Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 4 (6) (2019)
ISAS WINTER-2019 (ENS) - 4th International Symposium on Innovative Approaches in Engineering and Natural Sciences, Samsun, Turkey, Nov 22, 2019

Ağır Metallerle Kirlenmiş Toprakların İyileştirilmesinde Fitoremediasyon Yöntemi: Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Uygunluğu
Mahmut Yıldıztekin1*, Hatice Ulusoy2, Atilla Levent Tuna3
1Muğla Sıtkı Koçman University, Muğla, Turkey
2Muğla Sıtkı Koçman University, Muğla, Turkey
3Muğla Sıtkı Koçman University, Muğla, Turkey
* Corresponding author: mahmutyildiztekin@mu.edu.tr
Published Date: 2019-12-22   |   Page (s): 477-480   |    289     7
https://doi.org/10.36287/setsci.4.6.133

ABSTRACT Ağır metal kirliliği dünya çapında ciddi boyutlara gelmiş bir sorundur. Günümüz endüstriyel toplumunda, toksik kimyasallara ve metallere maruz kalmaktan kaçınmanın bir yolu bulunmamaktadır. Çevrenin önemli bir bölümü olan tarım toprakları bu olgunun bir parçasıdır. Toksik endüstriyel atıklar sıvı gübrelerle karışarak tarım arazilerine yayılabilmektedirler. Endüstriyel faaliyetler sonucunda çevrede oluşan bozulmaların giderilmesi için çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemlerin çoğunda ileri teknolojiler kullanılır, ve buda oldukça pahalı, geniş alanlara uygulanabilirliği de oldukça zor görünmektedir. Buna karşılık fitoremediasyon yöntemi, metal kirliliği sorunuyla mücadelede en çok tercih edilen seçeneklerden biri olup, sürdürülebilir, estetik ve çevre dostu bir teknik olarak tıbbi ve aromatik bitkilerin kullanılması ideal bir aday olarak ortaya çıkmaktadır. Ülkemiz florası incelendiğinde uluslararası literatürde yararlanılan farklı familyalardan 38 adet hiperakümülatör türe rastlanmaktadır. Kekik (Thymus vulgaris L.), Adaçayı (Salvia officinalis), Karahindiba (Taraxacum officinale), Kantaron (Hypericum perforatum) gibi hiperakümülatör bitkiler ağır metalleri bünyelerinde tutup gaz formuna dönüştürerek doğaya saldıkları bilinmektedir. Bu derleme, ağır metallerle kirlenmiş toprakların iyileştirilmesi için tıbbi ve aromatik bitki kullanmanın yararlarını kısaca açıklamaktadır.
KEYWORDS Ağır metal, çevre, fitoremediasyon teknikleri, tıbbi ve aromatik bitkiler
REFERENCES [1] Bolan, N., Kunhikrishnan, A., Thangarajan, R., Kumpiene, J., Park, J., Makino, T., ... and Scheckel, K. Remediation of heavy metal (loid) s contaminated soils–to mobilize or to immobilize?. J Hazard Mater, 2014, 266, 141-166.
[2] Monni, S., Salemaa, M., Miller, and N. The Tolerance of Empetrum nigrum to Copper and Nickel. Environ. Pollut. , 2000, 109, 221–229.
[3] Ul-Hassan, Z., Ali, S., Rizwan, M., Hussain, A., Akbar, Z., Rasool, N. and Abbas, F. Role of zinc in alleviating heavy metal stress. In: Naeem, M., Ansari, A.A., Gill, S.S. (Eds.), Essential Plant Nutrients: Uptake, Use Efficiency, and Management. Springer International Publishing, Switzerland, pp. 351–366, 2017.
[4] Sandeep, G., Vijayalatha, K.R. and Anitha, T. Heavy metals and its impact in vegetable crops. Int. J. Chem. Stud., 2019, 7 (1), 1612–1621.
[5] Van Ginneken, L., Meers, E., Guisson, R., Ruttens, A., Elst, K., Tack, F.M., Vangronsveld, J., Diels, L. and Dejonghe, W. Phytoremediation for heavy metal-contaminated soils combined with bioenergy production. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, 2007, 15(4): 227-236.
[6] Landmeyer, James E. Introduction to phytoremediation of contaminated groundwater: historical foundation, hydrologic control, and contaminant remediation. Springer Science & Business Media, 2011.
[7] Meagher, Richard B. Phytoremediation of toxic elemental and organic pollutants. Current opinion in plant biology, 2000, 3.2: 153-162.
[8] Aydın M, Kılıç Ş. Toprak Bilimi. 2. Baskı, Ankara, Türkiye, Nobel, 2010.
[9] Baker, A.J.M. and Walker, P.L. Ecophysiology of metal uptake by tolerant plants: Heavy metal tolerance in plants. In: Shaw AJ (ed.) Evolutionary Aspects. CRC Press, Boca Raton, 1990.
[10] Branquinho, C., H.C. Serrano, M.J. Pinto, M. A. Martins- Loucao. Revisiting the plant hyperaccumulation criteria to rare plants and earth abundant elements. Environ. Pollution, 2007, 146, 437-443.
[11] Mganga, N., M. L. K Manoko, Z. K. Rulangaranga. Classification of plants according to their heavy metal content around north mara gold mine, Tanzania: implication for phytoremediation. Tanz. J. Sci., 2011, 37, 109-119.
[12] McGrath, S. P., F. J. Zhao. Phytoextraction of metals and metalloids from contaminated soils. Curr Biotechnol., 2003, 14, 277-282.
[13] Yanqun, Z., L. Yuan, C. Jianjun,C. Haiyan, Q. Li, C. Schvartz. Hyperaccumulation of Pb, Zn and Cd in herbaceous grown on lead-zinc mining area in Yunnan, China. Environ Int., 2005, 31, 755- 762.
[14] EPA. Contaminants and remedial options at select metals-Contaminated Sites, EPA/540/R-95/512.6, 1995.
[15] Newman L.A., Reynolds C.M. Phytodegradation of organic compounds, Current Opinion in Biotechnology, 15, 225-230, 2004.
[16] Mirsalia. Soil pollution: origin, monitoring and remediation, Springer–Verlag, Berlin Heidelberg, 2004.
[17] Mukhopadhyay, S., Maiti, S.K. Phytoremediation of metal enriched mine waste: a review. Glob. J. Environ. Res., 2010, 4, 135–150.
[18] Söğüt Z., Zaimoğlu B.Z., Erdoğan R., Doğan S. Su Kalitesinin Arttırılmasında Bitki Kullanımı (Yeşil Islah-Phytoremediation), Türkiye’nin Kıyı ve Deniz alanları IV. Ulusal Konferansı, 5-8 Kasım, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Bildiriler Kitabı. II. Cilt, 1007-1016, 2002.
[19] Gatliff, E.G. “Vegetative remediation process offers advantages over traditional pump-and-treat technologies”, Remediation, 1994, 4, 343–352.
[20] Ghosh, M., Singh, S.P. A review on phytoremediation of heavy metals and utilization of its byproducts. Appl. ecol. environ., 2005, (3): 1-18.
[21] Reeves, R.D., Baker, A.J.M. Metal-accumulating plants. In: Raskin., I., Ensley, B.D. (Eds.), Phytoremediation of Toxic Metals: Using Plants to Clean-Up the Environment. John Wiley and Sons, New York, pp. 193–230, 2000.
[22] Pandey, J., Verma, R. K., and Singh, S. Suitability of aromatic plants for phytoremediation of heavy metal contaminated areas: a review. Int. J. Phytoremediat., 2019, 21(5), 405-418.


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology