Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 4 (7) (2019)
ISAS WINTER-2019 (APD) - 4th International Symposium on Innovative Approaches in Architecture, Planning and Design, Samsun, Turkey, Nov 22, 2019

Peyzaj Tasarım Çalışmalarında Biçim Geometrisinin Değerlendirilmesinde Öğrenci Gözü İle Yaklaşımın Değerlendirilmesi
Nalan Demircioğlu Yıldız1*, Başak Ayatlı2, Ali Kuzugil3, Kübra Akay4
1Atatürk University, Erzurum, Turkey
2Atatürk University, Erzurum, Turkey
3Atatürk University, Erzurum, Turkey
4Atatürk University, Erzurum, Turkey
* Corresponding author: yildiz@atauni.edu.tr
Published Date: 2019-12-22   |   Page (s): 106-112   |    202     6
https://doi.org/10.36287/setsci.4.7.029

ABSTRACT Herhangi bir aktiviteyi gerçekleştirmek için gerekli olan plan ve şemaların hazırlanmasında geçirilen yaratıcı süreç tasarım ya da tasarlama olarak tanımlanmaktadır. Tasarım yapılan alanların estetik olarak değerlendirilmesi gözleyen kişinin yetiştiği ortam, aldığı eğitim, dünya anlayışı, önyargı ve deneyimleri ve sosyal çevresine göre değişmektedir. Ancak tasarım öğeleri ve ilkeleri belirli kriterler ışığında bir araya getirilerek elde edilen biçimlerin estetik olarak algılanabilmesi zorunludur. Tasarım sürecinin dahil olduğu tüm meslek dallarında olduğu gibi peyzaj mimarlığı mesleğinde de biçim tasarımı önemlidir. Tasarım sürecinde form kompozisyonu oluşturan biçimlerin geometrisinin doğru olarak değerlendirilmesi estetik değerinin artmasını desteklemektedir. Çalışmanın ilk aşamasında peyzaj tasarımlarında formu oluşturan biçimlerin oluşturulmasında bu biçimleri oluşturan öğelerin birleşim şekilleri ve tasarım formunun belirlenmesini etkileyen parametrelerin neler olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. İkinci aşamada ise belirlenen bu faktörlerin peyzaj mimarlığı eğitimini sürdüren öğrenciler tarafından tasarım sürecinde nasıl değerlendirildiğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Belirlenen kriterler ışığında yapılacak tasarım çalışmalarında elde edilen formlar estetik açıdan hoşa giden tasarım çözümlerinin sağlanmasında önemlidir.
KEYWORDS Tasarım, Biçim, Peyzaj Mimarlığı, Öğrenci
REFERENCES Akin, O., (1986). Psychology of Architectural Design, Pion Ltd., London.
Altınçekiç, H. S., & Erdoğan, R. (2017). Grid System Drafting Studies in the Process of Form-ing Landscape Design and Assessment of Student Performances with this Approach. Inonu University Journal of Arts and Design, 7(15). 17-33.
Booth N. and J. E. Hiss, 2002. Residential Landscape Architecture: Design Process for the Private Residence Published by Prentice-Hall, Inc.
Booth, N. K., 1989. Basic elements of landscape architectural design. 1989: Waveland press.
Casakin, H. P. (2007). Factors of metaphors in design problem-solving: Implications for design creativity. International Journal of Design, 1(2), 23-35.
Ching, Francis D. K. Architecture: Form, Space, & Order. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2007.
Çınar, H.S.,& Özgüç Erdönmez, M. (2008). Peyzaj Tasarımında Biçim Geometrisine Estetik bir Yaklaşım. İ.Ü.O.F. Dergisi, Seri B, 58, 2.
Coyne, R.D, Rosenman, MA, Radford, A.D., Balachandran, M., Gero, J.S., (1990). Knowledge-Based Design Systems USA, Addison-Wesley
Cubukcu, E., & Eksioglu, G. (2009). Creativity, three dimensional visualization ability and success In pre university and design Educa-tion. Archnet-IJAR( International Journal of Architectural Research), 3(3), 06-20.
Dvorak, B., 2017. Regulating Lines: Making Use of Imaginary Lines and Design Principles in the Studio, Science Journal of Education, 2017; 5(5): 225-231
Elam, K., Geometry of design: studies in proportion and composition. 2001: Princeton Architectural Press.
Galilei, G. (2008). İki büyük dünya sistemi hakkında diyalog. (Çev. Reşit Aşçıoğlu). İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.
Goldschmidt, G. & Smolkov, M. (2006). Variances in the impact of visual stimuli on design problem solving performance. Design Studies, 27(5), 549-569.
Hing, A., Understanding the Plan: A Studio Experience. Journal of Interior Design, 2006. 31(3): p. 10-20.
Hofstadter, D. R. (2001). Epilogue: Analogy as the core of cognition. In D. Gentner, K. L. Holyoak, & B. N. Kokinov, (Eds.). The Analogical Mind: Perspectives from Cognitive Science (pp.499-538) Cambridge: MIT Press.
Jones, C. J., (1992), “Design Methods”, Second Edition, John Wiley & Sons, New York.
Krier, R., 1988. Urban Space. Academy Editions. ISBN 0-8478-0236-1, London.
Lin, M. W. 1993. Drawing and Designing With Confidence: A Step-By-Step Guide, ASLA Published by John Wiley & Sons, Inc. ©1993
Motloch, J. L., Introduction to landscape design. 2000: John Wiley & Sons.
Özdemir, B ve Önal F. (2016). Mimari Tasa-rımda Sıralı Form Oluşum Diyagramları. Megaron, 11(2): 230-240. DOI: 10.5505/me-garon.2016.32932
Reid, G. W., From concept to form in landscape design. 1993.
Turan, B. O., (2011). “21. Yüzyıl Tasarım Ortamında Süreç, Biçim ve Temsil İlişkisi”, Megaron, 6 (3): s. 162-170.
URL1- https://www.landscapingnetwork.com/landscape-design/layouts.html (Erişim tarihi, 07/11/2019)
Turgay, O. (2015). Tasarım olgusundaki biçim- içerik etkileşiminin temeli olarak esin kaynağı. 1. Ulusal iç mimari tasarım sempozyumu, Trabzon, 12-13 Ekim 2015, 226-236s
Ünügür, S. M. (1989). Bina Tasarımının Temel İlkeleri. İstanbul: İTÜ Mimarlık Fakültesi Baskı Atölyesi.
Wong, W. (1993). Principles of form and design. New York: Van Nostrand Reinhold. Zelanski, P. & Fisher, M. P. (1996). Design principles and problems. Belmont: Thomson Wadsworth.
Yılmaz, S., Düzenli, T., & Çiğdem, A. (2018). Peyzaj Tasarım Eğitiminde Bir Biçim Arama Yöntemi: Doğadan Esinlenme. Journal of History Culture and Art Research, 7(2), 376-389. doi:http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v7i2.1427


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology