Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 4 (6) (2019)
ISAS WINTER-2019 (ENS) - 4th International Symposium on Innovative Approaches in Engineering and Natural Sciences, Samsun, Turkey, Nov 22, 2019

Prioritization of Quality Risks in Digital Quality Systems by Failure Mode and Effects Analysis: Bus Manufacturing Case
Tülay Korkusuz Polat1, Mehmet Eren Gürdrama2*
1Sakarya University, Sakarya, Turkey
2Sakarya University, Sakarya, Turkey
* Corresponding author: korkusuz@sakarya.edu.tr
Published Date: 2019-12-22   |   Page (s): 47-51   |    254     7
https://doi.org/10.36287/setsci.4.6.019

ABSTRACT Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) is a technique that evaluates and classifies the errors/risks that may occur at different stages in the enterprises according to their types and prioritizes the errors. Because it is an easy and effective technique to apply, it is frequently used for quality improvement. Determines the occurence / severity / detection components and quality risk priorities by separating the failures according to their modes. In this study, automotive sector for FMEA application is discussed. In a bus manufacturing company operating in Sakarya, a system called Digital Quality Systems is used to record the quality failures. Digital Quality Systems allow quality risk data to be entered into the system with the help of a tablet as soon as failure occur. Because of tablet, certain standards can be applied for quality control and since all controls are performed on the same scheme, there is no case for interpretation. Before the delivery of the buses to the customer, final quality controls are made and quality failures are recorded in Digital Quality System instantly. In the current system, at the end of the month, whichever failure is higher in the evaluations, more sensitivity is shown in the next production. This method is a very ineffective and primitive method to really reduce quality failures. Due to lack of analysis of failures, detection of failures is not possible to the end and failures are not reduced.This is an important quality problem. In order to solve this problem, FMEA technique is recommended in this study.
KEYWORDS Failure Mode and Effects Analysis, Quality Improvement, Risk Prioritization
REFERENCES [1] Y. Soykan, N. Kurnaz, M. Kayık, Sağlık işletmelerinde hata türü ve etkileri analizi ile bulaşıcı hastalık risklerinin derecelendirilmesi, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 1, 2014
[2] M. E. Baysal, E. Canıyılmaz, T. Eren, Otomotiv yan sanayiinde hata türü ve etkileri analizi, Teknoloji, yıl: 5, Sayı: 1-2, sayfa 83-90, 2012
[3] P. MızrakÖzfırat, Bulanık önceliklendirme metodu ve hata türü ve etkileri analizini birleştiren yeni bir risk analizi yöntemi, Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Cilt: 29, No: 4, sayfa 755-768, 2014
[4] Ö. F. Eryürek, M. Tanyaş, Hata türü ve etkileri analizi yönteminde maliyet odaklı yeni bir karar verme yaklaşımı, İTÜdergisi/d mühendislik, cilt:2, sayı: 6, sayfa 31-40, Aralık 2003
[5] Ş. Toptancı, N. Erginel, Hata türü ve etkileri analizi ve kalite fonksiyon yayılımı ile bir inşaat firması için risk değerlendirmesi, Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, (ÖS: Ergonomi 2016), sayfa 189-199, 2017
[6] M. Kadıoğlu, E. Uçmuş, D. Gönen, Makine imalatı yapan bir işletmede tasarım hata türü ve etkileri analizi ile hata kaynaklarının belirlenmesi ve kalitenin iyileştirilmesi, BAÜ FBE Dergisi, cilt:11, sayı:1, sayfa 42-55, Temmuz 2009
[7] E. CeyhunSabır, M. Bebekli, Hata türleri ve etkileri analizinin tekstil boya-terbiye işletmelerinde kullanımı, Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 28(1), sayfa 157-162, Aralık 2015
[8] T. Fedai, M. Çetin, A. Teke, Tedavi sürecindeki gereksiz değişkenlerin pareto analizi ile değerlendirilmesi, Sağlık Bilimleri Dergisi, 19(3), sayfa 184-190, 2010
[9] S. Ünsal, Türkiye’de öğretmenlik mesleğinin statüsüne ilişkin bir pareto analizi, Sakarya University Journal of Education, 8(2), sayfa: 111-130, Ağustos 2018
[10] F. Şimşir, H.İ. Demir, S. Azdemir, Demir Çelik sektöründe hibrid DEMATEL ve TOPSIS-ELECTRE yöntemleri ile hata türleri ve etkileri analizi, Academic Platform Journal of Engineering and Science, 6-3, sayfa 22-34, 2018
[11] E. Şenyiğit, H. Ekinci, Değiştirilmiş hata türü ve etkileri analizi yöntemi ile tedarikçi seçimi uygulaması, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 1, Ocak 2016


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology