Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 4 (7) (2019)
ISAS WINTER-2019 (APD) - 4th International Symposium on Innovative Approaches in Architecture, Planning and Design, Samsun, Turkey, Nov 22, 2019

Atık Nesnelerden Oluşan Sanat Eserlerinin Afiş Tasarımında İmge Olarak Kullanımı
Nurhan Akbulut1*, Işıl Nehir Yılmaz2, Mutlu Seven3
1Atatürk University, Erzurum, Turkey
2Atatürk University, Erzurum, Turkey
3Atatürk University, Erzurum, Turkey
* Corresponding author: nurhan.akbulut@atauni.edu.tr
Published Date: 2019-12-22   |   Page (s): 94-97   |    200     5
https://doi.org/10.36287/setsci.4.7.022

ABSTRACT Günümüzde sıfır atık çalışmaları içerisinde geri dönüştürülebilen atıkların toplanması ve bu konuda toplumsal sorumluluk bilincinin yerleşmesi için yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Sanat ortamında atıkları değerlendirmede ve atıkları sanat nesnesine dönüştürmede birçok örnekle karşılaşmaktayız. Özellikle modern sanatla birlikte sanatın nesnesine ilişkin çok çeşitlilik, ifade biçimlerinde de aynı oranda zenginlik sağlamıştır. Marcel Duchamp ile birlikte sıradan olanın bir sanat yapıtına dönüştürülmesi fikri bu alanda yeni bir dönemin başlangıç noktasını oluşturmuştur. Her şey bir sanat nesnesi olabilir. Bu aynı zamanda dönemin de ruhunu yansıtmaktadır. Çalışmamızdaki amacımız atıklarla oluşturulmuş sanat eserlerinin tasarım içerisinde değerlendirilmesi ve afiş içerisinde imge olarak kullanılmasıdır. Belirli bir süreç içerisinde toplama işlemi yapılan çeşitli atıkların belli bir düzlem üzerinde tasarımı yapılarak birleştirilmesi sonucunda elde edilen eserin fotoğraflanarak afiş tasarımına imge olarak kullanılması söz konusudur. Afiş tasarımının dijital ortamda oluşturulması, kullanılan temel yöntem olarak belirlenmiştir.
KEYWORDS Atık, Tablo, Afiş, Grafik, İmge
REFERENCES [1] F. Sağlam ve T. Enginoğlu, Atık Nesnelerin Sanat Eğitiminde Kullanılması, Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi 7.14 : 45-58, 2016.
[2] B. Yılmaz, Atık Nesneden Sanat Yapıtına Malzemenin Dönüşümü, Art-e Sanat Dergisi 8.15: 185-197, 2015.
[3] https://www.facebook.com/nsonmoda-23.11.2019
[4] https://www.yapimsitesi.com/tag/atik malzemelerin - değerlendirilmesi 23.11.2019
[5] Z. Lehimler, Afiş Tasarımında İki Dil Kullanımı. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22.4: 2381-2405.
[6] https://listelist.com/ihap-hulusi-gorey/.22.11.2019
[7] B.Çeken, ve A.A. Arslan. "İmgelerin Göstergebilimsel Çözümlenmesi, Film Afişi Örneği, Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 11.2, 2016.
[8] http://www.tabelayapiyoruz.com/afis-tasarimi-ve-ozellikleri/
[9] M. Deveci, (2010). Afiş Tasarımında Göstergelerin Kullanımının Eğitimsel Açıdan Yeri ve Önemi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul,Türkiye 2010
[10] C.Sevim, ve G.Boz, Hazır Nesnelerin Ve Teknolojinin Sanatta Kullanımı Ve Seramik Sanatına Yansıması, Sanat & Tasarım Dergisi
[11] M.Er, İhap Hulusi Görey’in Cumhuriyet Dönemi Afişlerinin Göstergebilimsel Açıdan İncelenmesi, Türkbilig, 2012/23: 115-132.
[12] C. Deliduman1, S. Çakmak, Kültürel Afiş Uygulamalarında İllüstrasyon, idil, 2017, Cilt 6, Sayı 29, Volume 6, Issue 29


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology