Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 4 (6) (2019)
ISAS WINTER-2019 (ENS) - 4th International Symposium on Innovative Approaches in Engineering and Natural Sciences, Samsun, Turkey, Nov 22, 2019

Evaluation of Consumer Perception On E-Commerce Marketing of Agricultural Products On the Internet: Example of Samsun Province
Hilmi Erdal1*, Samed Kablan2
1Tokat Gaziosmanpasa University, Tokat, Turkey
2Tokat Gaziosmanpasa University, Tokat, Turkey
* Corresponding author: hilmi.erdal@gop.edu.tr
Published Date: 2019-12-22   |   Page (s): 85-89   |    229     7
https://doi.org/10.36287/setsci.4.6.027

ABSTRACT In this research, consumer perception in e-commerce and internet marketing of agricultural products in Samsun was evaluated. Thus, 384 consumers were interviewed by simple random sampling method. The aim of the interviews is to measure consumers' knowledge about e-commerce and the sale of agricultural products. In addition, it was aimed to make proposals for the integration of agricultural products into e-commerce. Descriptive statistics such as frequency distribution, percentage and arithmetic mean were used in the evaluation of the obtained data and t-test was used for the analysis of the parametric data. According to findings; socio-economic and demographic characteristics of the participants, internet usage status, online shopping status, agricultural shopping status of the subjects and e-commerce status of agricultural products were determined. The mean age of the participants was 32.58 and the majority of the participants (52.3%) were male. The average duration of internet use was 10 years. t was found that the majority of the subjects (92%) went online every day and 24% of them used internet for 2 to 3 hours. 86.5% of people know that they know how to shop online. However, it was found that 79% shopped on the internet. 79% of the people shop on the internet, while only 9% shop on the internet for agricultural products. Consumers' trust should be gained in order to market agricultural products through e-commerce. Promotion of e-commerce of agricultural products should be promoted.
KEYWORDS Agriculture, E-commerce, Marketing, Consumer, Samsun province
REFERENCES [1] Adanacıoğlu, H. (2014). Tarımsal ürünlerde doğrudan pazarlama kavramı ve pazarlama etkinliği açısından dolaylı pazarlama ile karşılaştırılmalı analizi: İzmir ili Urla ilçesi Balıklıova köyü örneği. XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi. Samsun, 3-5.
[2] Çiçek, A. ve Erkan, A., Tarım Ekonomisinde Araştırma ve Örnekleme Yöntemleri, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:12, 1996, Tokat.
[3] Emeksiz, F., Albayrak, M., Güneş, E., Özçelik, A., Özer, O. O., & Taşdan, K. (2005). Türkiye’de tarımsal ürünlerin pazarlama kanalları ve araçlarının değerlendirilmesi. Türkiye Ziraat Mühendisleri Odası Teknik Kongresi, Bildiriler (II), 1155-1172.
[4] Güneş,T. 1996. Tarımsal Pazarlama, A.Ü.Z.F. Yayın No:1467, Ankara.
[5] Kaşlı, M. (2006). Konaklama işletmelerinde bilgi teknolojilerinin pazarlama aracı olarak kullanımı: Balıkesir'de bir araştırma.
[6] Murray, JA ve O'Driscoll, A. (1996). Pazarlamada strateji ve süreç . Prentice Salonu.


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology