Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 4 (6) (2019)
ISAS WINTER-2019 (ENS) - 4th International Symposium on Innovative Approaches in Engineering and Natural Sciences, Samsun, Turkey, Nov 22, 2019

Karadeniz Bölgesinin İstilacı Böcek Türlerine Genel Bir Bakış
Temel Göktürk1*
1Artvin Çoruh University, Artvin, Turkey
* Corresponding author: temel.gokturk@artvin.edu.tr
Published Date: 2019-12-22   |   Page (s): 90-94   |    388     11
https://doi.org/10.36287/setsci.4.6.028

ABSTRACT Yabancı istilacı böcek türleri son yıllarda ülkemizde tarım ve ormanlık alanlarda oluşturdukları zararlarla gündem oluşturmaktadır. Asya ve Avrupa arasında köprü konumunda olan ülkemiz, ülkeler arasında artan ulaştırma, ticaret, seyahat ve turizm ile birlikte bu yabancı türlerin tehdidi altındadır.  Günümüzde biyoçeşitliliği tehdit eden en büyük unsurlardan biri haline gelen bu türler neden oldukları ekolojik ve ekonomik zararlı etkilerinden dolayı doğal ekosistemlerde biyolojik çeşitlilik açısından flora ve faunada önemli yıkımlar ortaya çıkarabilmektedir. Doğu Karadeniz Bölgesindeki yabancı istilacı türleri belirlemeye yönelik yapılan bu çalışmada; Dendroctonus micans (Kugelann) (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae), Cydalima perspectalis (Walker) (Lepidoptera: Crambidae), Ricania japonica (Walker) (Hemiptera: Ricaniidae), Halyomorpha halys (Stal) (Hemiptera: Pentatomidae) ve Anoplophora chinensis (Forster) (Coleoptera: Cerambycidae) gibi zararlı böcek türlerinin varlığı belirlenmiştir. D. micans’ın ibreli ormanlarda, C. perspectalis’in şimşir ağaçlarında,  A. chinensis’ın fındıkta, R. japonica ve H. halys’ın ise hemen hemen tüm tarımsal ürünlerde zarar yaptıkları tespit edilmiştir.
KEYWORDS İstilacı Tür, Karantina, Zararlı Böcek, Türkiye
REFERENCES [1] S. Lowe, M. Browne, S. Boudjelas, M. De Poorter. (2000) “100 of the World’s worst invasive alien species a selection from the global invasive species database”. Published by The Invasive Species Specialist Group (ISSG) a specialist group of the Species Survival Commission (SSC) of the World Conservation Union (IUCN), 12pp. First published as special lift-out in Aliens 12, December 2000. Updated and reprinted version: November 2004.
[2] I.M. Parker, D. Simberloff, W.M. Lonsdale, K. Goodell, M. Wonham, P.M. Kareiva, M.H. Williamson, B. Von Holle, P.B. Moyle, J.E. Byers, L. Goldwasser. (1999) “Impact: toward a framework for understanding the ecological effects of invaders”. Biol Invasions 1:3–19.
[3] J.M. Levine, M. Vilà, C. D'Antonio, J.S. Dukes, K. Grigulis, S. Lavorel. (2003) “Mechanisms underlying the impacts of exotic plant invasions”. P. Roy. Soc. Lond. B Bio. 270:775-781.
[4] F. Oskay, A. Lehtijarvi, T. Doğmuş Lehtijarvi, A.G. Aday Kaya. (2014) “Değişen dünya’da orman patojenleri; yabancı istilacı türler ve ülkemiz ormancılığı üzerindeki tehditler”. Türkiye II. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Kongresi, Antalya, Kongre Kitapcığı, p. 475-479.
[5] A.M. Liebhold, W.L. Macdonald, D. Bergdahl, V.C. Mastro. (1995) “Invasion by exotic forest pests: a threat to forest ecosystems”. For. Sci Monogr. 30:1–49
[6] F.W. Allendorf, L.L. Lundquist. (2003) “Introduction: population biology, evolution, and control of invasive species”. Conserv Biol. 17:24–30
[7] J. Gurevitch, K.P. Dianna. (2004) “Are invasive species a major cause of extinctions?” Trends in Ecology and Evolution, 19 (9):470-474.
[8] Anonim. (2011) “Invasive species”. http://en.wikipedia.org/wiki/Invasive_species (Erişim tarihi: 04.09.2019).
[9] T. Göktürk, G. Tozlu. (2018) “Artvin İli’nin İstilacı Yabancı Böcek Türleri”. Uluslararası Artvin Sempozyumu 18-20 Ekim 2018. s 145- 156.
[10] D. Pimentel, R. Zuniga, D. Morrison. (2005) “Update on the environmental and economic costs associated with alien invasive species in the United States”. Ecological Economics 52: 273–288.
[11] M. Kettunen, P. Genovesi, S. Gollasch, S. Pagad, U. Starfinger, P. Brink, C. Shine. (2009) ”Technical support to EU strategy on invasive species (IAS) - Assessment of the impacts of IAS in Europe and the EU (Final module report for the European Commission)”. Institute for European Environmental Policy (IEEP), Brussels, Belgium, 40p.
[12] J.F. Germain, J. F. (2008) “Invasive scale insects (Hemiptera: Coccoidea) recorded from France”. pp. 77-87. In: Proceedings of the XI international symposium on scale insect studies (Branco M., Franco J. C., Hodgson, C. J., Eds), Oeiras 24-27. ISA Press, Lisbon, Portugal.
[13] G. Pellizzari, J.F. Germain. (2010) “Scales (Hemiptera, Superfamily Coccoidea) ”, pp. 475-510. In: Alien terrestrial arthropods of Europe (Roques, A., Kenis, M., Leeds, D., Lopez Vaamonde, C., Rabitsch, W., Rasplus, J.Y., Roy, D.B., Eds).- BioRisks 4 (1), Special Issue, Pensoft Publishers, Sofia, Bulgaria.
[14] K. Trencheva, R. Trenchev, R. Tomov, S.A. Wu. (2010) “Non-indigenous scale insects on ornamental plants in Bulgaria and China: a sürvey”. Entomologia Hellenica, 19: 114-123.
[15] D. Mifsud, G. Mazzeo, A. Russo, G.W. Watson. (2014) “The scale insects (Hemiptera: Coccoidea) of the Maltese Archipelago”. Zootaxa, 3866 (4): 499-525.
[16] E. Hizal. (2012) “Two invasive alien insect species, Leptoglossus occidentalis (Heteroptera: Coreidae) and Cydalima perspectalis (Lepidoptera: Crambidae), and their distribution and host plants in Istanbul province, Turkey”. Florida Entomologist, 95:344-349.
[17] Ş. Oğuzoğlu, M. Avcı. (201). “Türkiye Ormanlarında Zararlı Yabancı İstilacı Böcek Türleri”. Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi 5-8 Eylül 2016 Konya. P.352.
[18] Z. Arslangündoğdu, E. Hizal. (2010) ”The western conifer seed bug, Leptoglossus occidentalis (Heidemann, 1910), recorded in Turkey (Heteroptera: Coreidae)”. Zoology in the Middle East 50: 138-139.
[19] I. Albayrak, N. Pamukoglu, M.A. Kaya. (2007) “Bibliography of Turkish Even-Toed Ungulates (Mammalia: Artiodactyla)”. Mun. Ent. Zool., 2(1): 143-162.
[20] M. Avcı. (2005) “Çeşitlilik ve endemizm açısından Türkiye’nin bitki örtüsü. Diversity and Endemism in Turkey's vegetation”. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Coğrafya Dergisi, 27-55.
[21] B. Yüksel. (1998) “Harmful insects of Turkey in the eastern spruce (Picea orientalis (L.) Link.) and their predators and parasites”. Eastern Black Sea Forestry Research Institute Technical Bulletin No: 4, 143 pp. 1998.
[22] H. Çanakcıoğlu, T. Mol. (1998) “Forest Entomology, Harmful and Useful Insects”. Istanbul University Faculty of Forestry Publications, Istanbul, 1998.
[23] O.A. Sekendiz. (1981) “Research to important animal pests of Eastern Black Sea region”, KTU Publication No: 127, Faculty of Forestry, No: 127, Trabzon.
[24] A. Balachowsky. (1949) “Coleopteres Scolytidae. Libraire dela faculte des sciences”. Paris, 320 pp.
[25] V.S. Grune. (1979) “Brief illustrated key to European bark beetles”. Verlag M. & H. Schaper, Hannover, 179 p.
[26] M. Faccoli. (2004) “A morphological illustrated key to European species of the genus Ips DeGeer (Coleoptera: Scolytidae)”. The Coleopterist. 13: 103-119.
[27] A. Korycinska, D. Eyre. (2009) Box tree caterpillar, Diaphania perspectalis. FERA Plant pest fact-sheet. http://www.fera.defra.gov.uk/ plants/plantHealth/pests Diseases/documents/boxTree-Caterpillar.pdf
[28] Y.M. Wang. (2008) “The biological character and control of a new pest (Diaphania perspectalis) on Murraya paniculata”. Journal of Fujian Forestry Science and Technology, 4: 161-164.
[29] M.J. Van der Straten, T.S. Muus. (2010) “The box tree pyralid (Glyphodes perspectalis (Walker, 1859), Lepidoptera: Crambidae); an invasive alien moth ruining box trees”. Proceedings of the Netherlands Entomological Society Meeting, 21: 107-111.
[30] H. Bunescu, T. Florian. (2016) “The Box Tree Moth, Cydalima perspectalis Walker (Lepidoptera: Crambidae: Spilomelinae) a New Invasive Species in Cluj Area (Romania)”. ProEnvironment. 9. 62-66.
[31] H. Bunescu, T. Florian. (2016) “Studies Concerning the new Invasive Species, Cydalima perspectalis Walker (Box Tree Moth) in Cluj Area (Romania) ”. ProEnvironment. 9. 142-151.
[32] R. Mally, M. Nuss. (2010) “Phylogeny and nomenclature of the box tree moth, Cydalima perspectalis (Walker, 1859) comb. n., which was recently introduced into Europe 120 (Lepidoptera: Pyraloidea: Crambidae: Spilomelinae)”. European Journal of Entomology, 107: 393-400.
[33] E. Hızal, M. Köse, C. Yeşil, D. Kaynar. (2012) “The New Pest Cydalima perspectalis (Walker, 1859) (Lepidoptera: Crambidae) in Turkey”. Journal of Animal and Veterinary Advances 11 (3): 400-403.
[34] N. Öztürk, S. Akbulut, B. Yüksel. (2016) “Düzce İçin Yeni Bir Zararlı Cydalima perspectalis (Walker, 1859) (Lepidoptera: Crambidae)”. Ormancılık Dergisi 12 (1): 112-121.
[35] A. Kaygın Toper, C. Taşdeler. (2019) “Cydalima perspectalis (Walker) (Lepidoptera: Crambidae, Spilomelinae)’in Türkiye’de coğrafi yayılışı, yaşam döngüsü ve zararı”. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 21(3): 1-14.
[36] URL: https://atib.ogm.gov.tr/Sayfalar/T%C4%B1bbi%20 ve%20Itri%20 Bitkilerimizi %20Tan %C4% B1yal%C4%B1m/Simsir.aspx (Erişim tarihi 05.09.2019)
[37] T. Göktürk, A. Mıhlı. (2015) “Doğu Karadeniz sahil şeridinin önemli zararlısı Ricania simulans (Walker,1851) (Hemiptera: Ricaniidae)’ın mücadelesi üzerine araştırmalar”. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Cilt: 16, Sayı:1, Sayfa: 89-93.
[38] T. Göktürk, Y. Aksu. (2014) “Tarım ve orman alanlarında zarar yapan Ricania simulans (Walker, 1851) (Hemiptera: Ricaniidae)’un morfolojisi, biyolojisi ve zararı”. Türkiye II. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu (7-9 Nisan 2014), Antalya 279-281.
[39] S.J. Fang. (1989) “Flatidae of Taiwan (Homoptera: Fulgoroidea)”.Taiwan Mus. Spec. Publ. Ser. 8: 117-152.
[40] E. Demir. (2009) “Ricania Germar, 1818 species of Western Palaearctic Region (Hemiptera: Fulgoromorpha: Ricaniidae)”. Munis Entomology & Zoology, 4 (1): 271-275.
[41] Fulgoromorpha Lists on the Web (FLOW). http://flow.snv.jussieu.fr/cgibin/ entomosite.pl (Erişim tarihi 05.08.2019)
[42] I. Chou, J. LU, J. Huang, S. Wang. (1985) “Economic Insects Fauna of China”. Fasc. 36. Homoptera Fulgoroidea. Sciences Press Beijing, China, 1-152.
[43] T. Göktürk, M. Burjanadze, A. Supatashvili. (2018) “Artvin ve Çevresinde Halyomorpha halys (Hemiptera:Pentatomidae)’ın Biyolojisi ve Zararı”. III. Türkiye Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu 10-12 Mayıs 2018 ARTVİN, p.11
[44] B. Wermelinger, D. Wyniger, B. Forster. (2008) “First records of an invasive bug in Europe: Halyomorpha halys Stal (Heteroptera: Pentatomidae), a new pest on woody ornamentals and fruit trees?”. Bulletin De La Societe Entomologique Suisse 81, 1–8.
[45] C.G. Hamilton. (2009) “Brown marmorated stink bug”. American Entomologist 55, 19–20.
[46] T. Haye, T. Gariepy, K. Hoelmer, J.P. Rossi, J.C. Streito, X. Tassus, N. Desneux. (2015) “Range expansion of the invasive brown marmorated stink bug, Halyomorpha halys: an increasing threat to field, fruit and vegetable crops worldwide”. Journal of Pest Science, 88, 665–673.
[47] D.H. Lee. (2015) “Current status of research progress on the biology and management of Halyomorpha halys (Hemiptera: Pentatomidae) as an invasive species”. Applied Entomology and Zoology, 50, 277–290
[48] L.I. Macavei, R. Bâeţan, I. Oltean, T. Florian, M. Varga, E. Costi, L. Maistrello. (2015) “Halyomorpha halys (Stål, 1855) (Heteroptera: Pentatomidae) a new invasive species in Serbia”. Lucrări Ştiinţifice, seria Agronomie, 58(1), 105-108.
[49] B. Çerçi, Ö. Koçak. (2017) “Further contribution to the Heteroptera (Hemiptera) fauna of Turkey with a new synonymy”. ACTA Biologica, Turcica, 30 (4) 121-127.
[50] T. Göktürk, G. Tozlu. (2019) “Türkiye için önemli bir tarım zararlısı: İstilacı tür Halyomorpha halys”. International Black Sea Coastline Countries Symposium, May 2-5, 2019, Batum, Georgia, 283-297.
[51] I.M. Smith, D.G. McNamara, PR. Scott, M. Holderness. (1997) “Quarantine Pests for Europe”. 2nd Edition, CABI / EPPO, Wallingford, 1425ss.
[52] E. Hızal, Z. Arslangündoğdu, A. Göç, M. Ak. (2015) “Türkiye istilacı yabancı böcek faunası yeni bir kayıt Anoplophora chinensis (Forster, 1771) (Coleoptera: Cerambycidae)”. Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University, 65(1): 7-10
[53] Anonim. (2013) “Anoplophora chinensis: procedures for offical control”. Bulletin OEPP/EPPO Bulletin 43(3): 518-526.
[54] F. Hérard, M. Maspero, N. Ramualde. (2013) “Potential candidates for biological control of the Asian longhorned beetle (Anoplophora glabripennis) and the citrus longhorned beetle (Anoplophora chinensis) in Italy”. Journal of Entomological and Acarological Research, 45 (1): 22.
[55] D.J.Van der Gaag, M. Ciampitti, B. Cavagna, M. Maspero, F. Herard. (2008) “Pest Risk Analysis: Anoplophora chinensis”. Plant Protection Service, Netherlands, http://edepot.wur.nl/117610.
[56] M. Eroğlu, A.K. Çoşkuner, Y. Usta. (2017). “Anoplophora chinensis (Forster, 1771) (Coleoptera: Cerambycidae) Trabzon’da; tanıtımı, gelişimi ve zararı”. Kastamonu Univ., Orman Fakültesi Dergisi, 17 (4): 565-579.
[57] F. Herard, H. Krehan, U. Benker, C. Boegel, R. Schrage, E. Chauvat, M. Ciampitti, M. Maspero, P. Bialooki. (2005), “Anoplophora in Europe: infestations and management responses”. In: Proc. 16th U.S. Dept. Agric. interagency research forum on gypsy moth and other invasive species 2005. USDA, For. Serv. Gen. Tech. Rept. NE-337: 35-40.


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology