Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 4 (6) (2019)
ISAS WINTER-2019 (ENS) - 4th International Symposium on Innovative Approaches in Engineering and Natural Sciences, Samsun, Turkey, Nov 22, 2019

Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde Ekoturizme Açılabilecek Alanların Belirlenmesi
Sude Gül Yel1, Hüseyin Zahit Selvi2*
1Artvin Çoruh University, Artvin, Turkey
2Necmettin Erbakan University, Konya, Turkey
* Corresponding author: hzselvi@erbakan.edu.tr
Published Date: 2019-12-22   |   Page (s): 220-227   |    235     15
https://doi.org/10.36287/setsci.4.6.062

ABSTRACT Sulak alanlar dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de hem ekolojik hem de ekonomik değere sahiptir. Bulunduğu bölgede doğal dengeyi sağlayan sulak alanlar aynı zamanda içerisinde barındırdığı güzel manzara, hassas kuş türleri, endemik bitkiler sayesinde turistleri de kendisine çekmektedir. Bu çalışmada ülkemizdeki en önemli sulak alanlardan biri olan ve Ramsar Sözleşmesi çerçevesinde korunan Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi’nin arazi kullanım haritası oluşturulmuştur.  İçerisinde mülkiyet bilgilerini, vejetasyon türlerini, sit sınırlarını, hassas kuş türlerini, sulak alanları, endemik olmayan nadir ve tehdit altındaki bitkileri, endemik bitkileri, tarım alanlarını, kentsel yerleşik alanlarını içeren kadastro parsel tabanlı bu arazi kullanım haritası ile ekoturizme açılabilecek alanların haritası, hassas kuş türlerinin ekolojik duyarlılık haritaları, endemik bitkilerin ve tehdit altındaki bitkilerin ekolojik duyarlılık haritaları Arcgis programı yardımıyla yapılmıştır. Böylelikle bölgenin doğal yaşamını tehdit etmeden bölge halkının kalkınması açısından ekoturizme açılabilecek parseller belirlenmiş aynı zamanda bölgede bulunan nesli tehdit altında olan bitki ve kuş türlerinin ekolojik duyarlılık analizleri yapılmıştır. Wetlands have both ecological and economic value in our country as well as all over the world.  The wetlands that provide natural balance in the region also attract tourists with their beautiful landscapes, sensitive bird species and endemic plants.  In this study, land use map of Göksu Delta, Special Environmental Protection Area, one of the most important wetlands in our country and protected within the framework of Ramsar Convention, has been created. The map of areas that can be opened to ecotourism, ecological susceptibility maps of sensitive bird species and the ecological susceptibility plans of endemic and endangered were made with the help of Arcgis program  by using this cadastral parcel-based land use map including property information, vegetation species, site boundaries, sensitive bird species, wetlands, non-endemic rare and endangered plants, endemic plants, agricultural areas, urban settlements. Thus, the parcels that could be opened to ecotourism were determined in terms of development of the people of the region without threatening the natural life of the region, and ecological susceptibility analyzes of the endangered plant and bird species in the region were made.
KEYWORDS Sulak alan, Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Alanı, Arazi kullanım haritası, Ekolojik duyarlılık haritası, Ekoturizm - Wetland, Göksu Delta Special Environmental Protection Area, Land use map, Ecologic
REFERENCES


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology