Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 4 (6) (2019)
ISAS WINTER-2019 (ENS) - 4th International Symposium on Innovative Approaches in Engineering and Natural Sciences, Samsun, Turkey, Nov 22, 2019

Wood Protection in Varnish (Nano) and Pressure Resistance Change
Hüseyin Tan1*
1Recep Tayyip Erdogan University, Rize, Turkey
* Corresponding author: gakkomtan@hotmail.com
Published Date: 2019-12-22   |   Page (s): 228-230   |    231     4
https://doi.org/10.36287/setsci.4.6.066

ABSTRACT In this study, the impregnation of Lareks wood with borax and nanotechnological varnish at various vacuum / diffusion times according to ASTM 1413-76 standards and the changes on technological properties were investigated. Pressure resistance properties were determined from mechanical properties. According to the results of the experiment; the highest pressure resistance was achieved at 60 minutes vacuum and 20 minutes diffusion (83.03 N / mm2), the lowest control sample (67.83 N / mm2).
KEYWORDS Borax, impregnation, nanotechnolgic varnish, furniture
REFERENCES [1] Vardanyan V., Galstian T., Riedl B., “Effect of addition of cellulose nanocrystals to wood coatings on color changes and surface roughness due to accelerated weathering”, Journal of Coatings Technology and Research, 12 (2): 247-258, (2015).
[2] Budakçı, M., Pnömatik adezyon deney cihazı tasarımı, üretimi ve ahşap verniklerinde denenmesi, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2003.
[3] Yıldız E., Su Bazlı Boya ve Kaplamalar Beklentiler ve Su Bazlı Poliüretan Bağlayıcı Sistemleri, Tübitak, 1999..
[4] Atar M., Peker H., “Effects of impregnation with boron compounds on the surface adhesion strength of varnishes used woods”, African Journal of Environmental Science and Technology, 4(9): 603-609, (2010).
[5] Peker H., “Atık çay ekstrakt boyasının çeşitli mordan-su çözücülü vernikle ahşapta kullanımı ve sertlik değişimine etkisi”, Politeknik Dergisi,18(2):73-78, 2015.
[6] Keskin H., Atar M., “Impact of impregnation chemical on surface glossiness of synthetic, acrylic, polyurethane, and water‐based varnishes”, Journal of Applied Polymer Science, 108(5), 3361-3369, (2008).
[7] Budakçı M., Uysal B., Esen, R., “Borik asit modifikasyonunun su bazli verniğin sertlik değerine etkisi”, 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS’09), Karabük, Türkiye, 13-15 Mayıs, (2009).
[8] Peker,H.,Ersen,N,Yel,H.,Akyüz,İ.,Tan,H.,Atılgan,A.,Tiryaki, Üst Yüzey (Nanoteknolojik Vernik) İşlem Maddelerinin Emprenyeli/ Emprenyesiz Odunun Teknolojik Özelliklerine Etkileri ve Yapay Sinir Ağları (YSA) Modellemesi ,Artvin Çoruh Üniversitesi,BAP Projesi,2017.
[9] URL-1 . https://www.tgrthaber.com.tr/aktuel/boraks-nedir-nerede-bulunur-ne-icin-kullanilir-2628589
[10] URL-2 . Padhye, V. Firoiu, and D. Towsley, “A stochastic model of TCP http://karadagboya.com/tz93xx00-akrilik-hxd-nano-son-kat-vernik.
[11] TS 53 (1981) Odunun Fiziksel Özellşklerini Tayin İçin NumunenAlma Muayeneve Deney Metotları..
[12] TS 4176 (1984) Odunun Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Tayini İçin Homojen Mescerelerden Numune Agacı ve Laboratuar Numunesi Alınması,1984
[13] TS 2595 (1977) Odunun Liflere Paralel Doğrultuda Basınç Dayanımının Tayini.
[14] ASTM-D 1413-76 (2005) Standard Test Method For Wood Preservatives By Laboratory Soilblock Culture”, American Society for Testing and Materials, 447-450.
[15] Unsal, O and Ayrılmış N (2005) Variations in compression strength and surface roughness of heat-treated Turkish river red gum (Eucalyptus camaldulensis) wood, J Wood Sci, 51 (1): 405–409.
[16] Şahin, KH (2010) Characteristics of heat-treated Turkish pine and fir wood after ThermoWood processing, Journal of Environmental Biology, 31: 1007-1011.
[17] Şimşek, H (2009) Ülkemiz için yeni bazı borlu bileşiklerin ağaç malzemenin yoğunluk, mekanik özellikler, biyolojik direnç ve üst yüzey özellikleri üzerine olan etkilerini belirlemiştir. Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Muğla


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology