Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 4 (6) (2019)
ISAS WINTER-2019 (ENS) - 4th International Symposium on Innovative Approaches in Engineering and Natural Sciences, Samsun, Turkey, Nov 22, 2019

Giresun İline ait Coğrafi Bilgi Sistemleri Destekli Heyelan Duyarlılık Haritalarının Üretilmesi
Mehmet Ali Dereli1*
1Giresun University, Giresun, Turkey
* Corresponding author: mehmet.dereli@giresun.edu.tr
Published Date: 2019-12-22   |   Page (s): 473-476   |    245     4
https://doi.org/10.36287/setsci.4.6.132

ABSTRACT Son yıllarda insan yaşamını tehdit eden doğal afetlerden biri de heyelanlardır. Ülkemizde özellikle karadeniz bölgesinin gerek eğim gerekse yıllık toplam yağış miktarları, heyelanların nedenleri arasında gösterilmektedir. Bu çalışma kapsamında doğu karadeniz bölgesinde bulunan Giresun ili incelenmiş ve heyelan duyarlılık haritaları üretilmiştir. Bu kapsamda çalışma sahasına ait eğim, bakı, yükseklik, litoloji, arazi kullanımı parametreleri analizlerde kullanılmıştır. İl Afet Müdürlüğü’nden temin edilen heyelan envanterleri ile analiz sonucunda düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olacak şekilde belirlenmiş heyelan alanları karşılaştırılmıştır. Bu çalışmalar Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) destekli yazılımlar yardımıyla frekans oranı yöntemine göre analizler gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak Giresun iline ilişkin yapılan değerlendirmelerde, meydana gelen heyelanların heyelan duyarlılığı yüksek olan bölgelerde gerçekleştiği belirlenmiştir. 
KEYWORDS Heyelan, CBS, Duyarlılık Haritası, Frekans Oranı, Giresun
REFERENCES [1] Öztürk, K. Heyelanlar ve Türkiyeye Etkileri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 22(2), 2002.
[2] Arca, D., ve Kutoğlu, Ş. H. Frekans Oranı Metodu ile Heyelan Duyarlılık Haritasının Üretilmesi. 16. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 3-6 Mayıs 2017, Ankara
[3] Akıncı, H., & Kılıçoğlu, C. Atakum (Samsun) İlçesinin Heyelan Duyarlılık Haritasının Üretilmesi. Ulusal Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu (MÜHJEO’2015), 3-5. 2015
[4] Dağ, S., & Bulut, F. Coğrafi bilgi sistemleri tabanlı heyelan duyarlılık haritalarının hazırlanmasına bir örnek: Çayeli (Rize, KD Türkiye). Jeoloji Mühendisliği Dergisi, vol. 36(1), 35-62, 2012.
[5] Şahin E.K. CBS tabanlı çok kriterli karar analizi yöntemi kullanılarak heyelan duyarlılık haritasının üretilmesi: trabzon ili örneği, Yüksek Lisans Tezi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mühendislik Ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Anabilim Dalı, Gebze, 132s. 2012.
[6] Yalçın A. Heyelan duyarlılık haritalarının üretilmesinde analitik hiyerarşi yönteminin ve CBS’nin kullanımı, Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 22, Sayı 3, 1-14, 2007.
[7] Lee S., Min K. Statistical analyses of landslide susceptibility at Yongin Korea, Environmental Geology, Volume 40, Number 9, 1095-1113. 2001
[8] Donati, L., Turrini, M.C.. An objective method to rank the importance of the factors predisposing to landslides with the GIS methodology: Application to an area of the Apennines (Valnerina; Perugia, Italy). Engineering Geology, 63, 277-289, 2002.
[9] Akgün, A., Dağ, S., Bulut, F. Landslide susceptibility mapping for a landslide-prone area (Findikli, NE of Turkey) by likelihoodfrequency ratio and weighted linear combination models. Environmental Geology, 54, 1127-1143, 2008.
[10] Ercanoğlu M., Gökçeoğlu C., (2004), Use of fuzzy relations to produce landslide susceptibility map of a landslide prone area (West Black Sea Region, Turkey, Engineering Geology, 75, 229–250.
[11] Giresun İl Çevre Durum Raporu, 2005.
[12] Lee, S., & Pradhan, B. Probabilistic landslide hazards and risk mapping on Penang Island, Malaysia. Journal of Earth System Science, 115(6), 661-672. 2006.
[13] Erener A., Şebnem H., Düzgün B. Improvement of statistical landslide susceptibility mapping by using spatial and global regression methods in the case of more and romsdal (norway). Landslides, Volume 7, 55-68, 2010.


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology