Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 4 (7) (2019)
ISAS WINTER-2019 (APD) - 4th International Symposium on Innovative Approaches in Architecture, Planning and Design, Samsun, Turkey, Nov 22, 2019

Dünya’nın Farklı Üniversitelerinde Mesleki Müzik Eğitimi Veren Kurumların Lisans Programlarında Yürütülen Müzik Biçimlerine İlişkin Dersler
Sercan Özkeleş1*
1 Ordu University, Ordu, Turkey
* Corresponding author: sercanozkeles@hotmail.com
Published Date: 2019-12-22   |   Page (s): 1-8   |    192     5
https://doi.org/10.36287/setsci.4.7.002

ABSTRACT Bu çalışmada dünya’nın farklı üniversitelerinde mesleki müzik eğitimi veren kurumların lisans programlarında yürütülen müzik biçimlerine ilişkin derslere yönelik durum tespitinin yapılması amaçlanmıştır. Bu bağlamda araştırmanın çalışma grubunu Gdansky Müzik Akademisi (Polonya), Köln Müzik Yüksekokulu (Almanya), Royal İskoç Müzik ve Drama Akademisi (İskoçya), Norveç Müzik Akademisi (Norveç), California Devlet Üniversitesi (A.B.D.), Edith Cowan Ünivesitesi (Avustralya), Grand Canyon Üniversitesi (A.B.D.), Midwestern Devlet Üniversitesi (A.B.D.), Fresno Devlet Üniversitesi (A.B.D.), Texas Teknoloji Üniversitesi (A.B.D.), Graz Üniversitesi (Avusturya), K. D. Uşınskıy Güney Ukrayna Milli Pedagoji Üniversitesi (Ukrayna) ve McGill Üniversitesi (Kanada) oluşturmaktadır. Üniversitelerin müzik eğitimi bölümlerinde yer alan müzik biçimleri kapsamındaki derslerin öğretim programlarına ilişkin veriler elektronik ortamda doküman inceleme yöntemi ile toplanmıştır. İlgili derslerin isimlendirilme durumları, içerikleri ve süreleri doküman analizi tekniği ile çözümlenmiştir. Çalışma grubundaki üniversitelerin programları ile ülkemizdeki müzik öğretmenliği programlarındaki müzik biçimleri dersinin içerik ve süreleri karşılaştırıldığında, ülkemizdeki müzik biçimleri dersinin içeriği ve derse ayrılan sürenin oldukça yetersiz olduğu sonucuna varılmıştır.
KEYWORDS Müzik Biçimleri, Müzik Bölümü Lisans Programları, Mesleki Müzik Eğitimi, Öğretim Programı, Müzik Biçimleri Ders İçeriği
REFERENCES [1] I. Eskioğlu, Türkiye ile Kanada, Norveç, ABD, Avustralya ve Avusturya Yükseköğretim Sistemleri İçinde Lisansüstü Müzik Eğitimi Programlarının Karşılaştırılması, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara: 2007.
[2] S. Özkeleş, Müzik Öğretmenliği Bölümlerinde Yürütülen Müzik Biçimleri Dersine Yönelik Öğretim Programı Modeli, Doktora Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya: 2014. s. 36, 107, 108.
[3] E. G. Duru, ve H. Köse, Müzik Öğretmenliği Eğitiminde Yapılanma Modelleri (Türkiye, Avusturya, Finlandiya, Danimarka ve Texas Örnekleri). 2012.
http://www.newwsa.com/download/gecici_makale_dosyalari/NWSA-5326-2927-6.pdf, Erişim Tarihi: 10.02.2014.
[4] Avustralya Edith Covan Üniversitesi Müzik Eğitimi Programı. http://www.waapa.ecu.edu.au/courses-and-admissions/ourcourses/disciplines/music/music-education. Erişim Tarihi: 17.12.2013.
[5] Kanada McGill Üniversitesi Müzik Eğitimi Programı. http://www.mcgill.ca/study/20132014/faculties/music/undergraduate/programs/concurrent-bachelor-music-bmus-major-music-education-and-bach,Erişim Tarihi: 27.12.2013
[6] A.B.D. Texas Teknoloji Üniversitesi Müzik Eğitimi Programı.http://www.depts.ttu.edu/music/AreasofStudy/MusicEducation.asp, Erişim Tarihi: 22.12.2013
[7] A.B.D. Midwestern Devlet Üniversitesi Müzik Eğitimi Programı. http://www.mwsu.edu/academics/finearts/music/degree/Music-Degrees, Erişim Tarihi: 18. 02. 2014
[8] M. Kılbaş, Türkiye ile Avrupa Birliği Ülkelerinde Müzik Öğretmeni Yetiştirme Programlarının Karşılaştırılması (Almanya, Avusturya ve Polonya Örneği), Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. 2007.
[9] E. Arslangiray, Avrupa Birliği Müzik Ortamını Doğru Değerlendirmek. Müzik Sanatımız ve AB Süreci Sempozyum Bildiriler Kitabı. 17-18 Mart. Ankara: Sevda-Cenap And Müzik Vakfı, 2006. s. 90-93.
[10] A. M. Töreyin, Müzik Öğretmeni Yetiştirmede Avrupa ve Türk Cumhuriyetleri ile Türkiye Arasındaki Etkileşim. http://www.muzikegitimcileri.net/, Erişim Tarihi: 15.11.2013.
[11] Y. Nilüfer, Türkiye’deki İlk ve Ortaokullarda Müzik Eğitimi ile Bulgaristan’daki İlk ve Ortaokullarda Müzik Eğitiminin Karşılaştırılarak İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara: 1994.
[12] A. Uçan, Müzik Öğretmenliğinde Model Arayışları ve Eski-Yeni Müzik Öğretmenliği Modelleri. Orkestra Dergisi, 1999. s. 300, 30.

[13] E. Barış, Barok Dönemdeki Türler ve Biçimlerin Biçim Bilgisi İçindeki Yeri ve Biçim Bilgisi Dersinin Gerekliliği, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir: 2003.
[14] N. Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi (11. Baskı). Ankara: Nobel Yayınları. 2002.
[15] Kanada McGill Üniversitesi 2013-2014 Akademik Takvimi. https://secureweb.mcgill.ca/importantdates/sites/mcgill.ca.importantdates/files/Calendar_Academic_Dates_2013_14.pdf, Erişim Tarihi: 01.04.2014.
[16] Kanada McGill Üniversitesi (The Schulich School of Music)
Müzik Biçimleri Kapsamındaki Ders
İçerikleri.http://www.mcgill.ca/study/2013/2014/faculties/music/undergraduate/programs/concurrent-bachelor-music-bmus-major-music-education-and-bach, Erişim Tarihi: 27.12.2013.
[17] Avusturya Graz Üniversitesi 2013-2014 Akademik Takvimi. https://static.uni-graz.at/fileadmin/bib/downloads/studierende/incoming/academic_calendar/bibwww_academiccalendar_en.pdf, Erişim Tarihi: 01.04.2014.
[18] Avusturya Graz Üniversitesi (University of Music and Dramatic Arts) Müzik Biçimleri Kapsamındaki Ders İçerikleri. https://online.kug.ac.at/KUGonline/lv.detail?clvnr=707689&cperson_nr=&sprache=,https://online.kug.ac.at/KUGonline/lv.detail?clvnr=719406&sprache=, Erişim Tarihi: 06.01.2014.
[19] A.B.D. Texas Teknoloji Üniversitesi (School of Music) Müzik Biçimleri Kapsamındaki Derslerin İçerikleri. http://www.depts.ttu.edu/officialpublications/pdfs/2013-14%20Online%20Catalog.pdf, Erişim Tarihi: 22.12.2013.
[20] A.B.D. Grand Canyon Üniversitesi (Music Education) Müzik Biçimleri Kapsamındaki Ders İçerikleri. http://www.gcu.edu/degree-programs/bachelor-of-arts-in-music-education, Erişim Tarihi: 02.10.2013.
[21] A.B.D. California Devlet Üniversitesi (Music Department)
Müzik Biçimleri Kapsamındaki Ders İçerikleri,
http://www.csub.edu/catalog/_files/2013-2015_updated/077-39.pdf, Erişim Tarihi: 01.12.2013.
[22] A.B.D. Fresno Devlet Üniversitesi (Music Department) Müzik Biçimleri Kapsamındaki Ders İçerikleri.
http://www.fresnostate.edu/catalog/documents/archive/Catalog_10-22-13_07-50.pdf, Erişim Tarihi: 03.12.2013.
[23] Avustralya Edith Cowan Ünivesitesi (Music Education) Müzik Biçimleri Kapsamındaki Ders İçerikleri,http://www.ecu.edu.au/future-students/our-courses/disciplines-overview?id=Y68&unitset=M ABUTW, Erişim Tarihi: 17.12.2013.
[24] Norveç Müzik Akademisi 2012-2013 Akademik Takvimi. http://old.nmh.no/for_ansatte/Nyttige_lenker/arsplan_for_studiearet_2012-13/arsplan_12-13-utkast2.pdf, Erişim Tarihi: 02.04.2014.
[25] Norveç Müzik Akademisi Müzik Biçimleri Kapsamındaki Ders İçerikleri.
http://nmh.studiehandbok.no/nmh/content/view/full/7123/language/nor-NO,
http://nmh.studiehandbok.no/nmh/content/view/full/6774/language/nor-NO,
,Erişim Tarihi: 19.03.2014.
[26] İskoçya Royal İskoç Müzik ve Drama Akademisi 2013-2014 Akademik Takvimi.
http://www.arcadia.edu/abroad/default.aspx?id=8589934864, Erişim Tarihi: 03.04.2014.
[27] İskoçya Royal İskoç Müzik ve Drama Akademisi Müzik Biçimleri Kapsamındaki Ders İçerikleri.
http://www.rcs.ac.uk/export/sites/RCS/common/documents/PDF/BEd_Programme_Handbook_2013-14_v2.pdf, Erişim Tarihi: 11.03.2014.
[28] Almanya Köln Müzik Yüksekokulu 2013-2014 Akademik Takvimi. http://www.hfmt-koeln.de/en/studium/studieren/vorlesungs-und pruefungszeiten.html. Erişim Tarihi: 06.04.2014.
[29] Almanya Köln Müzik Yüksekokulu Müzik Biçimleri Kapsamındaki Ders İçerikleri.
http://www.hfmtkoeln.de/fileadmin/redaktion/downloads/modulhandbuch_bm_ip_ab_ws13_14.pdf, Erişim Tarihi: 19.02.2014
[30] Polonya Gdansky Müzik Akademisi 2013-2014 Akademik Takvimi http://www.amuz.gda.pl/wp-content/uploads/2013/09/kalendarz_akademicki_13_14.pdf, Erişim Tarihi: 05.04.2014.
[31] Polonya Gdansky Müzik Akademisi Müzik Biçimleri Kapsamındaki Ders İçerikleri. http://amuz-ects.ansta.pl/student/kurs/3829/, Erişim Tarihi: 24.02.2014.


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology