklı tiplerde enerji kaynakları kullanılmaktadır. Ancak fosil kökenli yakıtların tükenebilir enerji kaynakları olması ve çevresel etkenlerden dolayı yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi gittikçe artmaktadır. En önemli ve yaygın yenilenebilir enerji kaynaklarından birisi de güneş enerjisidir. Güneş enerjisinden başta elektrik üretimi olmak üzere pek çok termal uygulamalarda yararlanılmaktadır. Güneş enerjisi dâhil bütün termal uygulamalarda özellikle ısının iyi bir şekilde iletilebilmesi ve uygulandığı sistemin verimini arttırabilmesi açısından ek sistemler kullanılabilmektedir. Bu ek sistemlerden bir tanesi de ısı borularıdır. Isı borusu ısının iletilmesini sağlayan yüksek termal iletkenliğe sahip ısı transfer aletidir. Geniş bir kullanım alanına sahip olan ısı borularının pek çok akademik çalışmada araştırıldığı ve incelendiği görülmektedir. Bu çalışmada özellikle ısı borusunun güneş enerjisi uygulamalarındaki kullanımı araştırılmıştır. Akademik çalışmalar incelenerek ısı borusunun güneş enerjili sistemlerdeki kullanım alanı sınıflandırılmıştır. Yapılan sınıflandırmaya göre ısı boruları termal güneş kollektörlerinde, fotovoltaik termal modüllerde, güneş duvarı uygulamalarında, güneş fırınlarında ve yoğunlaştırılmış güneş enerji sistemlerinde kullanılmaktadır.
KEYWORDS Yenilenebilir Enerji, Güneş Enerjisi, Isı Borusu, Isı Borusu Tipleri, Termal Uygulamalar
REFERENCES [1] E. Özbaş, “Experimental Study of Thermal Performance and Pressure Differences of Different Working Fluids in Two-phase Closed Thermosyphons Using Solar Energy”, Journal of Polytechnic, 22 (1): 121-128, 2019.
[2] S. M. Khairnasov and A. M. Naumova, “Heat Pipes Application to Solar Energy Systems”, Applied Solar Energy, 52 (1): 47-60, 2016.
[3] D. Jafari, A. Franco, S. Filippeschi, P. Di Marco, “Two-phase closed thermosyphons: A review of studies and solar applications”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 53: 575-593, 2016.
[4] https://www.radianheatsinks.com/heatpipe/
[5] R. Boukhanouf, A. Haddad, M.T.North, C. Buffone, “Experimental investigation of a flat plate heat pipe performance using IR thermal imaging camera”, Applied Thermal Engineering, 26 (17-18): 2148-2156, 2006.
[6] https://www.jhcss.com.au/products-1/thermal-management/heat-pipes-heat-exchangers
[7] http://iramis.cea.fr/spec/Phocea/Vie_des_labos/Ast/ast_visu.php?id_ast=2271
[8] E. Çiftçi, A. Sözen, E. Karaman, “TiO2 İçeren Nanoakışkan Kullanımının Isı Borusu Performansına Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi”, Politeknik, 19 (3): 367-376, 2016.
[9] E. Kırtepe, A. Güngör, “Binalarda Bütünleşik Güneş Enerjisi Uygulama Örnekleri”, 13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, 303-328, 2017.
[10] R. K. Demircan, A. B. Gültekin, “Binalarda Pasif ve Aktif Güneş Sistemlerinin İncelenmesi”, 2nd International Sustainable Buildings Symposium, 839-847, 2015.
[11] H. İ. Varyenli, M. B. Özdemir, H. Kaçmaz, F. Kılıç, “Farklı Tipteki Güneş Ocaklarının Tasarımı, İmalatı ve Performanslarının Deneysel İncelenmesi”, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part: C, Tasarım ve Teknoloji, 2(4): 333-342, 2014.
[12] https://www.elektrikde.com/yogunlastirilmis-gunes-sistemleri-csp/


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology