Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 4 (6) (2019)
ISAS WINTER-2019 (ENS) - 4th International Symposium on Innovative Approaches in Engineering and Natural Sciences, Samsun, Turkey, Nov 22, 2019

Farklı Deprem Özelliklerine Sahip Betonarme Bir Binanın TDY-2007 ve TBDY-2018 Yönetmeliklerine Göre Karşılaştırılması
Mehmet Emin Biltekin1, Salih Cengiz2*, Mehmet Kamanlı3, Alptuğ Ünal4
1Konya Technical University, Konya, Turkey
2Konya Technical University, Konya, Turkey
3Konya Technical University, Konya, Turkey
4Konya Technical University, Konya, Turkey
* Corresponding author: cengizsalih42@gmail.com
Published Date: 2019-12-22   |   Page (s): 118-125
   |    233     8
https://doi.org/10.36287/setsci.4.6.035

ABSTRACT Türkiye aktif deprem kuşağında yer alan bir ülke olduğu için, yapılar depreme dayanıklı olarak inşa edilmek zorundadır. Bunun için de deprem yönetmelikleri geliştirilmiştir. Gelişen bilgi birikimi ve teknoloji sayesinde deprem yönetmelikleri aralıklarla güncellenmektedir. Ülkemizde kullanılmakta olan yönetmelik,18 Mart 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanıp 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY) 2018’dir. Bu yönetmelik ile bundan önce uzun yıllar yürürlükte olan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (TDY) 2007 arasında önemli farklar vardır. Bu farkların iyi anlaşılması depreme dayanıklı yapı tasarımında çok önemli rol oynamaktadır. Bu sebeple, her iki yönetmeliğin belirli bölümleri arasındaki farkların incelenmesi amacıyla bu çalışma hazırlanmıştır. Çalışmada bodrum + 4 normal kat olacak şekilde tasarlanan perdeli-çerçeveli betonarme bir bina, 1. ve 4. derece deprem bölgesinde yer alan Sakarya ve Konya illerinde Sta4cad ve İdecad analiz programları ile deprem analizi yapılıp karşılaştırılmıştır. Çalışma kapsamında göreli kat ötelenmeleri, yapıya gelen toplam taban kesme kuvvetleri ve beton-donatı-kalıp metrajları karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre TBDY 2018 yönetmeliğine göre analizi yapılan binalarda, taban kesme kuvvetleri ve metrajlar çok daha fazla çıkmıştır. 
KEYWORDS TBDY 2018, TDY 2007, deprem analizi, betonarme bina
REFERENCES [1] TBDY-2018
[2] DBYBHY-2007
[3] Betonarme Binalar Açısından Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY-2018) Temel Esaslar, Gelişmeler, Yenilikler. Prof. Dr. M. Yaşar Kaltakcı


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology