Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 4 (7) (2019)
ISAS WINTER-2019 (APD) - 4th International Symposium on Innovative Approaches in Architecture, Planning and Design, Samsun, Turkey, Nov 22, 2019

İlkokul Yapılarında Grafik Tasarım Yaklaşımları
Filiz Tavşan1*, İrem Cansu2, Cengiz Tavşan3
1Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey
2Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey
3Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey
* Corresponding author: ftavsan@hotmail.com
Published Date: 2019-12-22   |   Page (s): 45-49   |    289     15
https://doi.org/10.36287/setsci.4.7.010

ABSTRACT İnsan çevresini görsel iletişim sayesinde algılamaya çalışır ve bunu gerçekleştirmek için grafik tasarım önemli bir araçtır. İnsan çocukluk döneminde bulunduğu çevreyi algılama, kavrama ve anlamlandırma çabası içerisindedir. Bu bağlamda grafik tasarımın çocukluk döneminde etkisi büyüktür. Çocukların görsel algılarının ve yaratıcılıklarının gelişmesinde etkili olan grafik tasarımlar okul öncesi eğitim yapılarında önemli bir role sahiptir. İlkokul eğitimi insanın eğitim hayatını etkileyen dönemlerden biridir. Çocuklara eğitim veren ilkokul yapıları, çocukların her açıdan gelişimine katkı sağlayacak şekilde olmalıdır. Grafik tasarımlar iç mekân yüzeylerinde eğitim, yönlendirme, bilgilendirme, sergileme gibi farklı amaçlarla kullanılabilmektedir. Ayrıca ilkokul yapılarında eğlenceli oyun yüzeyleri tasarlanarak eğitim hayatına girmiş çocukların okula gelmelerini teşvik etmekte de fayda sağlamaktadır. Bu çalışmanın amacı literatürdeki ilkokul yapıları üzerinden grafik tasarım yaklaşımlarını ortaya koymaktır. Bu amaçla ilgili mevcut çalışmalar taranmış ve dünya literatüründeki ilkokul yapıları incelenmiştir. Çalışma sonucunda, ilkokul yapılarında farklı amaçlar doğrultusunda grafik tasarımlar yapıldığı görülmüştür
KEYWORDS İlkokul yapısı; Grafik Tasarım; İç Mimari; Çocuk; Eğitim Yapısı
REFERENCES [1] Fidan M. E. ve Kahraman M. E., Anaokulu Bilgilendirme Ve Yönlendirme Tasarımlarının Görsel İletişim Açısından İncelenmesi, Etkileşim Dergisi, 2 (3), 198-207, 2019
[2] Timur, S., ve Keş, Y., Grafik Tasarımda Üç Boyut Algısı, İdil Dergisi, 5 (22), 655-676, 2016
[3] https://www.wikizero.com/tr/Grafik_Tasar%C4%B1m Erişim Tarihi: 22.10.2019
[4] Akbal, B. ve Korucu Taşova, N., Mimari Mekân Tasarımlarında Yer Alan Grafik Tasarım Ögelerinin Anlamsal Analizi, İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, 10 (2), 21-38, 2018
[5] Atamaz, E. Mekân Tasarımında Grafik Tasarımın Rolü Ve Önemi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 4. Ulusal İç Mimarlık Sempozyumu, İstanbul. s. 3-12, 2015
[6] Atamaz, E., Modern Yaşamın Tasarım Eğitiminde Yeni Bir Alan; Mekân Grafiği, Çukurova Üniversitesi 1. Sanat Araştırmaları Sempozyumu, Adana. S 147-154, 2015
[7] İlisulu, T. İ., Bilgilendirme Tasarımı Ve Eğitimdeki Yeri, Eğitim Ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 6 (1) 195-213, 2017
[8] Yakar, G., Grafik Tasarım Ön lisans Programları İçin Bilgilendirme Tasarımı Ders İzlencesi Geliştirilmesi, Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2015 (5), 159-167, 2015
[9] https://www.archdaily.com/570044/kirkmichael-primary-school-holmes-miller?ad_medium=gallery Erişim Tarihi: 20.10.2019
[10] https://www.archdaily.com/891475/lake-wilderness-elementary-school-tcf-architecture?ad_source=search&ad_medium=search_result_projects Erişim Tarihi: 22.10.2019
[11] Yüceil, I., G., Müzelerde Grafik Tasarım Ve Fotoğraf. https://www.academia.edu/10174762/M%C3%9CZELERDE_GRAF%C4%B0K_TASARIM_VE_FOTO%C4%9ERAF Erişim Tarihi: 25.10.2019
[12] https://www.archdaily.com/794049/mariturri-school-a54-arquitectos?ad_medium=gallery Erişim Tarihi: 22.10.2019
[13] Bulut, D. M. ve Uslu, Ö., Mekân Tasarımında Bilgilendirme Ve Yönlendirme Elemanlarının İncelenmesi, Forum Mersin Örneği. İdil Dergisi, 6 (37), 2557-2579, 2017.
[14] https://www.boredpanda.com/creative-school-education-ideas-innovations/?utm_source=tr.pinterest&utm_medium=referral&utm_campaign=organic Erişim Tarihi: 24.10.2019
[15] https://www.egitimpedia.com/okul-bahceleri-icin-ekonomik-ve-yaratici-fikirler/ Erişim Tarihi: 24.10.2019
[16] https://www.archdaily.com/887661/faith-schools-joint-campus-bdp?ad_medium=gallery Erişim Tarihi: 25.10.2019
[17] Ataoğlu, N. C., İç Mekanda Yönlendirme Tasarımı Ve Eğitimde Bir Uygulama Örneği, İç Mimarlık Eğitimi 4. Ulusal Kongresi / Atölye, İÇMEK, İstanbul Kültür Üniversitesi, 7-8 Aralık 2017
[18] https://www.design4school.ru/portfolio/page/2053n Erişim Tarihi: 25.10.2019


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology