Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 4 (7) (2019)
ISAS WINTER-2019 (APD) - 4th International Symposium on Innovative Approaches in Architecture, Planning and Design, Samsun, Turkey, Nov 22, 2019

Toplumsal Sorunlara Dair Bireysel Farkındalığı Sağlamak İçin Yapılan İnfografik Tasarımlardaki İllüstratif Etkiler
Işıl Nehir Yılmaz1*, Mutlu Seven2, Nurhan Akbulut3
1Atatürk University, Erzurum, Turkey
2Atatürk University, Erzurum, Turkey
3Atatürk University, Erzurum, Turkey
* Corresponding author: isil.yilmaz@atauni.edu.tr
Published Date: 2019-12-22   |   Page (s): 81-88   |    159     4
https://doi.org/10.36287/setsci.4.7.020

ABSTRACT Çağımızda toplumsal sorunlarda farkındalık oluşturmak için tüm disiplinlerde yoğun çalışmalar yapılmakta, sanatçılar ve tasarımcılar da etkin olarak çalışmalar gerçekleştirmektedir. Canlı yaşamını tehdit eden iklim değişikliği ve dünyanın ekolojik dengesini kaybetmesi problemi toplumun genelinden bireysel farkındalık oluşturma gerekliliğine yükselmiştir. Disiplin içi ve ya multidisipliner olarak yapılan çalışmalarda infografik reklam çalışmaları önem kazanmaya başlamıştır. Toplumu oluşturan bireyleri bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak için yapılan sosyal tasarımların içinde infografik reklam tasarımları vardır. İnfografik reklam tasarımları içerik olarak sadece bilgi aktarımı sağlamasının yanı sıra kullanılan imgelerin duyguları tetikleyici ve düşündürücü etkiler oluşturması bu çalışmanın amacını kapsamaktadır. Bu amaç doğrultusunda kendi içerisinde güçlü hikâyeler barındıran illüstrasyonların oluşturulması ve zemin üzerinde bağlantılı olarak bilgilerle birleştirilmesi yöntem olarak belirlenmiştir.
KEYWORDS İnfografik, İllüstrasyon, Toplumsal Sorun, Farkındalık
REFERENCES 1. Yılmaz, F., Göçen, S., Yardımcı, R., Toplumsal Sorunların Çözümünde Üniversitelerin Rolü, Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi Electronıc Journal Of Educatıon Scıences, 2017 Cilt.6 S.139
2. Türe, C., Küresel İklim Değişikliğinin Toplumsal Algısında Görsel Sanatların Rolü, Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Ekoloji Anabilim Dalı, Eskişehir – Türkiye, 2014, S. 17 : 19–35-226-228.
3. Dokuzlar B. K., Toplumsal Farkındalık İçingrafik Tasarım1, Sdü Art-E Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi Kasım/Aralık’15 Sayı:16
4. Denli S., Görsel İletişimde İnfografik, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal Of International Social Research Cilt: 9 Sayı: 42 Şubat 2016, S. 1477
5. Deliduman C., Çakmak S., Kültürel Afiş Uygulamalarında İllüstrasyon, İdil, 2017, Cilt 6, Sayı 29, S. 315
6. Çıtav N., Kültürler Arası İletişim Ve Afişte İllüstrasyon Kullanımı, T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Grafik Tasarımı Ana Sanat Dalı Grafik Tasarımı Programı Yüksek Lisans Tezi, İstabnul, 2015, S. 33-37

Fotoğraflar:
Fotoğraf (1): http://www.hasanyalcin.com/- 21.11.2019
Fotoğraf (2): https://www.matbuu.com/blog/infografik-tasarim-nedir.html- 21.11.2019
Fotoğraf (3): https://www.domestika.org/- 22.11.2019
Fotoğraf(4):https://tr.pinterest.com/pin/686728643154048718/
Fotoğraf (5): Işıl Nehir Yılmaz
Fotoğraf (6): Kyabaş, T., Taşınmaz Kültür Varlıklarını Tanıtıcı Bilgilendirme Grafiklerinde Karşılaşılan Tasarım Sorunları Vesafranbolu İçin Uygulamalar, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2017, S. 45
Fotoğraf (7): https://www.trthaber.com/haber/-22.11.2019
Fotoğraf (8): https://tr.pinterest.com/pin/582160689308247137/-22.11.2019
Fotoğraf (9): https://komodoplatform.com/ -22.11.2019
Fotoğraf (10-11): https://www.behance.net/mazakii-22.11.2019
Fotoğraf (12-13): http://infografiknedir.com- 22.11.2019
Fotoğraf (14-15): Işıl Nehir Yılmaz
Fotoğraf (16-17): Işıl Nehir Yılmaz


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology