Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 4 (7) (2019)
ISAS WINTER-2019 (APD) - 4th International Symposium on Innovative Approaches in Architecture, Planning and Design, Samsun, Turkey, Nov 22, 2019

Okul Şarkılarının Latin Müziği Stillerinin Ritmik Yapıları İle Eşliklenmesine İlişkin Öğrenci Görüşleri
Sercan Özkeleş1*
1Ordu University, Ordu, Turkey
* Corresponding author: sercanozkeles@hotmail.com
Published Date: 2019-12-22   |   Page (s): 16-24
   |    263     4
https://doi.org/10.36287/setsci.4.7.004

ABSTRACT Latin müziğinin doğasında bulunan zengin ritimler evrensel boyutta değer kazanmış ve uluslararası müziğin birer parçası haline gelmişlerdir. Ayrıca müzik eğitiminde kullanılan senkoplu ritimlerin ve poliritimlerin bulunduğu eserlerde öğrencilerdeki ritmik algının ve müziksel duyarlılığın gelişmesinde, Latin müziğinin yapısal özelliklerinden yararlanılmaktadır. Bu çalışmada ise okul şarkılarının Latin müziği stillerinin ritmik yapıları ile eşliklenmesine ilişkin öğrenci görüşlerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç kapsamında ilk aşamada, okul şarkılarının Latin müziği stilleri ile eşliklendirilmesinde belgesel tarama tekniği kullanılarak, müzik eğitimi için hazırlanmış müzik ders kitaplarından seçilen yedi popüler okul şarkısı Latin müziği stilleri (Son, Cha-Cha-Cha, Samba, Merengue, Bossa Nova, Calypso ve Mambo) piyanoda eşliklendirilmiştir. İkinci aşamada ise Latin müziği stilleri ile okul şarkılarının eşliklendirilmesine ilişkin öğrenci görüşlerinin belirlenmesinde anket tekniğinden yararlanılmıştır. Öğrencilerin anket sorularına verdikleri yanıtlar, frekans dağılımı (f) ve yüzdelik değerleri (%) ile analiz edilerek değerlendirilmiştir. Araştırmada, Latin müziği stillerinin doğasında bulunan zengin ritmik yapıların öğrencilerin beğenisini büyük ölçüde etkilediği ve Latin müziğine duydukları ilgilerinin arttığı sonucuna ulaşılmıştır.
KEYWORDS Okul Şarkıları, Eşlik, Latin Müziği, Piyanoda Eşlik, Latin Müziği Stilleri
REFERENCES [1] E. İlyasoglu, Zaman İçinde Müzik, İstanbul: YKY Yayınları. 1994.
[2] A. Say, Müzik Tarihi, Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları. 2003.
[3] E. Maestre, Latin Perküsyon & Latin Müzik Tarihi. İstanbul: Bemol Müzik Yayınları. 2005.
[4] I, Leymarie, Salsa Ve Latin Caz, (çev. I. Ergüden). Ankara: Dost Kitabevi Yayınları. 2010, s. 7, 8, 14.
[5] A. Uçan, Orta Öğretim Kurumlarında Müzik Öğretimi ve Sorunları, Türk Eğitim Derneği Yayınları Öğretim Dizisi No:7. 1990.
[6] S. Bilgin, Müzik Eğitiminde Kullanılan Şarkıların Müzik Öğretmenleri Tarafından Piyano İle Eşliklenmesi, Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, Pamukkale Üniversitesi, Denizli: 2006.
[7] M. Dağdeviren, Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlarda Piyanoda Eşlik Öğretimi, Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, Pamukkale Üniversitesi, Eğitim. Fakültesi, Denizli: 2006, s. 4, 5.
[8] D. Bulut, Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlarda Alınan Piyano Eğitiminin Müzik Öğretmenliğinde Kullanılabilirliği, 1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öğretmeni Yetiştirme Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta: 2004, s. 199.
[9] S. Petenkaya. Piyano Öğrencilerinin Barok Dönem Süslemelerine İlişkin Bilgi ve Performans Düzeylerinin Saptanması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara: 2006.
[10] N. Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi. (11. Baskı). Ankara: Nobel Yayınları. 2002, s. 77.


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology