Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 4 (6) (2019)
ISAS WINTER-2019 (ENS) - 4th International Symposium on Innovative Approaches in Engineering and Natural Sciences, Samsun, Turkey, Nov 22, 2019

Bir Ortam Havası Soğutma Süreçlerindeki Tersinmezliklerin Üfleme Havası Ekserji Değeri Limitlerine Etkileri
Betül Saraç1, Erhan Aksu2*, Teoman Ayhan3
1Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey
2Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey
3Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey
* Corresponding author: eaksu@ktu.edu.tr
Published Date: 2019-12-22   |   Page (s): 1-6   |    252     4
https://doi.org/10.36287/setsci.4.6.007

ABSTRACT Bir ortam havasının yaz şartlarına göre soğutulmasında, hava karışım bağlantısı, soğutucu serpantin, ısıtıcı serpantin ve bir fandan oluşan iklimlendirme ünitesi göz önüne alınmıştır. Bu uygulamayla bilinen ekserji analizi ile birlikte ileri ekserji analizi metotlarının iklimlendirme konularındaki uygulanabilirliğinin gösterilmesi amaçlanmıştır. Tasarlanan modelde iklimlendirme ünitesini oluşturan her bir bileşende oluşan ekserji kaybı ve ekserji tahribatı hesaplanmaktadır. Bu amaçla, ele alınan model, üfleme havası, taze hava ve geri dönüş havasının %20’lik kısmıyla karışımından oluştuğu düşünülmüştür. Ortamın gizli ısı kazancı 4,1kW, duyulur ısı kazancı 23,4 kW olduğu ve ortamın konfor şartları için kuru termometre sıcaklığı 23,5 °C ve bağıl nemi %40 olmasını sağlayan, ortama giren üfleme havası 16 °C ele alınmıştır. İklimlendirme ünitesindeki bileşenlerde ortaya çıkan tersinmezliklerin şartlandırılmış hava akımındaki ekserji tahribatının, sakınılmaz-içsel (unavaiodable-endogenous), sakınılmaz-dışsal (unavoidable-exogenous), uygulanabilir-içsel (avoidable-endogenous) ve uygulanabilir-dışsal (avoidable-exogenous) miktarları belirlenerek üfleme havasının ekserji değerleri atmosferik hava şartlarına göre belirlenmiştir.
KEYWORDS İleri ekserji, mahal soğutması, ekserji tahribatı, iklimlendirme ünitesi
REFERENCES [1] Özgener Leyla, Hepbaşlı Arif, HVAC sistemlerinde ekserji analizinin gerekliliği ve uygulamaları. 6. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi.8-11 Ekim 2013.
[2] Jafarinejad Tohid, Hossein Yousefi, Amirhossein Fathi, Kianoush Choubineh. Exergy analysis of an air dehumification system equipped with mixing box and heat echanger heat recorey units. Enverimental Energy and Economic Research. 3 (3): 215-224. 2019.
[3] Gullo P, Hafner A, and Banasiak, K. Thermodynamic Performance Investigation of Commercial R744 Booster Refrigeration Plants Based on Advanced Analysis. Energies,2019,354;doi:10.3390/en12030354.
[4] Kelly S, Tsatsaronis G, Morosuk T. Advanced exergetic analysis: Approaches for splitting the exergy destruction into endogenous and exogenous parts. Energy. 34 (2009) 384–391.
[5] Vuckovic GD, Vukic MV, Stojiljkovic MM, Vuckovic DD. Avoidable and Unavoidable Exergy Destruction and Exergoeconomic Evaluation of the Thermal Processes in a RealIindustrial Plant. THERMAL SCIENCE, 2012, Vol. 16, Suppl. 2, pp. S493-S506.
[6] Tsatsaronis G, Morosuk T. Advanced thermodynamic (exergetic) analysis. 6 th European Thermal Science Conferance (Eurohern 2012) Journal of Physics Conferance Series 395, 2012, 012160. doi:10.1088/1742-6596/395/1/012160.
[7] Özgür AE, Kabul A, Kizikan Ö. Exergy analysis of refrigeration systems using an alternative refrigerant (hfo-1234yf) to R-134a. International Journal of Low-Carbon Technologies 2014, 9, 56–62.
[8] Bejan A, Tsatsaronis G. and Moran M,.1996. Thermal design and optimization. New York: Wiley.
[9] Kotas TJ. The exergy method of thermal plant analysis. Anchor Brendon Ltd 1985.


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology