Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 4 (6) (2019)
ISAS WINTER-2019 (ENS) - 4th International Symposium on Innovative Approaches in Engineering and Natural Sciences, Samsun, Turkey, Nov 22, 2019

Bir Lojistik Firmasında Zaman Serileri Analizi ve Yapay Sinir Ağları ile Talep Tahminin Karşılaştırılması
Seher Arslankaya1*
1Sakarya University, Sakarya, Turkey
* Corresponding author: aseher@sakarya.edu.tr
Published Date: 2019-12-22   |   Page (s): 239-245   |    233     2
https://doi.org/10.36287/setsci.4.6.068

ABSTRACT Giderek artan rekabet ortamında karar verme zorunluluğu olan tüm işletmeler, ayakta kalabilmek, mevcut durumlarını geliştirmek için çeşitli sorunlara ilişkin etkin kararları alabilmek ve iyi bir plan çerçevesinde uygun çözümler bulmak zorundadırlar. İşletmelerin gelecekte karşılaşabilecekleri durumları öngörmek için çeşitli yöntemlerle talep tahminleri yapılabilmektedir. Geleceğe yönelik verilecek kararlardan ve çözümlerden bazıları taleplerin önceden tahmin edilmesiyle de oluşur. Bu noktada talep tahmini çalışmaları işletmeler için çok büyük önem taşımakta ve talep tahmini yapmayı zorunlu kılmaktadır. Çalışmanın yapıldığı lojistik şirketinde kantitatif talep tahmini çalışması yapılmaması sonucu sipariş ile teslimat arasında geçen sürenin uzunluğu artmakta, yığın siparişler oluşmakta, kapasite verimsiz kullanılmakta ve bilgi paylaşımında problemler yaşanmaktadır. Bu çalışmada şirketin çalıştığı ev tekstili ürün grubuna ait 2015-2016-2017 yılları sevkiyat adetleri verilerinden ve ev tekstiline dair talep miktarını etkilediği düşünülen, Türkiye İstatistik Kurumundan alınan 2014-2017 yılları arası bazı istatistiksel verilerden faydalanılmıştır. Zaman serileri analizi ve yapay sinir ağları yöntemleri ile 2018 yılı talep tahmini çalışması yapılmıştır. Bu yöntemler karşılaştırılarak yapılan çalışmalar değerlendirilmiş ve kullanılması gereken en uygun yöntemin yapay sinir ağları olduğu tespit edilmiştir
KEYWORDS Talep tahmini, zaman serileri analizi, yapay sinir ağları, lojistik
REFERENCES


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology