Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 4 (7) (2019)
ISAS WINTER-2019 (APD) - 4th International Symposium on Innovative Approaches in Architecture, Planning and Design, Samsun, Turkey, Nov 22, 2019

Henri De Toulouse-Lautrec’in Afiş Tasarımlarında Resim Ve Tipografi İlişkisi
Fahrettin Geçen1*, Tarık Yazar2
1İnönü University, Malatya, Turkey
2Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey
* Corresponding author: fahrettin.gecen@inonu.edu.tr
Published Date: 2019-12-22   |   Page (s): 66-71   |    217     7
https://doi.org/10.36287/setsci.4.7.016

ABSTRACT Post Empresyonist Fransız  Ressam Henri de Toulouse Lautrec  24 Kasım 1864’de   Paris’e yakın olan Albi kentinde doğmuştur.  15 yaşında iki kez yüksekten düşerek kamburlaşan ve kısa boylu kalan sanatçı 37 yaşında hayatını kaybetmiştir.  Sanatçı, küçük yaşta sakatlanıp ardından iyileşme sürecine girmesiyle birlikte karakalem çizmeye ve sonrasında yağlıboya dersleri almaya başlamıştır. Lautrec yağlı boya dersini birçok hocadan alarak farklı teknikler kazanmıştır. Sanatçı, önce Paris’te modacı Leon Bonnat’ın sonra da Fernand Cormon atölyesinde çalışmıştır. Atölye dersleriyle kendini sınırlı bırakmayan sanatçı özgün resim ve desenler yapmıştır. Cüce olarak tanınan fakat cüce olmayan sanatçı hayatının büyük kısmını Paris’in kabarelerinde ve eğlence yerlerinde geçirip burada birçok eser üretmiştir. 1891’de işin ticari boyutuna atılarak resim ile yazıyı yani tipografiyi biraya getiren sanatçı bu kabareler için afişler yapmaya başlamıştır. Sanatı farklı bir ticari boyuta taşıyan Lauetrec, afiş tasarımının ilk sayılabilecek sanatçılarından biri olarak bilinmektedir. Afiş tasarımlarında resimsel ögelere ağırlıklı olarak yer veren sanatçı yaptığı tasarımlarda farklı tipografik ögeleri de kullanmıştır. Dolayısıyla tipografiye resimlerinde yer vermesi, bilgi iletimiyle ilgili tasarımlar yapması, sanatçıyı ressamlığının yanında bir afiş tasarım ustası olarak görmemize vesile olmuştur. Araştırmanın temel amacı, Henrı de Toulouse-Lautrec’in afiş tasarımlarında yer alan resim ve tipografi ilişkisini değerlendirmektir. Araştırma, afiş tasarımının resim sanatıyla ilişkilendirilmesi ve kullanılan ögelerin tasarım süreci açısındandeğerlendirilmesi nedeniyle önemlidir. Araştırma verilerine ulaşmak için literatür taraması yapılmıştır. Afişlerin çözümlemesinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Fransız Ressam Henri de Toulouse Lautrec oluşturmaktadır. Araştırma, Lautrec’in 5 farklı afiş tasarım çalışması ile sınırlandırılmıştır. Araştırma sonucunda; sanatçının afiş tasarımlarında resimlerinden farklı olarak daha yalın formlar kullandığı, farklı yazı karakterlerine yer verdiği, imge ve tipografik unsurları uyumlu olarak kullandığı, iletişim becerileri açısından özgün tasarımlar yaptığı gözlemlenmiştir. 
KEYWORDS Lautrec, Resim, Afiş tasarımı, Tipografi, Yazı
REFERENCES Akgün, Banu, Bulduk Emre Özgür (2015), “Afiş Sa-natı Ve Grafikte Henri De Toulouse-Lautrec Etkisi”, Uluslara-rası Hakemli Tasarım Ve Mimarlık Dergisi, Yıl:Eylül/Ekim/Kasım/Aralık 2015, S: 06, s.57–66
Çığır, E. (2012). Post-Empresyonist Dönemde Henrı De Toulouse Lautrec‟ in Desen Çalışmalarının Üslup Özellikleri Açısından Araştırılması. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sivas.
Taşçıoğlu, Melike, SİRETLİ Aydan (2016), “Grafik Tasarımda Litografinin Yeri ve Henri de Toulouse-Lautrec’in Afiş Tasarımları”, Sanat Tarihi Dergisi, Yıl: 2016, S: Aralık, s. 187-202
http://www.ressamlar.gen.tr/henry-de-toulouse-lautrec-kimdir-hayati-biyografisi/
https://www.istanbulsanatevi.com/sanatcilar/soyadi-t/toulouse-lautrec-henri-de/henri-de-toulouse-lautrec-1864-1901/
https://www.nkfu.com/henri-de-toulouse-lautrec-kisaca-hayati/
http://www.leblebitozu.com/henri-de-toulouse-lautrecin-hayati-ve-eserleri/
https://www.istanbulsanatevi.com/sanatcilar/soyadi-t/toulouse-lautrec-henri-de/henri-de-toulouse-lautrec-1864-1901/


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology