Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 4 (6) (2019)
ISAS WINTER-2019 (ENS) - 4th International Symposium on Innovative Approaches in Engineering and Natural Sciences, Samsun, Turkey, Nov 22, 2019

Determination Of Sediment Yield By Suspended Solids
Cengizhan Yıldırım1*, Mustafa Tüfekçioğlu2
1Artvin Coruh University, Artvin, Turkey
2Artvin Coruh University, Artvin, Turkey
* Corresponding author: cengizhanxyildirim@hotmail.com
Published Date: 2019-12-22   |   Page (s): 470-472   |    219     4
https://doi.org/10.36287/setsci.4.6.128

ABSTRACT In the study carried out in Erzurum Olur micro-catchment, the sediment measurement station installed by the Coruh River Rehabilitation Project was used to  calculate the amount of suspended solids from the basin. There is an automatic water sampler device and flow meter in the sediment station. During the year 2017, the amount of suspended solids was determined by filtration in the laboratory. The suspended solids obtained from the water samples were multiplied by the daily flow rate calculated by the flow meter and the amount of suspended sediment reaching the basin outlet was obtained for each day. In 2017 the annual precipitation 393 mm and suspended solids were 36312 ton/yr. Thus, the amount of suspended solids yielding to the Ayvalık dam of the micro-basin was determined.
KEYWORDS Suspended Solid, Channel And Gully, Erosion, Sediment Yield, Dam Life
REFERENCES [1] Tüfekçioğlu, M., 2018. Gully And Streambank Erosion And The Effectiveness of Control Measures In a Semi-Arid Watershed. Fresenius Environmental Bulletin Volume 27 - No. 12/2018 s 8233-8243.
[2] Erpul, G., Şahin, S., İnce, K., Küçümen, A., Akdağ, M.A., Demirtaş, İ., Çetin, E., 2018. Türkiye Su Erozyonu Atlası. Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara.
[3] Sucu, S., Dinç, T., 2008. Çoruh Havzası Projeleri. TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi 1. Cilt. s. 33-38.
[4] Müftüoğlu, R.F., 1980. Akarsu Yapıları, Cilt 1, İTÜ, İnşaat Fakültesi Matbaası, İstanbul.
[5] Anonim, 2013. T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Erozyonla Mücadele Eylem Planı 2013-2017, Ankara, 96 s.
[6] Simons, D.B. ve Şentürk, F., 1992. Sediment transport technology, Water and Sediment Dynamics, Water Resources Publications, Colorado, USA
[7] Yıldırım, C., 2019. Çoruh Nehri Havzası’na Bağlı Olur Mikrohavzası’ndaki Sediment Üretiminin Erozyon Çubuk Yöntemi, Askıda Katı Madde Ölçümü Ve GeoWEPP Tahmin Modeli İle Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Artvin, 203 s.
[8] Duman, A., 2017. Artvin, Erzurum ve Bayburt İllerindeki Bazı Mikro Havzalarda Bozuk Orman ve Mera Alanlarında Bazı Toprak Özelliklerinin Belirlenmesi, Uydu Görüntüleri İle İlişkilendirilmesi ve Modellenmesi (Doktora Tezi). Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, ss. 153. Artvin


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology