Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 4 (7) (2019)
ISAS WINTER-2019 (APD) - 4th International Symposium on Innovative Approaches in Architecture, Planning and Design, Samsun, Turkey, Nov 22, 2019

Kent Mobilyaları Tasarım Ve Kullanım Sürecinin Pavion Yapılarının Tasarımında Kullanılması
Nalan Demircioğlu Yıldız1*, Alican Kuzulugil2, Başak Aytatlı3, Bahri Tutal4
1Atatürk University, Erzurum, Turkey
2Atatürk University, Erzurum, Turkey
3Atatürk University, Erzurum, Turkey
4Atatürk University, Erzurum, Turkey
* Corresponding author: yildiz@atauni.edu.tr
Published Date: 2019-12-22   |   Page (s): 101-105   |    210     3
https://doi.org/10.36287/setsci.4.7.028

ABSTRACT Hızlı kentleşme, değişen toplum yapısı ve teknolojik gelişmeler kentlerin görünümlerinin değişmelerine neden olmaktadır. Peyzaj tasarım alanlarının oluşturulmasında kent insanın ihtiyaçlarına cevap veren kentsel mobilyaların geliştirilmesi, çağdaş kentlerin oluşturulmasında önemli bir kriter olarak değerlendirilmektedir. Kent mobilyaların tasarlanma sürecinde mobilyanın çeşidi ve uygulama alanına göre farklı tasarım süreçleri gereklidir. Tasarımın oluşturulma aşamasında kent mobilyasının uygulanacağı kente ait tarihi doku, geleneksel yapı, anlamsal farkındalık ve estetik kaygılar tasarım sürecini etkileyen faktörlerdir. Ayrıca tasarlama sürecinde problemin tanımlanması, alternatiflerin değerlendirilmesi ve sonuca ulaşma gibi aşamalar da bulunmaktadır. Sonuç olarak; kent mobilyaları tasarımı pek çok faktörün değerlendirildiği bir süreçtir. Tasarım sürecinde tüm faktörlerin çok iyi bir şekilde analiz edilmesi, kullanıcıyı memnun edecek ürünün ortaya konulmasında çok önemlidir. Bir tasarım alanını diğer tasarım alanlardan ayıran en önemli unsurlardan biri de kullanılan kentsel mobilyalardır. Bu çalışmada değişik ve özgün tasarım unsurlarına sahip pavilion yapılarında kullanılan model, renk ve malzeme özellikleri tespit edilerek peyzaj tasarım ilkeleri doğrultusunda Erzurum Kenti’nde kullanılabilecek pavilion yapıları tasarlanmıştır. Çalışma kapsamında tasarım ilke ve kriterlerini ön plana çıkaran 10 farklı modelde çizim çalışması yapılmıştır. Yapılan çalışma ile sağlıklı, estetik, konforlu ve rahat bir yaşam tarzına sahip kent mobilyalarının yer aldığı kentsel yaşam alanları oluşturulması amaçlanmıştır. Elde edilen veriler ışığında ülkemizde gelişmekte olan kentsel mobilya endüstrisinin de gelişimine katkı sağlanacağı düşünülmektedir. Ayrıca, kullanılan örnek tasarım süreci uygulamasının peyzaj mimarlığı eğitimi alan kişilere ve bu sektörde çalışan profesyonel tasarımcılara yol gösterici nitelikte katkı sağlayacağı düşünülmektedir.    
KEYWORDS Kent Mobilyası, Pavilion, Tasarım, Erzurum
REFERENCES [1] Yıldızcı, A.., 2001. Kent Mobilyaları Kavramı ve İstanbul’daki Kent Mobilyalarının İrdelenmesi, I. Uluslararası Kent Mobilyaları Sempozyumu, İstanbul, 9-11 Mayıs. s. 29- 34.
[2] Akyol, E. (2006). Kent Mobilyaları Tasarım ve Kullanım Süreci, Yüksek Lisans tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
[3] Erdoğan, R., Oktay, H. E., & Yıldırım, C. (2011). Antalya-Konyaaltı parklarında kullanılan donatı elemanları tasarımlarının kullanıcı görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, 2(1):1-8
[4] Güzel, A., ve Sözen, M., 2003. Tarihi-Kent ve Estetik Bağlamında Kent Mobilyaları:Antalya- Kaleiçi Örneği. II. Uluslararası Kent Mobilyaları Sempozyumu, İstanbul.
[5] Güneş, S. (2005). Kent Mobilyası Tasarımında Disiplinler Arası Etkileşim. Planlama/TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayını, 33, 92-96.
[6] Bayraktar, N., Tekel, A., Ercoşkun, Ö.Y., 2008. Ankara Atatürk Bulvarı Üzerinde Yer Alan Kentsel Donatı Elemanlarının Sınıflandırılması, Değerlendirilmesi ve Kent Kimliği İlişkisi. Gazi Üniversitesi Mühendislikve Mimarlık Fakültesi Dergisi, 23(1), 105-118.
[7] Yücel, G.F. 2006. Kamusal Açık Mekanlarda Donatı Elemanlarının Kullanımı, Ege Mimarlık, s.4-59
[8] Bekci, B., Özbilen, A., 2012. A Research on The Application of A Harmony Between Personal Space and Architectural Space into A Case Study Like Park, Kastamonu University Journal of Forestry Faculty, Vol:12, Issue: 2, November, p:329-338
[9] Hacıhasanoğlu, I., (1991). Kent Mobilyaları, Teknografik Matbaacılık, İstanbul.
[10] Akad, S. ve Çubukçu, E., 2006. Kentsel Açık Alanlarda Kullanım Sonrası Değerlendirme: İzmir Sahil Bantları Örneği Üzerine Ampirik Bir Araştırma, Planlama Dergisi, sayı: 3, sayfa:105- 115
[11] Yıldırım. E., İstanbul’da Kent Mobilyalarının Değerlendirilmesi. Sultanahmet Meydanı Örneği. Yüksek Lisans Tezi, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul
[12] Massey, J. 2006. Organic architecture and direct democracy: Claude Bragdon's Festivals of Song and Light. Journal of the Society of Architectural Historians, 65(4), 578-613.
[13] Massey, J. 2016. Buckminster Fuller's cybernetic pastoral: the United States Pavilion at Expo 67, The Journal of Architecture, 21:5, 795-815, DOI: 10.1080/13602365.2016.1207433
[14] Demircioğlu Yildiz N., Cengiz G., 2016, "Kış Kentlerinde Pavyon Yapıları Ve Açık Alan Tasarımı", Uluslararası Kış Kentleri Sempozyumu, , pp.605-621
[15] Yazıcıoğlu, D. A. 2014 Bir Kamusal Strüktür Olarak Pavyon Yapılarının Dijital Teknolojilerle Yeniden Biçimlenişi. Mimarlıkta Sayısal Tasarım Sempozyumu, 26-27 Haziran 2014, s. 21-31.
[16] Yli-Jokipii, P.1999. The Cultural Geography of the Summer Dance Pavilions of Ostrobothnia, Finland, Journal of Cultural Geography, 18:2.
[17] Drew, P. 2006. A Conundrum In Time: Medieval and Modern Pavilions, Architectural Theory Review, 11:2, pp.53-65.
[18] Xie, İ. 2013.Transcending the limitations of physical form: a case study of the Cang Lang Pavilion in Suzhou, China, The Journal of Architecture,18:2
[19]. Anonim, 2019 https://www.britannica.com/art/pavilion-architecture Erişim tarihi: 20.10.2019
[20]. Gülgün B. ve Türkyılmaz B. 2001. Peyzaj Mimarlığında ve İnsan Yaşamında Ergonominin Yeri-Önemi ve Bornova Örneğinde Bir Araştırma. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt (vol.): 38, no: 2-3, 164 s., İzmir.
[21]. Suher, H., Ocakçı, M., Karabay, H. 1996. İstanbul Metropolitan Kent Planlama Sürecinde Kent Kimliği ve Kent İmgesi. İstanbul 2020 Sempozyumu, 58.
[22]. Sakal, A.N. 2007. Ankara’ da Kentsel Donatıların Peyzaj Planlama ve Tasarımı Açısından Analizi ve
Değerlendirilmesi. Yüksek Lisan Tezi, Ankara Üniversitesi.
[23]. Moughtin, C. 1999. Urban Design: Street and Square. Architectural Press , 238 .
[24]. Güneş, S. 2005. Kent Mobilyası Tasarımında Disiplinler Arası Etkileşim. Planlama/TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayını, Sayı 33, 92-96.
[25]. Kara, B., Küçükerbaş, E.V. 2001. Kent Meydanlarının Tasarımına Demokratik Yaklaşım. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 38/1, 101-108.


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology