Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 4 (6) (2019)
ISAS WINTER-2019 (ENS) - 4th International Symposium on Innovative Approaches in Engineering and Natural Sciences, Samsun, Turkey, Nov 22, 2019

A New Method for Diagnostics of Faults of Three-phase Squirrel Cage Asynchronous Motor
Osman Zeki Erbahan1, İbrahim Aliskan2*, Rıdvan Keskin3
1Bülent Ecevit University, Zonguldak, Turkey
2Bülent Ecevit University, Zonguldak, Turkey
3Bülent Ecevit University, Zonguldak, Turkey
* Corresponding author: ialiskan@beun.edu.tr
Published Date: 2019-12-22   |   Page (s): 197-202   |    241     9
https://doi.org/10.36287/setsci.4.6.058

ABSTRACT Asenkron motorlar, endüstrideki en yaygın kullanılan motorlardır. Çok avantajlı bir yapıda olduklarından üretim hatlarının her noktasında bulunurlar. Bu motorların arızalarını hızlı ve kolay bir şekilde tespit etmek arzu edilir. Bu makalede, asenkron motorların rotor arızasının akustik ölçümlerle belirlenmesi araştırılmıştır. Sağlıklı ve hatalı motorla birlikte test devresinde Ac sürücü, motor kırma ünitesi ve mikrofon kullanılmıştır. Matlab yazılımı kullanılarak zaman alanındaki değişiklikler, frekans alanındaki değişiklikler hızlı fourier dönüşümü ile elde edildi. Farklı hızlarda çalışma sonucu elde edilen ses dosyalarındaki FFT farklılıkları, rubostlu ve rotorlu çubuk motorlu motorların tork değerleri tespit edildi ve yorumlandı.
KEYWORDS Motor Arızası, Hızlı Fourier Dönüşümü, Matlab
REFERENCES [1] Türkiye İstatistik Kurumu, Net Elektrik Tüketiminin Sektörlere Göre Dağılımı 2013, http://www.tuik.gov.tr/
[2] R. G. Smiley, “Using line current to diagnose faults in induction motors”, Iron and Steel Engineer, ss. 23-25, 1992
[3] P.C.M. Lamim Filho, R. Pederiva ve J.N. Brto, “Detection of stator winding faults ın ınduction machines using flux and vibration anallysis”, Mechanical Systems and Signal Processing, c. 42, s. 1-2, ss. 377-387, 2014
[4] A. Bellini, F. Filipetti ve C. Tassoni, “Advances in diagnostic techniques for induction machines”, IEEE Trans. Ind. Electron. c. 5, s. 12, ss. 4109-4126, 2008
[5] S. Nandi, H. Tolyat ve X. Li, ’’Condition monitoring and fault diagnosis of electrical motors a rewiev,” IEEE Trans. Energy Convers., c. 20, s. 4, ss. 719-729, 2005
[6] A. Glowacz ve Z. Glowacz, “Diagnosis of stator faults of the single-phase induction motor using acoustic signal,” Applied Acoustic, s. 17, ss. 20-27, 2017.
[7] A. Glowacz, “Recognition of acoustic signals of synchronous motors with the use of MoFS and selected classifiers,” Measure. Sci. Rev. c. 15, s.415(4)ss. 167–175, 2015.
[8] A. Glowacz, “Fault diagnostics of acoustic signals of loaded synchronous motor using SMOFS-25-EXPANDED and selected classifiers” Tehnicki Vjesnik- Technical Gazette, c.23, s.5, ss. 1365–1372, 2016.
[9] E. Germen, M. Başaran, M. Fidan, “Sound based induction motor fault diagnosis using Kohonen self-organizing map” Mechanical Systems and Signal Processing Volume 46, Issue 1, Pages 45-58, 2014
[10] A. Alwodai, F. Gu and A. D. Ball, “A Comparison of Different Techniques for Induction Motor Rotor Fault Diagnosis” J. Phys, Conf. Ser. 364 012066, 2012
[11] D. Stankovic , Z. Zhang , I. Voloh , J. Vico , “Enhanced algorithm for motor rotor broken bar detection” 63rd Annual Conference for Protective Relay Engineers, 2010
[12] V. Sarkimaki , P. Rodriguez Detection of broken rotor rod malfunction in induction machine fed by frequency converter”, IET Electric Power Applications Cilt: 11, Sayı: 7, 8, 1214 – 1223, 2017
[13] İ. Aydın, M. Karaköse , E. Akın, “Kırık Rotor Çubuğu ve Stator Arızalarının Teşhisinde Yapay Sinir Ağı Yaklaşımı”, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 25 (1-2) 134 - 149 http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 1, 2009
[14] A. Ünsal, A. Kabul, “Asenkron Motor Rotor Arızalarının İstatiksel Analiz Yöntemi ile Değerlendirilmesi”, Politeknik Dergisi,; 20 (2) : 283-289, 2017
[15] İ. Çolak, ‘Elektrik makinaları 2 Asenkron Motorlar-Senkron Motorlar’ Seçkin yayınları 4. Baskı, 2017
[16] A.İ., Çanakoğlu, A.G.,Yetkin, H. Temurtaş, M. Turan, ‘Induction motor parameter estimation using metaheuristic methods’, Research Artikel, Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences (22), 1077-1192, 2014
[17] D. Lindemeyer, H.W. Dommel, A. Moshref, P. Kundur, ‘An Induction Motor Parameter Estimation Method’ Electrical Power and Energy Systems 23, pp 251-262, 2001
[18] A. N. Şerifoğlu, ‘ Elektrik Makinaları Transformatörler ve Asenkron Motorlar ‘ Cilt2 Nobel Yayınevi 2007
[19] W. Schuisky, İ. Çetin ‘Elektrik Motörleri’ 1. Kısım, Fatih Yayınevi, İstanbul, 1987


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology