Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 4 (7) (2019)
ISAS WINTER-2019 (APD) - 4th International Symposium on Innovative Approaches in Architecture, Planning and Design, Samsun, Turkey, Nov 22, 2019

Son Dönemdeki Çocuk Kütüphanelerinin Renk Tercihleri
Filiz Taşvan1*, Elif Tezer2, Cengiz Tavşan3
1Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey
2Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey
3Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey
* Corresponding author: ftavsan@hotmail.com
Published Date: 2019-12-22   |   Page (s): 50-54   |    191     4
https://doi.org/10.36287/setsci.4.7.011

ABSTRACT Renk öğesinin, çocukları psikolojik ve fizyolojik açıdan etkileyerek neşe, enerji, üzüntü gibi farklı duygulara neden olduğu bilinmektedir. Erken dönemde çocukların zengin uyarıcılarla karşılaşmaları ve iyi düzenlenmiş bir ortamda olmaları önem taşır. Rengin, iç mekanlarda özellikle kütüphane binalarında kullanılırken de psikolojik etkilerin göz önünde bulundurularak kullanıcı özelliklerine uygun ve doğru biçimde seçilmesi gerekmektedir. Çocuk kütüphaneleri yeniliklere ayak uydurmalı ve bütün çocukların bilgi, kültür ve eğlenme gereksinimlerini karşılayacak nitelikte olmalıdır. Bu özelliklerin sağlanması için doğru renk tercihi yapılması çocukların verimliliği açısından önemli bir husustur.   Bu çalışmanın amacı, son dönemde yapılan çocuk kütüphanelerinin incelenerek, mekanı çekici hale getirmek ve keşfedip deneyimlemelerine olanak sağlamak için yapılan renk tercihlerini irdelemek ve örneklerle desteklemeye çalışmaktır. Mevcut literatüre bağlı olarak yapılan bu çalışmada elde edilen verilerle, renklerin çocuklar üzerinde oluşturduğu psikolojik etkileri incelenmiş ve kütüphanede oluşturulan mekânsal planlamaların işlevlerine uygun olup olmadığı ele alınmıştır.Çalışmanın sonucunda ulaşılan bulgular çerçevesinde bazı saptamalar yapılmış ve yeni yapılacak çocuk kütüphaneleri için önerilerde bulunulmuştur.
KEYWORDS Çocuk Kütüphaneleri, Renk, Iç Mekan, Kütüphane, Renk Psikolojisi
REFERENCES [1] Mazlum, Ö. (2011). Rengin Kültürel Çağrışımları, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S:31, 125-138.
[2] Güller, D.E., Bilbay, P. (2016). Kütüphane Yapılarında Okul Öncesi Çocuklara Yönelik İnteraktif Mekanların İrdelenmesi, Türk Kütüphaneciliği Dergisi, Cilt 30, 398-414.
[3] Şahin, B. E.,Dostoğlu, N. (2015). Okul Öncesi Eğitim Yapılarında Renk Kullanımı, Mimarlık Dergisi
[4] Köseoğlu E., Çelikkayalar, E. (2016), Yapılı Çevrede Renk Tercihleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, Cilt 1, 57-65.
[5] Friedling, H., Farbe in Raum, Callwey Verlag, München, 1974.
[6] Demir, N., Kabadayı, A. (2008). Erken yaşta renk kavramının kazandırılmasında bilgisayar destekli ve geleneksel öğretim yöntemlerinin karşılaştırılması, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, Cilt 5.
[7] Yılmaz, Ü. (1991) Renk Psikolojisi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir.
[8] Cantekinerler, S.; Çağdaş, A. ve Albayrak, H. (2002) Okul Öncesinde Kavram Gelişimi ve Bilişsel Etkinlik Örnekleri, Yapa Yayınları.
[9] Caferoğlu, Ş. C. (1991) Anaokuluna Devam Eden 3-4-5 Yaş Çocuklarının Renk ve Büyüklük Kavramlarının Kavram Bilgisi ve Sözel İfade Yönünden Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Programı Bilim Uzmanlığı Tezi, Ankara.
[10] Tavşan, F. (1995). Trabzon Konutları Örneğinde Çocuk Odaları Mekan ve Donatı Özellikleri Üzerine Bir Araştırma, Yüksek LisansTezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
[11] Duyan, F. (2016). İlköğretim Okullarında Sınıf Duvar Renginin Öğrencilerin Duyuşsal, Bilişsel ve Davranışsal Tepkilerine Etkilerinin Saptanması, Doktora Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
[12] Kıran, A. (1986). Rengin Psikolojik Etkilerinin İncelenmesi ve Deneysel Psikoloji Yöntemi ile Ülkemiz İçin 18-25 Yaş Üzerinde Renk Tercihlerinin Saptanması, Doktora Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
[13] Özdemir, T. (2005), Tasarımda Renk Seçimini Etkileyen Kriterler, Ç.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 14, 391-402.
[14] Hashempour, L., Sapchi, T.A. (2015). Okul Kütüphanelerinde Renk Etkileri, Milli Eğitim Dergisi, S: 208, 51-60.
[15] Hashempour, L., Sapchi, T.A. (2015). Kütüphanelerin İç Mekan Tasarımına Yönelik Renk Etkileri, ÜNAK, 79-86.
[16] https://www.archilovers.com/projects/37621/kid-s-republic.html
[17] https://www.designboom.com/design/vermilion-zhou-shanghai-jiading-public-library-06-20-2014/
[18] https://rosanbosch.com/en/project/childrens-library-billund
[19] https://architizer.com/projects/jackie-and-harold-spielman-childrens-library-at-port-washington-public-library/
[20] https://www.archdaily.com/263005/childrens-library-discovery-center-1100-architect?ad_medium=gallery
[21] https://www.archdaily.com/263005/childrens-library-discovery-center-1100-architect/5029afe328ba0d256600006b_children-s-library-discovery-center-1100-architect_cldc_09-jpg


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology